REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Polonia Dzień polskiej kultury na chicagowskiej uczelni. 17. edycja uroczystości na NEIU

Dzień polskiej kultury na chicagowskiej uczelni. 17. edycja uroczystości na NEIU

-

Rada Nauczycieli Polonijnych (Council of Educators in Polonia) już po raz siedemnasty  obchodziła święto polskiej kultury na chicagowskim Northeastern Illinois University. Uczelnia, na której studiuje m.in młodzież z Polski i  polskiego pochodzenia, rokrocznie wspiera i angażuje się w tę uroczystość. Jest to także okazja do przypomina o długoletniej wymianie naukowej z krajem nad Wisłą.

Aulę Student Union-Alumni Hall na Uniwersytecie Northeastern Illinois wypełnił tłum gości, składający się z kilku pokoleń społeczności polonijnej, z młodzieży akademickiej i licealnej, przedstawicieli różnych środowisk i organizacji, lokalnych władz, Konsulatu Generalnego RP, kościoła oraz sympatyków polskiej grupy etnicznej.

Uroczystość  dedykowana była św. Janowi Pawłowi II. Do jego sylwetki nawiązywał temat pracy w konkursie na stypendium dla studentów szkół wyższych: “Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży”. Jemu poświęcone też było wystąpienie siostry Stephanie Blaszczynski z chicagowskiego zgromadzenia zmartwychwstanek, która wspominała swoje spotkania z polskim papieżem w Chicago i w Watykanie.

Natomiast rolę edukacji i polskich tradycji historycznych w wychowaniu młodego pokolenia oraz w umacnianiu dziedzictwa kulturowego społeczności polonijnej podkreślali w swoich przemówieniach konsul RP Robert Rusiecki oraz Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego. Gratulowali też wspaniałych osiągnięć na tym polu Radzie Nauczycieli Polonijnych.

Gratulacje przekazała też RNP obecna na uroczystości rektor NEIU dr Sharon Hahs, która wyraziła również  zadowolenie z długoletniej, owocnej współpracy NEIU z uczelniami w Polsce.

Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie studentom dorocznych stypendiów RNP oraz  przyznanie wyróżnień  wybitnym pedagogom za współpracę i dokonania na rzecz polsko-amerykańskiej społeczności.

Rokrocznie dzięki zapobiegliwości RNP  i hojności darczyńców przyznawane są cenne nagrody pieniężne (od 500 do 1000 dol.) zwycięzcom konkursu literackiego. Jak poinformowała Czesława Kolak, przewodnicząca komisji stypendialnej RNP, 20 lat temu pula stypendialna wynosiła zaledwie tysiąc dolarów, obecnie jest to 6,5 tys. dolarów.

Oto lista zwycięzców konkursu stypendialnego i jego darczyńców: Paulina Cekiera (Marlene Wilczynski Gill Award); Anett Zlotorzycki (Vanessa Przybylo Kolpak Award); Anna Godlewska (Blessed Mother Celine Borzecka, C.R); Karol Dubrawski (Sister M. Edward Gira, C. R. Award); Paulina Walega i  Magdalene Lenczowski (Stanislawa Plichta Award); Joanna Nowacka (LJ Investments Award), Anna Tacikiewicz (Mr. and Mrs. Shea Award in the name of Anna Grzeskiewicz); Mark B. Podowski (Danuta Schneider Award) oraz Magdalena Ignaciuk (The Scholarship Competition Award for a Future Teacher in Memory of Mr. Ken Gill).

Wyróżnieniami dla zasłużonych dla Polonii pedagogów uhonorowano: s. Stephanie Blaszczynski, byłą dyrektor chicagowskiego katolickigo liceum Resurrection High School, byłą nauczycielkę fizyki, współzałożycielkę i pierwszą dyrektorkę szkoły dla afrykańskich dziewcząt w Tanzanii; Marię Omelańczuk, informatyk, nauczycielkę matematyki, inicjatorkę olimpiady matematycznej “Kangur” w USA oraz Joannę Turską, wybitną flecistkę, muzykologa i pedagoga, wykładowcę przedmiotów muzycznych.

Przypomnijmy, że NEIU jest uczelnią stanową i współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, a głównie z Instytutem Stosunków Międzynarodowych, a także z Główną Szkołą Handlową, Politechniką Częstochowską i Uniwersytetem Jagiellońskim.

 RadaNauczycieli Polonijnych działa od 1930 r. i jest najstarszą edukacyjną organizacją charytatywną w Illinois.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Zdjęcia: Ryszard Otap

  • IMG_4134
  • IMG_4177
  • IMG_4208
  • IMG_4214
  • IMG_4216
  • IMG_4219

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks