REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaDwie najnowsze akcje Kongresu Polonii Amerykańskiej: deklaracja solidarności z Rodakami na Białorusi...

Dwie najnowsze akcje Kongresu Polonii Amerykańskiej: deklaracja solidarności z Rodakami na Białorusi i apel do „New Yorkera” ws. dezinformacji nt. Polski

-

Kongres Polonii Amerykańskiej podjął w ostatnich dniach dwie ważne akcje. Jedną z nich jest deklaracja solidarności z represjonowanymi Rodakami na Białorusi, a drugą apel do „New Yorkera” w związku z dezinformacjami nt. roli Polski w II wojnie światowej i Holokauście. Odpowiednie listy wystosował prezes KPA, Frank J. Spula. 

Publikujemy oba dokumenty w przekładzie na język polski.Wersja oryginalna w języku angielskim jest dostępna na witrynie KPA: www.pac1944.org.

REKLAMA

KPA apeluje również o donacje na pomoc w zorganizowaniu silnej reprezentacji prawnej dla uwięzionych na Białorusi polskich działaczy. Donacji można dokonać na witrynie KPA lub za pośrednictwem linku: http://www.pac1944.org/news/pac-collecting-funds-for-legal-defense-of-polish-minority-arrested-in-belarus/.

Do czwartku 1 kwietnia nie było odpowiedzi „New Yorkera” na list KPA ws. artykułu Mashy Gessen pt. „Historycy atakowani za badanie roli Polski w Holokauście” („The Historians Under Attack for Exploring Poland’s Role in the Holocaust”), zawierającego dezinformacje nt. roli Polski w II wojnie światowej i Holokauście. Artykuł ukazał się 26 marca 2021 r.  (Inf. wł.)

***

OŚWIADCZENIE KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ

WS. REPRESJI WOBEC RUCHU DEMOKRATYCZNEGO NA BIAŁORUSI

Kongres Polonii Amerykańskiej stanowczo potępia i ubolewa z powodu aresztowania działaczy prodemokratycznych Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta i Anny Paniszewa na Białorusi przez reżim Łukaszenki.

Prześladowania mniejszości polskiej na Białorusi są niedopuszczalne.

Stanowczo wzywamy reżim Łukaszenki do uwolnienia niesprawiedliwie aresztowanych Polaków. Kongres Polonii Amerykańskiej solidaryzuje się z polskimi więźniami oraz wszystkimi innymi miłującymi wolność Białorusinami, niesprawiedliwie więzionymi i prześladowanymi za działalność na rzecz wolności i demokracji na Białorusi.

Z poważaniem

Frank J. Spula

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

REKLAMA

2097843028 views

REKLAMA

REKLAMA

2097843262 views

REKLAMA

REKLAMA

2099639655 views

REKLAMA

2097843406 views

REKLAMA

2097843508 views

Szał autoportretów

Epidemia tajności

Śmierć dyktatora

Porwana na statku

REKLAMA

2097843618 views