REKLAMA

2114920918 views

REKLAMA

2114920917 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaDuszpasterstwo społeczne imigrantów IMIGRANCI – IMIGRANTOM Archidiecezji Chicagowskiej zaprasza wolontariuszy otwartych na...

Duszpasterstwo społeczne imigrantów IMIGRANCI – IMIGRANTOM Archidiecezji Chicagowskiej zaprasza wolontariuszy otwartych na bliźniego 

-

Pierwsze szkolenie już 10 października w kościele św. Konstancji rozpoczyna msza św. o godz. 7:00 pm

REKLAMA

W strukturach duszpasterskich archidiecezji Chicago istnieje jeden wydział, który nazywa się Duszpasterstwo Społeczne Imigrantów. Skąd się wzięło i jakie są jego zadania?

Początek Duszpasterstwa wiąże się z niezaakceptowaną w 2007 r. przez Senat USA reformą imigracyjną. Jasnym stało się, że w najbliższej przyszłości nie przewidywano prowadzenia prac nad reformą imigracyjną. Społeczność imigracyjna ludzi wierzących zaczęła stawiać sobie pytania: 1. Jaki jest Boży plan w odniesieniu do imigrantów, czy dalej zmuszeni będą żyć w niepewności jutra? 2. Co mogą zrobić, aby pomóc sobie nawzajem? W odpowiedzi na te pytania w Archidiecezji Chicago powstało w 2008 roku Duszpasterstwo Imigranci – Pastoral Migratoria dla imigrantów mówiących po hiszpańsku oraz Imigranci Imigrantom dla społeczności polskiej.

W pierwszym okresie pracami polskiej sekcji kierowała pani Małgorzata Antoniak, potem, przez kilka lat, nie było polskiego lidera tej grupy. Obecnie pracami grupy kieruje pani Małgorzata Tys. 

Duszpasterstwo swoje działania koncentruje na 2 płaszczyznach – duchowej i społecznej. Na płaszczyźnie duchowej – stara się, by zachęcić imigrantów, by odpowiedzieli na swoje chrzcielne powołanie do świętości i modlili się wspólnie za siebie. Na płaszczyźnie społecznej – by zaangażowali się w działania związane ze służbą i sprawiedliwością w swoich wspólnotach parafialnych poprzez działania na płaszczyźnie samopomocy w myśl powiedzenia: dzisiaj pomagam ja – jutro pomagają mi. 

Jakie akcje i jakie działania przeprowadzane są na płaszczyźnie duchowej?

Na płaszczyźnie duchowej jest bardzo dużo akcji modlitewnych, które są na stałe wpisane do kalendarza rocznego działań duszpasterskich. 

Od prawie pół wieku Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych obchodzi Narodowy Tydzień Migracji, który jest dla Kościoła okazją do refleksji nad okolicznościami, w jakich spotykają się migranci, w tym imigranci, uchodźcy, dzieci oraz ofiary i osoby, które przeżyły handel ludźmi.

W tym roku Narodowy Tydzień Migracji odbył się w dniach 17–24 września. W tym czasie w różnych kościołach i parafiach były odprawiane Msze św. w intencjach imigrantów. Msze św. były organizowane we wszystkich grupach etnicznych mieszkających w Chicago. Polska msza św. była sprawowana w kościele św. Konstancji 20 września 2023 r. wieczorem.

Drugim cyklicznym wydarzeniem modlitewnym jest Posada organizowana zawsze w czasie Adwentu – przed świętami Bożego Narodzenia. Jest to marsz i modlitwa solidarności z naszymi siostrami i braćmi-imigrantami, którzy – tak jak Święta Rodzina szukała miejsc, gdzie mogliby zamieszkać. Rok po roku pukają do drzwi domów i schronisk, szukając godnych warunków pobytu, czyli „Posady”. Marsz każdego roku rozpoczyna się odmówieniem cząstki różańca przy głównym biurze imigracyjnym – USCIS Chicago Field Office, następnie zatrzymujemy się na modlitwę przy więzieniu deportacyjnym (Metropolitan Correctional Center), wędrujemy dalej do DePaul University, by modlić się o dobry start intelektualny dla młodego pokolenia imigrantów. Następne zatrzymanie jest przy Federal Plaza, z modlitwą dobre prawa dla wszystkich. Naszą wędrówkę kończymy w kościele, dziękując Bogu, że możemy dawać świadectwo o jego dobroci i miłości dla każdego człowieka.

W okresie Wielkiego Postu w każdą środę wieczorem spotykamy się na wspólnym różańcu w intencji imigrantów. Różaniec transmitowany jest zdalnie przez internet na kanale zoom. Uczestniczy w nim każdorazowo ok. 50 osób z różnych narodowości. Różaniec prowadzony jest w wielu językach – zawsze po angielsku, hiszpańsku i po polsku oraz w językach: wietnamskim, malgaskim, hindi, narzeczach filipińskich i swahili.

Inną bardzo ważną akcją jest różaniec przed ośrodkiem deportacyjnym, który odmawiają rodziny i przyjaciele tych, którzy zagrożeni są deportacją z USA.

 A na płaszczyźnie społecznej – jakie wydarzenia są największym sukcesem?

W naszej polskiej sekcji do tej pory koncentrowaliśmy się na pomocy materialnej i wsparciu merytorycznym – zwłaszcza prawnym. Organizowaliśmy pomoc materialną – przygotowaliśmy paczki żywnościowe dla osób biednych oraz wspieraliśmy rodziny potrzebujące pomocy. Obecnie przygotowujemy program szkoleniowy dla wolontariuszy gotowych włączyć się do pracy z imigrantami. Szkolenie będzie zakładało wykłady z zakresu pomocy imigrantom, jak również spotkania z wieloma osobami, od których imigranci mogą otrzymać konkretną pomoc, jak na przykład: konsul generalny RP w Chicago, prawnik imigracyjny, psycholog społeczny i wiele innych osób. Szkolenie rozpocznie się w dniu 10 października i trwać będzie przez 6 kolejnych wtorków. Spotkania rozpoczniemy mszą św. w kościele św. Konstancji o godz. 7:00 pm, a następnie będzie spotkanie informacyjno-formacyjne w Sali ks. Borowczyka.

Jaki będzie program spotkań formacyjnych?

Naszym celem jest zbudowanie grupy polskich wolontariuszy, którzy będą aktywni w udzielaniu pomocy osobom potrzebującym wsparcia duchowego i materialnego, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w USA i szukają szans na przetrwanie. Poszczególne spotkania będą poświęcone: pomocy ze strony Kościoła katolickiego, pomocy prawnej, pomocy konsularnej, medycznej, psychologicznej oraz wsparciu materialnemu. Gośćmi specjalnymi szkolenia będą: ks. proboszcz parafii św. Konstancji  Robert Łojek, konsul generalny RP w Chicago Paweł Zyzak, mec. Krzysztof Grobelski, dr Anna Węgierek oraz Ewa Prządka. Postaramy się też przygotować vademecum pomocy imigrantom, w którym będzie można znaleźć adresy biur i ośrodków udzielających pomoc imigrantom.

Jakie inne działania prowadzone są w ramach duszpasterstwa pomocy imigrantom?

Jedną z form pomocy imigrantom, o której niewiele osób w polskiej społeczności w archidiecezji Chicago wie, jest Duszpasterstwo Więziennictwa – Dom Kolbego. Jest to struktura Archidiecezji Chicago, która służy osobom i rodzinom dotkniętym przez system sądownictwa karnego.

Pod wpływem nakazu Ewangelii: „Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie”, Dom Kolbego  stara się promować odnowę i pojednanie poprzez pomoc, wsparcie i towarzyszenie. Naśladuje przykład św. Maksymiliana Kolbe, aby kochać i mieć nadzieję pośród zła i rozpaczy. Służba opiera się na czterech filarach: 

  • Służba w więzieniu – odwiedzanie więźniów w więzieniu – wsparcie duchowe i sakramentalne oraz indywidualna posługa duszpasterska
  • Służba rodzinna – wspieranie rodzin, których bliscy członkowie przebywają w więzieniu. W razie potrzeby zapewnia także pomoc w nagłych wypadkach i pomaga im uzyskać dostęp do takich zasobów, jak pomoc publiczna, poradnictwo i wsparcie społeczne. Prowadzi małą spiżarnię z żywnością, aby pomóc tym rodzinom.
  • Służba ponownej integracji ze społeczeństwem po wyjściu na wolność.
  • Służba resocjalizacyjna. Jednym z naszych głównych wydarzeń w ramach tej posługi jest Msza Pojednania w każdy piątek o godzinie 17:00, po której w pierwszą sobotę każdego miesiąca następuje uroczysty posiłek, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń do budowania wzajemnych relacji. 

Dla jakich grup skierowane jest szkolenie?

Zapraszamy wszystkie osoby, które są otwarte na bliźniego i chciałyby poświęcić swój czas pomocy temu, kto jej szczególnie potrzebuje w myśl zasady „dzisiaj pomagam ja, a jutro może ja będę potrzebował pomocy”. Zapraszamy więc na pierwsze spotkanie 10 października do kościoła św. Konstancji. Rozpoczynamy mszą św. o godz. 7:00 pm, a po niej spotkanie w Sali ks. Borowczyka

Autor: o. Roman Deyna

REKLAMA

2093063602 views

REKLAMA

2093063886 views

REKLAMA

2094860335 views

REKLAMA

2093064136 views

REKLAMA

2093064274 views

REKLAMA

2093064415 views