REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPoloniaDni poradnictwa emerytalno-rentowego w Chicago, czyli co wiedzieć powinieneś

Dni poradnictwa emerytalno-rentowego w Chicago, czyli co wiedzieć powinieneś

-

W miniony weekend kilkaset osób miało okazję skorzystać z pomocy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Odziału I ZUS w Warszawie, którzy przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Chicgo prowadzili “Dni poradnictwa emerytalno-rentowego” dla Polaków pracujących lub mieszkających w Stanach Zjednoczonych.

Dyrektor Marta Godłoza ze współorganizatorami “Dni poradnictwa”, wicekonsulami Adamem Bożko i Sebastianem Kurkiem, z lewej
Dyrektor Marta Godłoza ze współorganizatorami “Dni poradnictwa”, wicekonsulami Adamem Bożko i Sebastianem Kurkiem, z lewej

REKLAMA

– Trzy lata temu zawarliśmy porozumienie z Ministerstem Spraw Zagranicznych, które na bazie placówek konsularnych pomaga nam zorganizować “Dni poradnictwa emerytalno-rentowego” – powiedziała Marta Godłoza z ZUS, która wraz z grupą pracowników prowadziła chicagowskie spotkania.

– Przyjeżdżamy tutaj po to, żeby pomóc Polakom w załatwieniu spraw związanych z uzyskaniem polskich świadczeń emerytalno-rentowych. Do tej pory odbyliśmy trzy takie spotkania w Nowym Jorku i trzy spotkania w środowisku chicagowskiej Polonii.

Spotkania miały charakter wykładu dotyczącego problematyki ubezpieczeń. Prezentacje dotyczyły wszystkich rodzajów świadczeń, które mogą być przyznane i transferowane do USA. Prelegenci mówili również o warunkach, jakie trzeba spełnić, żeby poszczególne rodzaje świadczeń uzyskać. Problematyka obejmowała zgadnienia związane z realizacją polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polska i Stanami Zjednoczonymi podpisanej w kwietniu 2008 roku.

Podstawowym świadczeniem społecznym jest emerytura wypłacana osobom, które osiagnęły wiek powszechny emerytalny. W Polsce do roku ubiegłego ten wiek był zróżnicowny dla kobiet i mężczyzn. Wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od 1 stycznia 2013 roku nastąpiły zmiany legislacyjne wprowadzające wydłużenie wieku emerytalnego do lat 67 i zrównania go bez względu na płeć. Kobiety urodzone po wrześniu 1973 roku będą mogły ubiegać sie o świadczenie w wieku 67 lat. W odniesieniu do mężczyzn graniczną datą jest wrzesień 1953 roku. Osoby urodzone przed tymi datami bedą miały różny wiek emerytalny zależny od daty urodzenia.

Polakom żyjącym poza granicami kraju prawo gwarantuje dowolność w sposobie rozpoczęcia procedury uzyskania świadczeń. W USA osoba zainteresowana może uczynić to za pośrednictwem lokalnego biura Social Security Administration, albo wniosek o świadczenia złożyć bezpośrednio do ZUS-u. Wnioski kierowane do ZUS-u można składać na terenie całej Polski, ale jednostką wyspecjalizowaną w realizacji umowy polsko-amerykańskiej w tym zakresie jest I Odział ZUS w Warszawie. Wnioski nadsyłane korespondencyjnie należy kierować właśnie do tej jednostki.

– Apelujemy do Polaków, aby korzystali z pośrednictwa lokalnych biur SSA, ponieważ można zrobić tutaj fotokopie dokumentów i je poświadczyć. Wnioskodawcy nie muszą pozbywać się oryginalnych dowodów zatrudnienia. Mogą być zwerfikowane dane osobowe i adresowe. Jeżeli uczyni to urzędnik SSA, to wówczas do takiego wniosku nie ma potrzeby dołączać dokumentów urzędu stanu cywilnego oraz oryginalnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie w Polsce – wyjaśnia dyrektor Godłoza.

Więcej nt. spotkania w weekenedowym wydaniu naszej gazety.

Tekst i zdjęcie:

AB/NEWSRP

REKLAMA

2128648698 views

REKLAMA

REKLAMA

2128648714 views

REKLAMA

REKLAMA

2130445034 views

REKLAMA

2128648724 views

REKLAMA

2128648728 views

REKLAMA

2128648732 views