REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPolonia120 dol. na dziecko. Czy Polonia dostanie zasiłek?

120 dol. na dziecko. Czy Polonia dostanie zasiłek?

-

fot.Wikipedia/pixabay.com
fot.Wikipedia/pixabay.com

 

2 lutego rząd RP przyjął projekt ustawy „Rodzina 500 plus”, zgodnie z którą Polacy dostaną rządowe wsparcie w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Zgodnie z zapisami ustawy finansowe wsparcie dla rodzin obejmie również Polaków przebywających za granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawdzamy, czy na rządową pomoc mogą liczyć Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych.

REKLAMA

– Bardzo by się te pieniądze przydały w naszej sytuacji – mówi Marzena z Chicago (prosi o niepodawanie nazwiska). Marzena nie pracuje zawodowo, ale na brak zajęć nie narzeka, wychowuje trójkę dzieci, ma problemy zdrowotne. Mąż Marzeny do świąt Bożego Narodzenia pracował w sklepie spożywczym, ale obecnie jest na bezrobociu. Na pytanie, czy wzięłaby zasiłek na dzieci od polskiego rządu odpowiada: – Oczywiście, że tak.

Podobnego zdania jest Robert z południowej części miasta, który jeżdżąc ciężarówką, zarabia nieźle, ale wychowanie trzech synów kosztuje: – Tysiąc złotych miesięcznie? Czyli 250 dol., trzy tysiące dolarów rocznie. Pewnie, że bym wziął. Zapisałbym chłopaków na dodatkowe zajęcia pozaszkolne, a przede wszystkim bylibyśmy w stanie wysyłać ich co roku na wakacje do Polski, do dziadków, żeby poćwiczyli język polski i mieli stały kontakt z Polską.

Takich jak Marzena i Robert jest w Chicago więcej, ale czy Polacy zamieszkujący w Stanach Zjednoczonych mają szanse na rządową pomoc w ramach programu „Rodzina 500 plus”? Zapytaliśmy o to Biuro Promocji i Mediów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oto odpowiedź: „W świetle art. 1 ust. 3 projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci podstawowym warunkiem otrzymywania świadczenia wychowawczego przez rodzica będącego obywatelem polskim jest jego zamieszkiwanie na terytorium Polski przez okres, w którym będzie otrzymywać świadczenie wychowawcze. W związku z powyższym, jeśli rodzic nie zamieszkuje w Polsce, świadczenie wychowawcze nie przysługuje”.

Odpowiedź wydaje się wykluczać możliwość pobierania zasiłku wychowawczego przez obywateli polskich przebywających za granicą. Sęk w tym, że cytowany przez ministerstwo fragment ustawy odnosi się do… cudzoziemców przebywających na terytorium RP, bowiem rozdział 1, art. 1, ust. 2 mówi, że „prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom polskim”.

Kwestia umowy

Na stronie internetowej ministerstwa, w dziale pytań i odpowiedzi dotyczących ustawy „500 plus” czytamy: „Pytanie: – Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?

Odpowiedź: Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem programu „Rodzina 500 plus” rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy”.

Z odpowiedzi tej wynika zatem, że Polacy mieszkający poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ale w granicach Unii Europejskiej mogą ubiegać się o rządową pomoc z programu „Rodzina 500 plus”, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz nie pobierają zasiłków na dzieci w kraju zamieszkania, czyli za granicą. Weryfikacja pobierania takich zasiłków oraz miejsca zamieszkania możliwa ma być dzięki umowom dwustronnym dotyczącym świadczeń społecznych. Przynajmniej teoretycznie, bo nie istnieje baza danych zawierająca zbiorcze informacje o unijnych świadczeniobiorcach…

fot.Wikipedia/pixabay.com
fot.Wikipedia/pixabay.com

[blockquote style=”4″]Z chwilą wejścia ustawy „Rodzina 500 plus” w życie, zasiłek wychowawczy będą mogli pobierać Polacy na emigracji, mieszkający w krajach Unii Europejskiej, jak choćby w Wielkiej Brytanii czy Niemczech[/blockquote]

Natomiast Polska i Stany Zjednoczone mają podpisaną dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym; dotyczy ona jednak wyłącznie kwestii świadczeń emerytalnych i pośmiertnych. Umowa polsko-amerykańska w art. 2, pkt 1 stanowi, że dotyczy między innymi „rent rodzinnych”. To, czy nowe świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” zalicza się do kategorii „rent rodzinnych”, pozostaje kwestią interpretacji prawnej. Tu jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiewa wątpliwości: „Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie mają zastosowania do USA. Ponadto Polska nie ma zawartej z USA dwustronnej umowy międzynarodowej o zabezpieczeniu społecznym, której przedmiotem byłoby świadczenie wychowawcze”.

Londyn – tak, Chicago – nie

Jeśli mieszkasz, choćby czasowo, w Stanach Zjednoczonych, na pieniądze z programu „Rodzina 500 plus” liczyć nie możesz. Przeszkodą jest brak zapisu o świadczeniach wychowawczych w umowie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Tylko kraje Unii Europejskiej mają z Polską podpisane umowy o ścisłej koordynacji zasiłków. Z chwilą wejścia ustawy „Rodzina 500 plus” w życie, zasiłek wychowawczy będą mogli pobierać Polacy na emigracji, mieszkający w krajach Unii Europejskiej, jak choćby w Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Polacy, którzy na stałe lub czasowo osiedli w Chicago czy Nowym Jorku – już nie. Przynajmniej do czasu nowelizacji polsko-amerykańskiej ustawy o zabezpieczeniu społecznym. Czy taka nowelizacja zostanie przeprowadzona – zależy od dobrej woli ustawodawców i aktywności amerykańskiej Polonii.

Marzena, jeśli zostałaby objęta rządową pomocą, otrzymałaby 1,5 tys. zł miesięcznie, w przeliczeniu po 120 dol. miesięcznie na każde dziecko. Ma troje dzieci w wieku 12 i 6 lat oraz 7 miesięcy, a obecny dochód na osobę w jej rodzinie nie przekracza 800 zł (200 dol.) miesięcznie. Robert, ojciec trójki chłopców, w wieku 12, 8 i 4 lat, otrzymałby od polskiego rządu 1000 zł, czyli 250 dol. miesięcznie, ponieważ w jego rodzinie dochód na osobę przekracza dolny próg – 800 zł miesięcznie. Z tego powodu najstarszy syn Roberta nie byłby objęty zasiłkiem.

Pozostaje czekać na poprawki do ustawy „Rodzina 500 plus” z nadzieją, że Polonia amerykańska, zgodnie z zapowiedziami polityków, zostanie doceniona i objęta pomocą. Na początek wystarczyłoby potraktowanie nas na równi z innymi rozsianymi po świecie Polakami.

Grzegorz Dziedzic

gdziedzic@zwiazkowy.com

fot.Wikipedia/pixabay.com
fot.Wikipedia/pixabay.com

9 KOMENTARZE

 1. Redaktor Dziedzic zapomniał poinformować czytelników „Dziennika Związkowego” o tym, że w świetle art. 2 ust. 23 projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 2 grudnia 2015 roku podstawowym warunkiem otrzymywania świadczenia wychowawczego jest zarówno poczęcie jak też i urodzenie dziecka przez rodziców pozostających w związku sakramentalnym potwierdzonym zaświadczeniem proboszcza parafii Kościoła Rzymskokatolickiego właściwej parafii.

  • Wow.
   Czyli Polska to taki Katoliban – jesli nie wierzysz w ZYDOWSKIEGO boga, gin chamie!
   Jak to dobrze, ze moje dzieci tam nie mieszkaja…

 2. Redaktor wprowadza w błąd pisząc, że „Sęk w tym, że cytowany przez ministerstwo fragment ustawy odnosi się do… cudzoziemców przebywających na terytorium RP, bowiem rozdział 1, art. 1, ust. 2 mówi, że „prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom polskim”.
  Otóż odpowiedź Biura Ministerstwa jest jak najbardziej zgodna z treścią ustawy bo wymóg zamieszkiwania na terenie RP odnosi sie zarówno do obywateli polskich jak i cudzoziemców, a nie jak sugeruje autor tylko do cudzoziemców.
  Wyjątkiem zwalaniającym z obowiązku mieszkania na terenie RP jest gdy istnieją Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wtedy obywatel polski może zamieszkiwać poza granicami RP (głównie chodzi tu o kraje EU) i po spełnieniu warunków otrzymywać świadczenie. Ale jak słusznie zauważono nie ma takiej umowy miedzy PL i USA
  Natomiast nie poruszono kwesti gdy wysylamy rodzine np na pół roku z USA do PL, wtedy wymogi ustawy są spełnione: 1) obywatelstwo polskie i 2) zmieszkiwanie na terenie RP.
  I tego właśnie zamierzam spróbować, złożyć wniosek na czas pobytu żony z dziećmi w Polsce.

 3. Redaktor wprowadza w błąd pisząc, że „Sęk w tym, że cytowany przez ministerstwo fragment ustawy odnosi się do… cudzoziemców przebywających na terytorium RP, bowiem rozdział 1, art. 1, ust. 2 mówi, że „prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom polskim”.
  Otóż odpowiedź Biura Ministerstwa jest jak najbardziej zgodna z treścią ustawy bo wymóg zamieszkiwania na terenie RP odnosi sie zarówno do obywateli polskich jak i cudzoziemców, a nie jak sugeruje autor tylko do cudzoziemców.
  Wyjątkiem zwalaniającym z obowiązku mieszkania na terenie RP jest gdy istnieją Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wtedy obywatel polski może zamieszkiwać poza granicami RP (głównie chodzi tu o kraje EU) i po spełnieniu warunków otrzymywać świadczenie. Ale jak słusznie zauważono nie ma takiej umowy miedzy PL i USA
  Natomiast nie poruszono kwesti gdy wysylamy rodzine np na pół roku z USA do PL, wtedy wymogi ustawy są spełnione: 1) obywatelstwo polskie i 2) zmieszkiwanie na terenie RP.
  I tego właśnie zamierzam spróbować, złożyć wniosek na czas pobytu żony z dziećmi w Polsce..

 4. Szkoda ze większość z was pracujących w USA nielegalnie nie płaci żadnych podatków ani w USA ani s Polsce a 500 plus byście chcieli. Polacy przebywający poza Polska ale w UE płaca podatki które później są używane w Polsce na dopłaty do dróg dla rolników itp. To dzięki UE Polska się rozwija. A jakie pieniądze przychodzą do Poldki od polskich obywateli z USA. To ze możecie głosować to jest tez skandal. Skoro żyjecie tam to nie powinniście mieć prawa głosu. Myślicie ze za głos na PiS należy wam się 500 plus?

REKLAMA

2097006712 views

REKLAMA

REKLAMA

2097006946 views

REKLAMA

REKLAMA

2098803340 views

REKLAMA

2097007092 views

REKLAMA

2097007194 views

REKLAMA

2097007306 views