REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna PNA Zmiany w strukturach i wizja przyszłości na 48. Sejmie ZNP-PNA

Zmiany w strukturach i wizja przyszłości na 48. Sejmie ZNP-PNA

-

Podczas przysięgi
fot.Łukasz Dudka

Podczas obrad 48. Sejmu Związku Narodowego Polskiego (48th Quadrennial Convention of Polish National Alliance) w Phoenix w Arizonie został wybrany zarząd, dokonano zmian w statucie oraz w strukturach organizacji, a także kreślono plany na przyszłość. W ocenie prezesa ZNP-PNA Franka Spuli były to bardzo owocne i udane obrady, rokujące pomyślnie dla przyszłości organizacji, która zabezpiecza przyszłość swoich członków oraz promuje polską kulturę.

REKLAMA

Wśród zmian, jakich dokonał 48. Sejm w statucie ZNP-PNA, było usunięcie zbędnych kwestii proceduralnych i wprowadzenie na ich miejsce zapisów ważnych dla żywotnych interesów i członkostwa jednej z najstarszych organizacji polonijnych w USA, która poprzez programy ubezpieczeń na życie i inne instrumenty finansowe zabezpiecza przyszłość swoich członków. – W krótkim czasie sfinalizowaliśmy niemal jednomyślnie wiele ważnych spraw. Konstruktywna debata odbywała się sprawnie i w atmosferze dobrej komunikacji – powiedział nam prezes Spula.

Jeden z ważniejszych rozdziałów w statucie ZNP-PNA dotyczy przywódcy tej organizacji. W myśl wprowadzonych zmian, prezes nie jest już wybierany przez Sejm, ale zatrudniany przez radę dyrektorów. Na stanowisko prezesa został przyjęty Frank Spula, który podpisał trzyletni kontrakt.

W skład rady dyrektorów wchodzi pięciu dyrektorów krajowych i czterech urzędników: prezes oraz wybrani przez Sejm: wiceprezes, sekretarz generalny i skarbnik krajowy.

Po wyborach na 48. Sejmie urząd wiceprezesa ponownie sprawuje – Marian Grabowski, sekretarz generalną pozostaje nadal – Alicja Kuklińska, a skarbnikiem krajowym – Steve Tokarski.

Rada dyrektorów wybrała też Franka Spulę na swojego przewodniczącego, a Wesleya Musiała (dawniej: censor PNA) na wiceprzewodniczącego.

– To są poważne zmiany w strukturach organizacji. Wprowadził je nasz Sejm w odpowiedzi na rekomendacje National Association of Insurance Commissioners, czyli NAIC – powiedział Spula.

Poinformował też, że zaszły zmiany na innych stanowiskach. Na przykład fraternal directors zastąpili fraternal advisors, a zamiast fraternal commissioners będą fraternal coordinators.

Uczestnicy 48. Sejmu ZNP-PNA gorąco debatowali nad przyszłością organizacji i zwiększeniem jej inkluzywności, otwartości na różne środowiska i narodowości. – Ja patrzę na tę kwestię z perspektywy przyszłości. Moim zdaniem, aby nasza organizacja mogła przetrwać przez następnych co najmniej 20 lat, musi być bardziej inkluzywna. Dlatego m.in. myślimy, by zmienić nazwę. Dlaczego? Bo mamy wśród nas różnych ludzi, różnych wyznań, różnego pochodzenia. Są małżeństwa mieszane, a więc nie tylko polskie, a nawet jednopłciowe. Nasza organizacja musi akceptować różnych ludzi. Nawet, jeśli to nie jest zgodne z moimi osobistymi, prywatnymi poglądami, przekonaniami i wierzeniami. Dla dobra organizacji uważam to za słuszne, żeby rosła, rozwijała się i szła do przodu – stwierdził prezes Spula.

Mający świetne kwalifikacje i rozległe doświadczenie w branży ubezpieczeniowej Frank J. Spula podpisał kontrakt na trzyletnią kadencję na stanowisku prezesa ZNP-PNA pod koniec czerwca podczas obrad rady dyrektorów. Był to historyczny moment, bo od powstania organizacji pod koniec XIX wieku prezes był zawsze urzędem wybieranym na Sejmie przez delegatów z wszystkich oddziałów organizacji z całego kraju.

Frank Spula jest 19. prezesem ZNP-PNA. Na ten urząd został po raz pierwszy wybrany w 2005 r. po śmierci Edwarda Moskala. Zanim został prezesem ZNP, przeszedł w polonijnej organizacji bratniej pomocy wszystkie szczeble kariery, pełniąc m.in. stanowiska dyrektora ds. sprzedaży i sekretarza krajowego. Od 2005 r. sprawuje też funkcję prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jest również wydawcą „Dziennika Związkowego”, 111-letniej, najstarszej gazety w języku polskim wydawanej nieprzerwanie oraz prezesem mediów związkowych, do których należy oficjalny organ ZNP-PNA ,,Zgoda” i firma Alliance Communications, prowadząca rozgłośnię radiową WPNA FM/AM. Urodzony w Chicago Frank Spula jest absolwentem DePaul University, gdzie studiował biznes i psychologię. Studia podyplomowe ukończył w LOMA Institute (Life Office Management).

Działający od 1880 r. Związek Narodowy Polski – Polish National Alliance – zabezpiecza finansowo swoich członków i ich rodziny oraz dba o pielęgnowanie polskiego dziedzictwa narodowego poprzez m.in. sponsorowanie szkół języka polskiego, zespołów pieśni i tańca, stypendia na studia (przeznaczając na nie 250 tys. rocznie) oraz rozliczne kluby zainteresowań (np. szermierka, sport, taniec). ZNP-PNA prowadzi też Polski Ośrodek Informacyjny „Amicus Poloniae”. Jest właścicielem polskojęzycznej gazety ,,Dziennik Związkowy” i rozgłośni radiowej WPNA AM/FM. Wydaje też periodyk ,,Zgodę”, który jest oficjalnym organem ZNP, które zrzesza obecnie 120 tys. członków w 37 stanach i dysponuje kapitałem sięgającym 432 mln dolarów.

Warto dodać, że na 48. Sejmie ZNP-PNA wręczone też zostały wyróżnienia działaczom organizacji, którzy zapisali do niej największą liczbę członków.

Więcej informacji o działalności, programach ZNP-PNA oraz galeria zdjęć z 48. Sejmu na stronie internetowej: http://pna-znp.org/

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Na zdjęciu głównym: Wyróżnieni działacze z prezesem Frankiem Spulą. Od lewej: Frank Spula, Jolanta Walaszek, Jeffrey Twardy, Teresa Struziak Sherman, Joseph Magielski, Halina Kuczynski, Bernadette Zubel i Elżbieta Rudzinski

fot.arch. ZNP-PNA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks