REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPNAKongres Polonii Amerykańskiej potępia atak Rosji, solidaryzuje się z narodem ukraińskim

Kongres Polonii Amerykańskiej potępia atak Rosji, solidaryzuje się z narodem ukraińskim

-

Poniżej przytaczamy tekst oświadczenia Kongresu Polonii Amerykańskiej – w wersji polskiej i angielskiej – w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę. Zostało wydane przez KPA 24 lutego 2022 roku po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję.

KPA potępia inwazję Rosji na Ukrainę i solidaryzuje się z narodem ukraińskim

REKLAMA

Kongres Polonii Amerykańskiej stanowczo potępia rosyjską inwazję na Ukrainę. Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim w jego walce z autorytarnym reżimem, który dopuścił się niesprowokowanej przemocy wobec jego kraju. Obawiamy się, że ten atak na Ukrainę zdestabilizuje cały region i spowoduje wielki kryzys humanitarny.

Obrazy wybuchów i walk na Ukrainie muszą służyć jako dowód na to, że obecny reżim w Moskwie jest zdecydowany zmienić architekturę bezpieczeństwa w Europie za pomocą wszelkich niezbędnych środków. Jest to kontynuacja agresywnych działań, które rozpoczęły się w 2008 roku przeciwko Gruzji, w 2014 roku przeciwko Ukrainie, wojskowej infiltracji Białorusi, a teraz inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy muszą zareagować, przyjmując najsurowsze możliwe sankcje i środki, które dadzą do zrozumienia, że to rażące lekceważenie norm międzynarodowych nie będzie dłużej tolerowane.

Pochwalamy decyzje administracji Bidena o wzmocnieniu obecności NATO w Polsce, krajach bałtyckich i u innych sojuszników na wschodnim skrzydle NATO. Popieramy dalszą pomoc wojskową dla tego regionu. Widzimy teraz, jak daleko jest gotów posunąć się reżim Putina, by narzucić swoją wolę niezależnym krajom regionu. W związku z tym wzywamy administrację prezydenta Bidena do rozważenia możliwości stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i u innych sojuszników NATO na wschodnich rubieżach, którzy pragną takiej obecności w celu powstrzymania Rosji.PAC condemns Russian invasion of Ukraine and stands in solidarity with Ukrainian people

The Polish American Congress vehemently condemns the Russian invasion of Ukraine. We stand in solidarity with the Ukrainian people in their fight against an authoritarian regime that has engaged in unprovoked violence against their country. We fear that this attack on Ukraine will destabilize the entire region and will cause a great humanitarian crisis.

The images of explosions and fighting throughout Ukraine must serve as evidence that the current regime in Moscow is committed to rearranging the security architecture in Europe through any means necessary. It is a continuation of aggressive actions that started in 2008 against Georgia, 2014 against Ukraine, military infiltration of Belarus and now a full-scale invasion against Ukraine. The U.S and its allies must respond by adopting the harshest possible sanctions and measures that will make it clear that this blatant disregard for international norms will no longer be tolerated.

We applaud the decisions of the Biden administration to reinforce the NATO presence in Poland, the Baltics and other NATO eastern-flank allies. We support further military aid to the region. We see now how far the Putin regime is willing to go to impose its will on independent countries in the region. Consequently, we call on the Biden administration to strongly consider the permanent presence of U.S troops in Poland and other eastern-flank NATO allies that wish such presence in order to deter Russia.

REKLAMA

2109324151 views

REKLAMA

2109324383 views

REKLAMA

REKLAMA

2111120774 views

REKLAMA

2109324524 views

REKLAMA

2109324623 views

REKLAMA

2109324731 views