REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPACCCzego od osób wykonujących prace remontowo-budowlane wymaga prawo?

Czego od osób wykonujących prace remontowo-budowlane wymaga prawo?

-

Mark Grzymala i Paulina Grunwald przy stoisku PACC podczas imprezy informacyjno-networkingowej dla przedsiębiorców
Zdjęcie: PACC

Praca nad projektem budowlanym i zapewnienie bezproblemowego procesu od samego etapu negocjacji warunków, aż po zakończenie budowy, może być wyzwaniem. Jednym z najlepszych narzędzi, jakich może użyć właściciel firmy budowlano-remontowej jest dobrze skonstruowana umowa, która jasno i jednoznacznie określa zakres prac oraz terminy płatności. Posiadanie takiej umowy jest szczególnie istotne, kiedy prace remontowe są regulowane przez akt prawny Illinois Home Repair and Remodeling Act (HRRA) – informuje Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC).

Jakie rodzaje prac budowlano-remontowych regulowane są przez HRRA?
HRRA odnosi się prac naprawczych i remontowych, których wartość przekracza 500 dol. oraz wykonywanych w domach jednorodzinnych lub budynkach mieszkalnych składających się z sześciu lub mniej apartamentów bądź mieszkań. Zapisy HRRA dotyczą pracowników remontowych zawierających umowy bezpośrednio z klientami, bez względu na to, czy pracownicy ci są osobami fizycznymi czy prawnymi.

REKLAMA

Jakie klauzule powinien zawierać pisemny kontrakt?
Umowa pisemna wymagana jest dla wszystkich prac naprawczych i remontowych przekraczających wartość 1000 dolarów i wykonywanych na terenie „rezydencji”. Kontrakt powinien być przedłożony do podpisu klientowi przed rozpoczęciem prac remontowych. Umowa powinna zawierać przede wszystkim klauzule wskazujące: całkowity koszt projektu, nazwę i adres firmy budowlanej, daty rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych, oraz klauzulę zezwalającą właścicielowi nieruchomości na rozwiązanie umowy w ciągu trzech dni roboczych. Ponadto, firma remontowa musi posiadać ubezpieczenie na czas trwania prac.
Pomimo że nie jest to wymagane przez HRRA, firma remontowa może i powinna zawrzeć również zapisy służące do ochrony samej siebie, takie jak harmonogram płatności czy uregulowania umożliwiające dochodzenie odsetek oraz kosztów adwokackich w przypadku. Gdy klient zwleka z płatnościami.

Broszura Praw Konsumenta
W celu ochrony konsumentów HRRA wymaga, aby przed egzekucją kontraktu właściciel nieruchomości otrzymał kopię broszury o prawach konsumenta nazwanej „Home Repair: Know Your Consumer Rights”.
Ta krótka publikacja, wydana przez Biuro Prokuratora Generalnego Stanu Illinois, zawiera podstawowe informacje na temat wymaganych w kontrakcie zapisów oraz zestaw porad dla właścicieli budynków mieszkalnych jak uniknąć oszustw budowlanych. Broszura musi zostać wręczona klientowi przed podpisaniem kontraktu, a klient powinien podpisać pokwitowanie jej otrzymania.

Co jeśli przepisy HRRA zostaną naruszone?
Pokrzywdzony właściciel domu może zgłosić firmę budowlaną do Biura Prokuratora Generalnego Stanu Illinois albo do prokuratorów poszczególnych powiatów, a następnie te organy mogą pozwać wykonawców do sądu w celu powstrzymania i zapobiegania dalszym naruszeniom. Firma budowlana może zostać ukarana karami finansowymi lub nawet zawieszeniem działalności gospodarczej.
Co więcej, właściciel domu może również wytoczyć cywilny proces sądowy oraz domagać się odszkodowania finansowego od firmy budowlanej. Tego typu roszczenia są często podnoszone jako roszczenie wzajemne wobec firm budowlanych, które składają pozwy lub zakładają zastawy przeciwko klientom uchylającym się od uiszczenia zapłaty za wykonaną pracę.

Przezorny zawsze ubezpieczony
Podsumowując, wykonawcy powinni być świadomi regulacji zawartych w HRRA oraz możliwych pułapek. Firmy budowlane powinny zawsze posiadać pisemne umowy na wszystkie ich projekty. Naruszenia HRRA mogą być bardzo kosztowne zarówno dla wykonawców, jak i konsumentów. Aby uniknąć problemów, najlepiej skonsultować kontrakt i procedury dotyczące projektów budowlanych z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w prawie budowlanym Stanu Illinois.

Mark B. Grzymala, adwokat i prezes
Paulina Grunwald, asystentka adwokata (paralegal)
Grzymala Law Offices, P.C.

 

 

 

Polsko-Amerykańska Izba Handlowa rekomenduje

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju tak firmy jak i kariery zawodowej. W najbliższych dniach i tygodniach Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC) rekomenduje następujące szkolenia i spotkania:

Doroczny rejs Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej po rzece Chicago i wzdłuż wybrzeża jeziora Michigan (Annual PACC Boat Outing); opłata 125 dol. do 14 lipca, 149 dol. po 14 lipca.
Niedziela, 19 sierpnia, 11:00 am – 3:30 pm
Na pokładzie statku Summer of George
Rejestracja i dodatkowe informacje: (773)205-1998 lub [email protected]

Seminarium na temat podstaw eksportu, tzw. INCOTERMS, płatności, oraz handlu elektronicznego; udział bezpłatny, wymagana rejestracja (Export 101 and New Technologies You Should Know).
Wtorek, 21 sierpnia, 10:00 AM – 12:00 PM
Center for Entrepreneurship, College of DuPage, 2525 Cabot Drive, Lisle, IL
Dodatkowe informacje i rejestracja: Jean Lin, tel. 630-942-3041

Bezpłatna sesja informacyjna i dyskusja na temat przyczyn i rezultatów wprowadzenia od 1 lipca br. kolejnej podwyżki minimalnej płacy i płatnego urlopu zdrowotnego w Chicago (Chicago’s Minimum Wage and Paid Sick Leave Ordinance).
Środa, 22 sierpnia, 3:00 – 4:30 PM
121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL
Dodatkowe informacje i rejestracja: [email protected] lub tel. (312)744-2086

Bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców na temat tradycyjnych i nietradycyjnych źródeł finansowania firmy i jak być przygotowanym w momencie gdy firma potrzebuje kapitału (Roadmap to Business Financing ).
Piątek, 24 sierpnia, 9:30 – 11:00 AM
121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL
Dodatkowe informacje i rejestracja: [email protected] lub tel. (312)744-2086

Bezpłatna sesja informacyjna dla zainteresowanych pracą na zlecenie, jako niezależny wykonawcas (Life in the Freelance Lane: Business Basics for Succeeding in the Gig Economy)
Środa, 29 sierpnia, 3:00 – 4:30 PM
121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL
Dodatkowe informacje i rejestracja: [email protected] lub tel. (312)744-2086

REKLAMA

2094035694 views

REKLAMA

REKLAMA

2094035978 views

REKLAMA

2095832427 views

REKLAMA

2094036228 views

REKLAMA

2094036366 views

REKLAMA

2094036507 views