REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaPAAProgramy edukacyjne w Zrzeszeniu Amerykańsko-Polskim

Programy edukacyjne w Zrzeszeniu Amerykańsko-Polskim

-

W Chicago mamy dużą, prężną Polonię, wiele polskich sklepów, kościołów, przychodni lekarskich, czy ośrodków kultury. Na co dzień też często słyszymy język polski i praktycznie można sobie poradzić w wielu sprawach życia codziennego bez znajomości języka angielskiego. Może jednak przyjdzie Państwu pracować w amerykańskich firmach, czy prywatnych domach. Może trzeba będzie wypełnić po angielsku aplikację o pracę, formularz u lekarza lub wypisać czek. Znajomość nowego języka okaże się wtedy niezbędna. Ale gdzie się uczyć? Najlepiej i najskuteczniej na kursach języka angielskiego, kursach przygotowujących do zdania egzaminu na obywatelstwo oraz kursach zawodowych organizowanych w Zrzeszeniu Amerykańsko-Polskim.

Bezpłatne kursy języka angielskiego

REKLAMA

Nauczanie języka angielskiego dla imigrantów rozpoczęliśmy w 1992 roku. Uczymy więc nieprzerwanie od 27 lat. Nasz program ESL (English as a Second Language) od lat mieści się w 10 proc. najlepszych programów w stanie Illinois. Nauka angielskiego w ZAP jest finansowana przez Illinois Community College Board i dzięki funduszom federalnym i stanowym oferujemy ją za darmo. Bezpłatnie też zaopatrujemy naszych kursantów w materiały niezbędne do nauki. Do ich dyspozycji są też dwie pracownie z komputerami wyposażonymi w wiele użytecznych programów, w tym do nauki angielskiego. Nasze klasy oferowane są online oraz tradycyjnie w klasach w pięciu lokalizacjach.

Naukę angielskiego prowadzimy na pięciu poziomach ESL oraz czterech poziomach edukacji dla dorosłych ABE (Adult Basic Education). W klasach ESL studenci uczą się słuchać, mówić, czytać i pisać po angielsku. Doskonalą także umiejętności przydatne w codziennym życiu i pracy w USA. Program ESL oferuje naukę angielskiego do poziomu 6 klasy amerykańskiej szkoły podstawowej. Studenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki na testach i plasują się na tzw. exit level, czyli na poziomie „wyjścia z programu ESL” mogą nadal poszerzać znajomość języka angielskiego w klasach Adult Basic Education – ABE. W klasach tych studenci skupiają się na nauce czytania i analizowania tekstów informacyjnych związanych z różnymi dziedzinami zawodowymi oraz wybranych tekstów literackich przybliżających twórczość pisarzy amerykańskich.

Nauczyciele kładą też nacisk na doskonalenie rozumienia czytanego tekstu, rozwój techniki pisania, mówienia publicznego oraz krytycznego myślenia. Studenci kończący te klasy mogą śmiało myśleć o podjęciu nauki na różnych kursach zawodowych lub w City Colleges. Aktualny program nauczania ESL, według “Illinois ESL Content Standard” wprowadził wiele zmian. Nauczyciele nie tylko uczą studentów umiejętności czysto językowych, ale także między innymi używania komputera i korzystania z Internetu. Chyba trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym świecie bez wiedzy komputerowej i właśnie dlatego staramy się wyposażać nasze klasy w sprzęt technologiczny, który nie tylko urozmaica, ale też ułatwia naukę języka angielskiego.

Kursy na obywatelstwo amerykańskie

Kilka razy w roku organizujemy bezpłatne kursy przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo. Kursy te oferujemy we wrześniu (zapisy od 1 sierpnia) oraz w styczniu, lutym i marcu (zapisy od 1 grudnia). Klasy są prowadzone na północy i południu Chicago, a zajęcia odbywają się w weekendy i w tygodniu wieczorami. Kursy trwają około 3-4 miesięcy – 72 godziny. Na kursach przygotowujemy osoby, które muszą zdawać egzamin w języku angielskim, a ich angielski jest na niskim poziomie. O obywatelstwo amerykańskie mogą się ubiegać osoby, które posiadają zieloną kartę przez 5 lat lub 3 lata w przypadku, gdy małżonek jest obywatelem od co najmniej 3 lat i są małżeństwem od 3 lat. Egzamin na obywatelstwo składa się z 3 części. Pierwsza to 100 pytań z historii, geografii i polityki, druga to czytanie i pisanie, a trzecia to pytania z aplikacji N-400. Ze stu pytań oficer emigracyjny wybiera 10, a osoba musi udzielić 6 prawidłowych odpowiedzi. Jeśli chodzi o czytanie i pisanie, to z reguły każdy dostaje po jednym zdaniu. Trzecia i najważniejsza cześć egzaminu to pytania z aplikacji N-400 i luźna rozmowa.

Egzamin można zdawać także w języku polskim, jeżeli ma się skończone 55 i zieloną kartę przez 15 lat lub skończone 50 lat i zieloną kartę przez 20 lat (100 pytań po polsku). Jeżeli ktoś posiada zieloną kartę przez 20 lat i ma skończone 65 lat, wówczas zdaje skrócony test w języku polskim – tylko 20 pytań. W przypadku zdawania po polsku, osoby zdające egzamin muszą mieć ze sobą tłumacza, ale nie musi to być tłumacz przysięgły.

Oprócz tego, że oferujemy bezpłatne kursy, wypełniamy też w ramach kursu za darmo aplikację N-400, co powinno być dodatkową zachętą do wysłania aplikacji na obywatelstwo.

Kursy zawodowe

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie oferuje także kursy zawodowe.

Program CNA (Certified Nursing Assistant), zatwierdzony przez Illinois Board of Education oraz Illinois Department of Public Health i Illinois Department of Public Aid, jest prowadzony przez Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie od 1992 roku.

Zajęcia na kursie prowadzone są w języku angielskim, w małych grupach. Kurs CNA obejmuje zajęcia teoretyczne (100 godz.) i praktyczne (50 godz.). W ciągu 16 tygodni, oprócz zajęć zawodowych, oferujemy naukę języka angielskiego pod kątem terminologii medycznej, prowadzimy seminaria uczące profesjonalnego zachowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, pomagamy w napisaniu życiorysu zawodowego (resume) oraz wypełnianiu aplikacji o pracę.

Zajęcia przygotowujące do zawodu pomocy pielęgniarki odbywają się najczęściej dwa razy w tygodniu, trzeci dzień jest przeznaczony na naukę języka angielskiego. Zajęcia praktyczne mają miejsce w domach spokojnej starości. W ramach zajęć studenci uzyskują także uprawnienia udzielania pierwszej pomocy (CPR), które wymagane są przez pracodawców. Po otrzymaniu licencji stanowej CNA (zdaniu stanowego egzaminu) uczestnicy kursu mogą skorzystać z dodatkowego przeszkolenia na pomoc rehabilitacyjną (Physical Rehabilitation Aide). Oferujemy klasy sobotnio-niedzielne oraz popołudniowe – bezpłatne dla osób spełniających określone wymagania oraz płatne po atrakcyjnych cenach dla tych, którzy danych warunków nie spełniają. Po ukończonym kursie oferujemy naszym absolwentom pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Kursy biurowo-komputerowe

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie oferuje także bezpłatny kurs biurowo-komputerowy GOISA (General Office Information Support Assistant) dla osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szansę na znalezienie pracy biurowej. Szkolenie GOISA finansowane jest przez władze miejskie (Chicago Department of Family & Support Services). W związku z tym sponsor nasz narzuca pewne wymogi, które muszą spełniać kandydaci. W programie tym mogą uczestniczyć tylko osoby, które:

  • posiadają pozwolenie na pracę w USA
  • mieszkają w Chicago
  • ukończyły 18 lat
  • znają język angielski
  • osiągnęły dochód nie przekraczający określonych przez miasto limitów (informacje o aktualnych limitach dochodów są dostępne w ZAP)

Program kursu obejmuje zapoznanie się z systemem Windows oraz powszechnie używanymi programami pakietu Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) oraz QuickBooks. W ramach kursu studenci nabywają umiejętności samodzielnego prowadzenia dokumentacji biurowej, księgowej, korespondencji biznesowej oraz pisania resume. Kurs prowadzony jest w języku angielskim w małej grupie w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej.

Celem kursu jest nie tylko nauka obsługi określonych programów komputerowych, ale również poszerzenie słownictwa zawodowego i przygotowanie studentów do rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami. Uczestnicy programu otrzymują bezpłatnie podręcznik i szczegółowo opracowane materiały pomocnicze.

Po zakończeniu kursu absolwenci zobowiązani są do podjęcia pracy biurowej, którą potwierdza pracodawca po 30 i 90 dniach pracy. Oferujemy pomoc w poszukiwaniu pracy.
Mamy zespół świetnych, wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Laptopy, rzutniki, tablice interaktywne oraz inne materiały pomocnicze są do dyspozycji nauczycieli i studentów. Każdy nauczyciel pracujący w ZAP podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział co roku w obowiązkowych szkoleniach zawodowych.

Studenci naszych kursów tworzą barwną mozaikę wiekową i edukacyjną, a ostatnio także narodowościową. Pomagają sobie wzajemnie w nauce angielskiego, jak również w codziennych życiowych problemach.

Aby się zapisać na wybrany kurs, proszę dzwonić:
Południe Chicago: (773) 767-7773 wew. 202
Północ Chicago: (773) 282-1122
wew. 400 – kursy przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo amerykańskie
wew. 401 i 403 – kursy zawodowe
wew. 404 i 405 – kursy języka angielskiego

Zapraszamy! Uwaga! Można też zapisać się w trakcie trwania roku szkolnego, ponieważ obowiązuje u nas zasada „Open Enrollment”, czyli otwartej rejestracji.

Założone w 1922 r.  Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie (ZAP) jest niedochodową agencją pomocy socjalnej oferującą szeroki wachlarz usług dla Polonii oraz wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. Świadczenia oferowane są w językach polskim i angielskim z pełnym uwzględnieniem różnic kulturowych. W ofercie agencji są programy edukacyjne dla dorosłych, usługi z zakresu pośrednictwa pracy, kompleksowe poradnictwo psychologiczne i leczenie uzależnień oraz usługi imigracyjne. Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie (Polish American Association, PAA) działa również na rzecz obrony praw imigrantów. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.polish.org albo w jednej z dwóch placówek Zrzeszenia w Chicago: 3834 N. Cicero Ave., tel. (773) 282-8206 oraz 6276 W. Archer Ave., tel. (773) 767-7773.

REKLAMA

2097926721 views

REKLAMA

REKLAMA

2097926954 views

REKLAMA

2099723347 views

REKLAMA

2097927098 views

REKLAMA

2097927199 views

REKLAMA

2097927309 views