REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Ralph Modjeski

-

Ralph Modjeski był urodzonym w Polsce amerykańskim inżynierem budownictwa lądowego, który zyskał sławę jako wybitny projektant mostów w Stanach Zjednoczonych. Był synem aktorki Heleny Modrzejewskiej.

Tablica przy Moscie Fordonskim w Bydgoszczy fot. Przemysław Jahr/Wikimedia
Tablica przy Moscie Fordonskim w Bydgoszczy fot. Przemysław Jahr/Wikimedia

REKLAMA

Zaprojektował ponad 50 mostów, ale jego dziedzictwo nie jest znane większości Amerykanów. Niegdyś Ralph Budd pisał o Modjeskim: „By zrozumieć jego osobowość trzeba docenić fakt, że odziedziczył temperament artysty, tę intuicyjną wrażliwość zapewniającą wyważony dobry smak i harmonię ekspresji artystycznej, czy to w muzyce czy konstrukcjach inżynierskich”.

Na liście najbardziej znanych projektów Modjeskiego znajdują się siedmioprzęsłowe mosty drogowe i kolejowe nad rzeką Mississippi w Rock Island, Illinois, McKinley Bridge w St. Louis, Missouri, most kolejowy Northern Pacific nad rzeką Missouri w Bismarck, Dakota Płn., mosty nad rzekami Columbia i Willamette w Oregonie, Benjamin Franklin Bridge nad rzeką Delaware, dwupoziomowy most kolejowy nad rzeką Ohio w Metropolis, Illinois, Huey P. Long Bridge nad Mississippi w Nowym Orleanie i San Francisco-Oakland Bay Bridge.

Większości Amerykanów znana jest jego matka-aktorka Helena Modrzejewska, lecz nazwisko inżyniera pozostaje stosunkowo nieznane mimo pozostawienia po sobie wielu trwałych struktur w krajobrazie miejskim Ameryki. Trzeba więc wyrazić uznanie dokumentalistom Leonardowi i Basi Myszyńskim, którzy podjęli się trudnego zadania filmowego przedstawienia historii tego wybitnego projektanta mostów. Filmowcy poszukują obecnie funduszy potrzebnych do realizacji projektu „Bridging Urban America − The Story of Master Engineer Ralph Modjeski”. Tę historię należy Amerykanom przybliżyć.

Steve H. Tokarski, wydawca

Ralph Modjeski

Ralph Modjeski was a Polish born American civil engineer who received prominence as a pre-eminent bridge designer in the United States. He was the son of the actress Helena Modjeska.

His legacy of over 50 major bridges is unknown to most Americans. Ralph Budd wrote about Modjeski: To understand him it must be appreciated that he inherited the temperament of an artist, the delicate intuitive perception which insures balanced good taste and harmony in its outward expression whether in music or engineering structures.”

Among his best known bridges were the seven-span railroad and highway bridges over the Mississippi River at Rock Island, Illinois; the McKinley Bridge at St. Louis, Missouri; the Northern Pacific railroad bridge over the Missouri River at Bismarck, North Dakota; the bridges over the Columbia and Willamette River in Oregon; the Benjamin Franklin Bridge over the Delaware River; the double-truck railroad bridge over the Ohio River at Metropolis, Illinois; the Huey P. Long Bridge over the Mississippi River at New Orleans; and the San Francisco–Oakland Bay Bridge.

Most Americans have heard of his actress mother, Helena Modjeska, but despite his numerous lasting monuments in the American urban landscape his name is relatively unknown. We give credit to documentary film-makers, Leonard and Basia Mysznski, who have undertaken a project to tell the story of this great master bridge builder. They are currently looking for funding in order to tell his story to the American people of this remarkable individual “Bridging Urban America– The Story of Master Engineer Ralph Modjeski. This is a story that needs to be told to the American public.

Steve Tokarski, Publisher

REKLAMA

2128642244 views

REKLAMA

REKLAMA

2128642260 views

REKLAMA

REKLAMA

2130438580 views

REKLAMA

2128642270 views

REKLAMA

2128642274 views

REKLAMA

2128642278 views