REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Niepokonani (Nie)pokonani. Kiedy małżonek nie chce sponsorować twojej zielonej karty

(Nie)pokonani. Kiedy małżonek nie chce sponsorować twojej zielonej karty

-

niepokonani

Kiedy małżonek nie chce sponsorować twojej zielonej karty

Opowieść Sylwii

REKLAMA

Straszenie deportacją to jedna z najbardziej powszechnych taktyk stosowanych, by kontrolować kobietę i jej dzieci.

Jednym z wielu powodów, dla których kobiety, zwłaszcza zamężne, nie decydują się na odejście od swojego oprawcy, jest obawa, że zamykają sobie drzwi do zalegalizowania pobytu w USA. Tym bardziej, że tego argumentu do straszenia i manipulacji używają ich partnerzy. Tymczasem jest to nieprawda.

Kiedy nie masz papierów, a twój mąż ma obywatelstwo, albo przynajmniej zieloną kartę – często stają się one towarem przetargowym. Ale taka manipulacja może działać także wówczas, kiedy to kobieta jest oprawcą i ma uregulowany pobyt w USA. Znam to z najbliższego otoczenia. Moja koleżanka Ewa ma papiery, którymi przez lata szantażowała Michała, swojego męża. Dochodziło nie tylko do awantur, ale i przemocy. W tym związku to Ewa była stroną inicjującą i bijącą. Michał znosił przez wiele lat upokorzenia, poniżanie, bicie – po pierwsze dlatego, że mieli dwoje dzieci, ale i dlatego, że ciągle słyszał: „jak nie będziesz robił tego albo tamtego, nigdy nie będę cię sponsorować”. Stosowany przez Ewę szantaż trzymał Michała przez lata w szachu, jak niewolnika. Ewa nigdy nie złożyła petycji o zieloną kartę dla swojego męża. Było jej to na rękę. Ale to on nie wytrzymał. Dowiedział się, że jest i dla niego pomoc.

Przed dwoma miesiącami dostał już pozwolenie na pracę. Z Ewą rozwiódł się blisko dwa lata temu.

Sylwia B.

[spacer color=”000000″ icon=”Select a Icon” style=”1″]

Petycja o wizę w ramach VAWA

W 1994 r. uchwalono ustawę o zapobieganiu przemocy wobec kobiet (Violence Against Women Act, VAWA), stworzoną dla kobiet znajdujących się nie tylko w sytuacji przemocy domowej, ale również w niestabilnej sytuacji emigracyjnej.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej (małżonkiem, dzieckiem albo rodzicem oprawcy), możesz wnieść petycję o wizę imigracyjną na podstawie ustawy Immigration and Nationality Act (INA) powstałej z pierwotnej Violence Against Women Act (VAWA).

Niektóre zapisy VAWA pozwalają na ubieganie się o zieloną kartę małżonkom, dzieciom albo rodzicom nie tylko obywateli amerykańskich (oprawców), ale również posiadaczy zielonych kart – i to bez ich wiedzy i współpracy.

Kto może złożyć wniosek?

• Małżonek: możesz wnieść petycję, jeżeli byłeś/aś ofiarą przemocy ze strony obywatela USA albo posiadacza zielonej karty. Możesz do petycji dołączyć dzieci poniżej 21 roku życia.
• Rodzic: możesz wnieść petycję, jeśli jesteś rodzicem obywatela USA, który stosował wobec ciebie przemoc.
• Dziecko: możesz wnieść petycję, jeżeli masz poniżej 21 lat i byłeś/aś ofiarą przemocy domowej dokonanej przez obywatela USA albo posiadacza zielonej karty.

Podstawowe wymagania dla małżonków – ofiar:
– Jesteś w związku małżeńskim z oprawcą, który jest obywatelem USA albo ma zieloną kartę;
– Twoje małżeństwo zakończyło się rozwodem albo śmiercią oprawcy nie później niż 2 lata przed złożeniem twojego wniosku;
– Zostałeś pobity albo byłeś nękany przez obywatela USA albo posiadacza zielonej karty, który jest twoim małżonkiem/ką;
– Jesteś ofiarą przemocy domowej, w której oprawca jest twoim małżonkiem/ką, albo
– Twoje dziecko zostało pobite albo nękane przez małżonka/kę, który/a jest obywatelem USA albo posiadaczem zielonej karty;
– Mieszkałeś/aś z małżonkiem/ką;
– Zachowujesz godną postawę moralną.

Podstawowe wymagania dla rodziców – ofiar:
– Jesteś rodzicem obywatela USA, który ma co najmniej 21 lat w momencie wniesienia petycji;
– Jesteś rodzicem obywatela USA, który zmarł nie później niż 2 lata przed wniesieniem petycji;
– Zostałeś/aś pobity/a albo nękany/a przez twoje dziecko, które jest obywatelem USA;
– Mieszkałeś/aś z oprawcą – synem albo córką;
– Zachowujesz godną postawę moralną.

Procedura składania wniosków:
• Musisz wypełnić formularz I-360 zgodnie z instrukcjami;
• Wysłać go do centrum w Vermont (Vermont Service Center, VSC).

Wiza U – dla ofiar przestępstw

Celem wizy U jest przyznanie ofiarom pewnych przestępstw tymczasowego legalnego pobytu w USA, nieprzekraczającego 4. lat. Wiza U jest wizą nieimigracyjną, do której można dołączyć nie tylko małżonków, ale również małoletnie dzieci, rodzeństwo czy rodziców. Osoba, która otrzyma wizę U, automatycznie dostanie pozwolenie na pracę na terenie USA. Wydawana jest osobom, które współpracują z lokalną policją albo prokuraturą w zakresie śledztwa w sprawie oprawcy.

• Ubieganie się o wizę U polega na wypełnieniu formularza I-918. Jest kilka podstawowych wymagań, które wnioskodawca musi spełnić. Na przykład: ofiara musiała znacznie ucierpieć na zdrowiu – fizycznie albo emocjonalnie (cierpienie było spowodowane czynem kryminalnym).

• Wszystkie wnioski muszą zawierać informacje o tym, jak ofiara współpracowała w śledztwie. Ponadto część formularza musi podpisać przedstawiciel policji czy prokuratury. Bez takiego zaświadczenia wiza U nie zostanie przyznana.

Wszelkie informacje zawarte w tym artykule nie stanowią porady prawnej, służą jedynie jako źródło informacji.

Kasia Kaczmarczyk

fot.Dariusz Lachowski

1 KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks