REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Na bieżąco TNS Polska: 52 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w...

TNS Polska: 52 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku

-

fot.Marcin Obara/EPA
fot.Marcin Obara/EPA

52 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku; według 30 proc. – idą w dobrym kierunku; 18 proc. ankietowanych nie potrafił zająć stanowiska w tej kwestii – wynika z marcowego sondażu TNS Polska.

REKLAMA

48 proc. badanych uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. Przy czym 38 proc. jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 10 proc. gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu. 10 proc. nie miało na ten temat zdania.

W ocenie 42 proc. ankietowanych polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 39 proc. jest to jednak powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonane jest jedynie 3 proc. badanych. 10 proc. nie ma jednoznacznego zdania i odpowiada „trudno powiedzieć”.

Odsetek osób uważających, że polska gospodarka się rozwija wzrósł o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego pomiaru. Natomiast odsetek Polaków przekonanych o tym, że gospodarka znajduje się w stanie kryzysu utrzymuje się na podobnym poziomie, co w lutym (spadek o 2 punkty procentowe).

46 proc. badanych uważa, że następne 3 lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia. 5 proc. nie ma jednoznacznego zdania na ten temat, a pozostali uważają, że w ciągu najbliższych 3 lat nastąpi zmiana warunków życia ludności. 26 proc. respondentów uważa, że warunki życia zmienią się na lepsze. 23 proc. badanych – uważa, że ulegną one pogorszeniu. W porównaniu do wyników sprzed miesiąca nie zaobserwowano istotnych zmian.

Według TNS Polska, w marcu oceny netto dwóch wskaźników: oceny kierunku zmian w kraju oraz oceny stanu gospodarki są ujemne. Oznacza to, że stan nastrojów społecznych wśród Polaków w tych dziedzinach kształtuje się bardziej negatywnie niż pozytywnie. Natomiast wskaźnik prognozy materialnych warunków życia ludzi jest dodatni, co świadczy o tym, że wśród Polaków przeważają pozytywne opinie w tej kwestii.

W porównaniu do wyników sprzed miesiąca dwa wskaźniki uległy spadkowi: wskaźnik oceny kierunku zmian w kraju spadł o 4 punkty procentowe, natomiast wskaźnik prognozy materialnych warunków życia ludzi o 1 punkt procentowy. Największa zmiana zaszła natomiast w przypadku wskaźnika oceny stanu gospodarki – wzrósł on o 5 punktów procentowych.

57 proc. ankietowanych jest zdania, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne bądź w ogóle niemożliwe. Przeważająca część z tych osób (47 proc. ogółu) uważa, że trudno obecnie jest znaleźć jakąkolwiek pracę w naszym kraju, a 10 proc. badanych uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Optymiści w tym temacie stanowią prawie dwie piąte społeczeństwa (38 proc.). Mimo to, jedynie 3 proc. sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 35 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało. Wyniki uzyskane w marcu utrzymują się na tym samym poziomie, co w lutym tego roku.

Sondaż TNS Polska został przeprowadzony w dniach 4-9 marca tego roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1011 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

1 KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks