REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaAmerykaOświadczenie prezesa KPA w sprawie kryzysu na granicy Polski z Białorusią

Oświadczenie prezesa KPA w sprawie kryzysu na granicy Polski z Białorusią

-

Oświadczenie Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej na temat kryzysu na granicy Polski z Białorusią, wydane w dniu Narodowego Święta Niepodległości RP, 11 listopada 2021 roku.

Polska i Ameryka są partnerami w wolności.  Demokratyczne rewolucje końca XVIII wieku, które rzuciły wyzwanie autorytarnym rządom w prawie wszystkich krajach świata atlantyckiego, odniosły sukces w Ameryce. 

REKLAMA

Rewolucja demokratyczna dominowała w Ameryce, ponieważ Brytyjczycy i ich sojusznicy zostali zdecydowanie pokonani przez armię generała Waszyngtona, w której generałowie Pułaski i Kościuszko bardzo się zasłużyli. W Polsce rewolucja demokratyczna została zmiażdżona przez połączone sił Rosji, Prus i Austrii, a te trzy podzieliły Polskę i wymazały ją z mapy Europy. 

Te autorytarne kraje obawiały się, że polska rewolucja demokratyczna zachęci ich poddanych do buntu i domagania się takich samych praw jak Polacy, dlatego zniszczyli Polskę. Pod koniec I wojny światowej jednoczesna klęska wszystkich trzech imperiów, które podzieliły Rzecząpospolitą na 123 lata, dała Polakom możliwość przywrócenia państwa polskiego 11 listopada 1918 roku. Do odzyskania przez Polskę niepodległości przyczynili się mężowe wolności, jest pośród nich między innymi Ignacy Jan Paderewski,

W dniu Święta Niepodległości Polski, Kongres Polonii Amerykańskiej wzywa rząd Stanów Zjednoczonych do udzielenia pełnego poparcia rządowi i narodowi polskiemu w ich odmowie poddania się zastraszaniu przez Kreml i eskalacji sytuacji uchodźców na granicy Polski z Białorusią.  Decydenci Kremla zachęcając coraz więcej uchodźców z Bliskiego Wschodu do gromadzenia się na granicy i żądania przejazdu do Polski. To powoduje zwiększające się napięcie na granicy z Polską, ale też i całą Unią Europejską.

Premier Polski Mateusz Morawiecki, 9 listopada 2021 roku oświadczył, że Kreml bezdusznie wykorzystuje sytuację uchodźców do destabilizacji Polski i Unii Europejskiej.

Kongres Polonii Amerykańskiej, reprezentujący ponad 10 milionów Amerykanów pochodzenia polskiego i innych, którzy cenią sobie silne dwustronne relacje między Ameryką i Polską, w pełni popiera wypowiedź premiera Morawieckiego; Kreml wykorzystuje sytuację uchodźców do destabilizacji i dzielenia państw NATO i Unii Europejskiej przeciwko sobie, a tym samym zwiększania wpływów Moskwy w Europie.

Wczoraj, 10 listopada, patrole rosyjskich sił powietrznych wzdłuż granicy Polski z Białorusią wykonywały manewry w celu zastraszenia Polski i Polaków.  Strategie te nie są niczym nowym, Rosja stosuje tego typu taktyki od początku XVIII wieku.

Z tego powodu Stany Zjednoczone i inni sojusznicy Polski z NATO muszą wspierać opór Polski i Polaków przeciwko naciskom Kremla.  Zmasowanie rosyjskich wojsk na granicach Ukrainy, wysiłki Kremla na rzecz przeforsowania Nordstream 2 w celu  podważenia Inicjatywy Trójmorza oraz zaaranżowanie przez Moskwę sytuacji uchodźczej na granicy Polski z Białorusią to elementy planu Putina w celu podziału państw NATO i Unii Europejskiej oraz sprowokowanie ich aby działały przeciwko sobie. 

Frank J. Spula

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

POLISH AMERICAN CONGRESS PRESIDENT SPULA’S MESSAGE ON POLAND’S INDEPENDENCE DAY AND SITUATION IN BELARUS.

Poland and America are partners in freedom.  The democratic revolutions of the late eighteenth century which challenged authoritarian governments in nearly all countries of the  Atlantic world only succeeded in America.  The democratic revolution prevailed in America because the British and their allies were decisively defeated by General Washington’s army in which Generals Pulaski and Kosciuszko served with distinction. In Poland, the democratic revolution was crushed by the combined force of Russia, Prussia, and Austria, and these three partitioned Poland, and erased her from the map of Europe .  These  authoritarian countries feared the Polish democratic revolution would encourage their subjects to rebel and to demand the same rights as Poles. This is why they destroyed Poland  At the end of World War I, the simultaneous defeat of all three of the empires that partitioned Poland, 123 years before, gave Poles the opportunity to restore the Polish State on November 11, 1918.  This was Armistice Day on the Western Front, but fighting to establish a free Poland continued until March 1921 when Poland and the Soviet Union signed the Treaty of Riga.

This is why, on Poland’s Independence Day, the POLISH AMERICAN CONGRESS calls on the Government of the United States to give its full support to the Government and people of Poland in their refusal to defer to  Kremlin bullying over the refugee situation on Poland’s border with Belarus.  In fact, Kremlin policy makers are aggravating the situation by encouraging more refugees from the Middle East to assemble at Poland’s border with Belarus and demand passage into Poland and then to other member countries of the European Union.

On November 9, 2021, Poland’s Prime Minister stated that the Kremlin callously is using the refugee situation to destabilize Poland and the European Union. The POLISH AMERICAN CONGRESS, which represents over 10 million Polish Americans and others who value the strong bi-lateral relationship between America and Poland, fully agree with Prime Minister Mateusz Morawiecki that the Kremlin is using the refugee situation to divide and to destabilize NATO and European Union countries against each other, and thereby increase Moscow’s influence over Europe.

Yesterday,  November 10, Russian air force patrols along Poland’s border with Belarus made a mockery of Belarus’s independence of Moscow.  The Kremlin wants to intimidate Poland and the Poles.  This is NOT a new policy, Russia has been intimidating Poland since the early eighteenth century. This is why the United States and Poland’s other NATO allies need to support the resistance of Poland and the Poles against pressure by the Kremlin. Today’s Kremlin leads the counter-revolution against freedom and democracy. The massing of Russian troops on Ukraine’s borders, Kremlin efforts to push forward Nord Stream 2 in order to undermine the Three Seas Initiative, and Moscow’s orchestration of the refugee situation on Poland’s border with Belarus are all elements of Putin’s plan to divide NATO and European Union countries against each other.  The democracies must stand united to thwart Putin’s plan to divide and rule Europe and the West.

Frank J. Spula,

President

REKLAMA

2107786142 views

REKLAMA

REKLAMA

2107786374 views

REKLAMA

2109582765 views

REKLAMA

2107786515 views

REKLAMA

2107786614 views

REKLAMA

2107786722 views