REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaNa bieżącoCBOS: społeczno-demograficzne "portrety" wyborców

CBOS: społeczno-demograficzne “portrety” wyborców

-

fot.Adam Warżawa/PAP
fot.Adam Warżawa/PAP

Połowa wyborców PiS to mieszkańcy wsi; w elektoracie PO oraz Nowoczesnej “ponadprzeciętnie” reprezentowani są mieszkańcy miast powyżej 500 tys. Na ZL najwięcej głosów chcą oddać wyborcy z miast do ok. 100 tys; 28 proc. wyborców Ruchu Kukiz’15 mieszka na wsi – wynika z sondażu CBOS.

REKLAMA

CBOS w badaniu “Kim są wyborcy, czyli społeczno-demograficzne portrety największych elektoratów” postanowił przyjrzeć się bliżej, kto należy do elektoratu pięciu komitetów, które w badaniu preferencji wyborczych przeprowadzonym na początku października, uzyskały poparcie ponad 5 proc. wyborców.

Znalazły się wśród nich: komitet PiS (34 proc.), PO (27 proc.), Kukiz’15 (8 proc.), Nowoczesna Ryszarda Petru (7 proc.) oraz Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni (6 proc.). Jak podkreślono, choć w przypadku ZL wynik sondażu z października jest poniżej progu wyborczego ustanowionego dla koalicji (8 proc.) to z uwagi na znaczną liczbę popierających go Polaków włączono go do tych porównań.

PŁEĆ

Mężczyźni częściej niż na inne partie deklarują chęć głosowania na ruch Kukiz’15 i Zjednoczoną Lewicę. Z sondażu wynika, że wśród potencjalnego elektoratu Kukiz’15 jest 54 proc. mężczyzn i 46 proc. kobiet; na ZL chce głosować 52 proc. mężczyzn, 48 kobiet. Na Nowoczesną zagłosuje 56 proc. kobiet, na PO 55 proc., a na PiS 51 proc.

WIEK

Średnia wieku osób, które zagłosują w nadchodzących wyborach na PiS i Zjednoczoną Lewicę wyniosła tyle samo, tj. 51 lat. Na PO będą głosować 49-latkowie, na Nowoczesną 43-latkowie, a na ruch Kukiz’15 – osoby mające 37 lat.

Według CBOS, 29 proc. deklarujących zamiar oddania głosu na Kukiz’15 ma poniżej 25 lat, a 53 proc. tego elektoratu to osoby poniżej 35. roku życia. Wśród wyborców popierających ten komitet sporadycznie pojawiają się osoby mające 65 lat, lub więcej (3 proc.). Przeciętnie młodszy elektorat, niż pozostali, ma też Nowoczesna Ryszarda Petru – wśród wyborców tego komitetu wyróżnia się grupa wiekowa 25-34 lata (31 proc.). Z kolei 7 proc. głosujących na partię Petru wpisuje się w przedział wiekowy 65, lub więcej.

Najstarsi (65+) wyborcy stanowią natomiast najliczniejsze grupy wśród elektoratów Zjednoczonej Lewicy oraz PO (odpowiednio 26 proc. i 25 proc.). Z kolei wśród wyborców PiS najliczniejsza jest grupa wiekowa 55-64 (24 proc.).

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Według CBOS znaczące różnice w analizowanych elektoratach występują także pod względem miejsca zamieszkania. “O ile w przypadku KW Prawo i Sprawiedliwość możemy mówić o nadreprezentacji mieszkańców wsi, to w przypadku czterech pozostałych komitetów – w porównaniu z populacją ogólną – mamy do czynienia z ich niedoreprezentowaniem” – podkreślono.

Połowę zadeklarowanych wyborców PiS stanowią mieszkańcy wsi, natomiast pozostałe analizowane elektoraty są w przeważającej części miejskie. CBOS podkreśla, że wśród zamierzających głosować na PO oraz Nowoczesną Ryszarda Petru “ponadprzeciętnie” reprezentowani są mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (odpowiednio 21 proc. oraz 32 proc.). Elektorat komitetu Petru jest najbardziej miejski – tylko 12 proc. ankietowanych deklarujących zamiar oddania na niego głosu mieszka na wsi.

Na ZL najwięcej głosów (29 proc.) deklarują oddać wyborcy z miast od 20 tys. do ok. 100 tys. mieszkańców. Wybór tej partii zapowiada 24 proc. mieszkańców wsi.

28 proc. elektoratu ruchu Kukiz’15 stanowią mieszkańcy wsi, a 18 proc. to mieszkańcy miast powyżej 500 tys.

WYKSZTAŁCENIE

W elektoracie PiS nieco więcej jest osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (30 proc.), a mniej ze średnim (29 proc.) i wyższym (22 proc.); 20 proc. stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Dominujący udział osób z wyższym wykształceniem można zaobserwować w elektoracie Nowoczesnej Ryszarda Petru (72 proc.). Głosowanie na to ugrupowanie zapowiada 21 proc. osób ze średnim wykształceniem oraz 7 proc. z podstawowym.

Wyższe wykształcenie ma też połowa deklarujących zamiar głosowania na Zjednoczoną Lewicę. Poparcie tego komitetu zapowiada zaledwie 5 proc. osób z najniższym wykształceniem.

Według CBOS nieco lepiej wykształceni niż ogół dorosłych Polaków, są wyborcy PO (wykształcenie średnie – 41 proc. i wyższe – 28 proc.). Są oni zbliżeni do osób zamierzających głosować na ruch Kukiz’15 – 34 proc. osób z wykształceniem średnim oraz 26 proc. – z wyższym.

SKŁAD SPOŁECZNY

Jak podkreśla CBOS również w składzie społecznym widać różnice wśród elektoratów poszczególnych komitetów. Największym udziałem emerytów wśród swoich wyborców charakteryzują się: PO (31 proc.), PiS (30 proc.) oraz Zjednoczona Lewica (30 proc.). Na Nowoczesną zamierza głosować 11 proc. emerytów, a na Kukiz’15 – 20 proc.

Zjednoczona Lewica to formacja – obok Nowoczesnej Petru – wśród wyborców, której trzykrotnie częściej niż wśród ogółu dorosłych Polaków można znaleźć osoby zaliczające się do kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (odpowiednio 31 proc. i 32 proc.). Wśród zamierzających głosować na Nowoczesną licznie reprezentowani są także pracownicy administracyjno-biurowi (18 proc.) i pracujący na własny rachunek poza rolnictwem (14 proc.). Na to ugrupowanie planuje zagłosować jedynie 3 proc. rencistów oraz 5 proc. uczniów i studentów.

20 proc. zadeklarowanych wyborców ruchu Kukiz’15 jest uczniem bądź studentem; elektorat tego komitetu jest najbardziej robotniczy (26 proc.); pod tym względem nieznacznie ustępują mu wyborcy PiS (18 proc.).

WARUNKI MATERIALNE

Najbardziej zbliżeni w ocenach warunków materialnych swoich gospodarstw domowych do ogółu dorosłych Polaków są wyborcy PiS – 47 proc. z nich ocenia je jako dobre, 40 proc. jako średnie, natomiast 13 proc. – jako złe.

Nieco lepiej od ogółu ocenia je elektorat PO (odpowiednio 57 proc., 35 proc., 8 proc.), a gorzej badani zamierzający oddać głos na komitet Kukiz’15 (35 proc., 52 proc., 13 proc.). Elektorat Nowoczesnej stanowią osoby, które w 65 proc. oceniają warunki swojego życia, jako dobre, 27 proc. jako średnie, a 8 proc. uważa, że są one złe.

Najlepiej warunki materialne oceniają osoby zamierzające oddać głos na Zjednoczoną Lewicę (wśród tego elektoratu nie odnotowano osób uważających, że warunki materialne ich gospodarstw są złe); 72 proc. ankietowanych uważa, że są one dobre, a 28 proc., że średnie.

PRAKTYKI RELIGIJNE

Z badania CBOS wynika, że najbardziej zaangażowane w życie religijne są osoby zamierzające głosować na PiS – 64 proc. z nich deklaruje, że uczestniczy w praktykach religijnych, co najmniej raz w tygodniu. Wyborcy PiS praktykują częściej niż przeciętni Polacy.

CBOS zaznacza, że na “przeciwnym biegunie” znajdują się elektoraty Zjednoczonej Lewicy oraz Nowoczesnej Petru z ponadprzeciętnymi odsetkami niepraktykujących (odpowiednio 31 proc. oraz 26 proc.). Również wyborcy PO nieco częściej niż ogół dorosłych Polaków deklarują, że w ogóle nie uczestniczą w praktykach religijnych, a rzadziej – że praktykują co najmniej raz w tygodniu (44 proc.).

Wśród wyborców Kukiz’15 – 35 proc. zadeklarowało, że praktykuje raz w tygodniu, a 29, że ma to miejsce kilka razy w roku.

DEKLAROWANE POGLĄDY POLITYCZNE

Deklarowane poglądy polityczne istotnie różnicują analizowane grupy wyborców. Wśród trzech spośród pięciu największych potencjalnych elektoratów (Nowoczesnej, Kukiz’15 oraz PO) dominują wyborcy centrowi (odpowiednio 51 proc., 48 proc. oraz 41 proc.) Wyborcy Zjednoczonej Lewicy to w 71 proc. osoby o poglądach lewicowych; wśród zamierzających głosować na PiS 61 proc. to osoby identyfikujące się z prawicą.

CBOS podkreśla, że osoby deklarujące wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych 25 października, częściej deklarują prawicowe poglądy polityczne.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-15 października 2015 r. na liczącej 930 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

REKLAMA

2128668465 views

REKLAMA

REKLAMA

2128668481 views

REKLAMA

REKLAMA

2130464801 views

REKLAMA

2128668491 views

REKLAMA

2128668495 views

REKLAMA

2128668499 views