REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaNa bieżącoCBOS: nadal prawie połowa Polaków niezadowolona z sytuacji w kraju

CBOS: nadal prawie połowa Polaków niezadowolona z sytuacji w kraju

-

fot.Tytus Zmijewski/EPA
fot.Tytus Zmijewski/EPA

Prawie połowa respondentów CBOS wyraziła w lutym niezadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju, jedna trzecia oceniła go pozytywnie. W porównaniu ze styczniem pogorszyły się prognozy na następne miesiące – informuje ośrodek.

REKLAMA

Niemal połowa respondentów – 46 proc., tyle samo co w styczniu – była niezadowolona z rozwoju sytuacji w kraju. 33 proc. oceniło ją pozytywnie, jedna piąta – 21 proc. – nie miała zdania.

Prawie dwie piąte ankietowanych – 38 proc. – wyraziło niezadowolenie z sytuacji politycznej, niemal taka sama grupa (37 proc.) uznała ją za przeciętną, a niespełna jedna piąta – 18 proc. – za dobrą. CBOS zauważa, że opinie na temat funkcjonowania sceny politycznej pozostały bez większych zmian, jednak w dłuższej perspektywie można zauważyć „niewielki, ale w miarę systematyczny” wzrost ocen pozytywnych.

Gospodarczą kondycję kraju 29 proc. pytanych określiło jako dobrą – o 3 punkty procentowe mniej niż w styczniu. 23 proc. (o 3 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem) oceniło ją źle. Największa grupa – 41 proc. – wybrała odpowiedź „ani dobra, ani zła”.

Nieco ponad połowa respondentów 54 proc. (w porównaniu ze styczniem ubytek o 4 pkt. proc.) stwierdziła, że im i ich rodzinom żyje się dobrze. Niespełna dwie piąte (37 proc.) oceniło, że przeciętnie, a co jedenasty (9 proc.) – że źle.

Pod względem materialnym warunki swoich gospodarstw domowych jako dobre oceniła blisko połowa – 48 proc. – ankietowanych, ponad dwie piąte – 43 proc. – jako przeciętne, 9 proc. wyraziło niezadowolenie.

Ponad trzy piąte badanych (62 proc.) dobrze oceniło sytuacją w swoim zakładzie pracy. Jako złą określiło ja 11 proc. respondentów.

Poprawę sytuacji w kraju w najbliższym roku przewidywało w lutym 28 proc. (ubytek o 2 pkt.), pogorszenie 29 proc. (o 3 pkt. więcej) ankietowanych.

W lutym zmalał optymizm w przewidywaniach dotyczących sytuacji politycznej w Polsce. O 5 pkt. proc. (do 23 proc.) zmalał odsetek badanych oczekujących jej poprawy, a o 6 punktów – do 37 proc. – wzrosła liczba tych, którzy spodziewają się w tym zakresie utrzymania status quo. Pogorszenia sytuacji – tak jak w styczniu – obawia się niemal jedna trzecia respondentów – 30 procent.

Mniej optymistyczne niż w styczniu są także prognozy kondycji gospodarczej kraju. Na jej poprawę liczy niespełna jedna czwarta badanych – 24 proc. (spadek o 6 punktów) i tyle samo – 24 proc. (wzrost o 4 punkty) spodziewa się jej pogorszenia. Nadal największa grupa (41 proc., wzrost o 4 punkty) nie przewiduje zmian pod tym względem.

23 proc. spodziewa się poprawy jakości życia swojej rodziny, a pogorszenia 9 proc. respondentów. 58 proc. nie oczekuje zmian.

19 proc. (ubytek o 5 pkt. z porównaniu ze styczniem) przewiduje poprawę warunków materialnych swych gospodarstw domowych. 9 proc. (o 2 pkt. więcej) liczy się z pogorszeniem. Największa grupa – 72 proc. (wzrost o 3 pkt.) nie przewiduje tu zmian.

Zdaniem 23 proc. badanych poprawi się kondycja ich zakładów pracy, 9 proc. przewiduje pogorszenie; 61 proc. uważa, że się ona nie zmieni.

Pytani o sytuację na rynku pracy, respondenci najczęściej oceniali, że w ich miejscowości trudno o jakąkolwiek pracę (37 proc.) lub że można znaleźć jakieś zajęcie, ale nie spełnia ono oczekiwań (42 proc.). Zdaniem 12 proc. w ich okolicy nie ma żadnej pracy, a sześciu na stu oceniło, że odpowiednie zatrudnienie można znaleźć bez większych problemów.

Dwie trzecie pracujących ankietowanych – 66 proc. – wyraziło pewność utrzymania zatrudnienia, jedna trzecia – 32 proc. – liczyła się z możliwością utraty pracy.

Sondaż z cyklu „Aktualne problemy i wydarzenia” Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 3–10 lutego br. na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

REKLAMA

2127214237 views

REKLAMA

REKLAMA

2127214254 views

REKLAMA

REKLAMA

2129010574 views

REKLAMA

2127214264 views

REKLAMA

2127214268 views

REKLAMA

2127214272 views