REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna medicare po polsku Medicare Part A i B – Ceny i pokrycia na 2020 rok

Medicare Part A i B – Ceny i pokrycia na 2020 rok

-

Ze względu na ogromne zainteresowanie i prośby klientów, czytelników, widzów i słuchaczy przypominamy artykuł  dotyczący opłat i pokryć w systemie Medicare na 2020 rok.

REKLAMA

Center for Medicare & Medicaid Services (CMS) podało do wiadomości publicznej wysokości opłat i pokryć (premium, deductible i coinsurance) części  A i B Medicare na rok 2020.

Medicare Part A Premium/Deductible 

Medicare Part A pokrywa częściowo m.in. koszty związane  z pobytem w szpitalu, skilled nursing facility, hospicjum, jak również koszty związane z niektórymi serwisami domowymi. Około 99% posiadaczy Medicare nie posiada miesięcznej stawki za część A z uwagi na to, że mają przepracowane (oni lub ich małżonkowie) przynajmniej przez 40 kwartałów i płacili składki na Medicare.

 

Udział własny (deductible) za pobyt w szpitalu w roku 2020 wynosi $1,408. Wzrósł on o $44 w stosunku do roku ubiegłego.  Deductible części A związane z pobytem w szpitalu pokrywa koszty pierwszych 60 dni pobytu w szpitalu serwisów pokrywanych przez Medicare. W 2020 beneficjenci Medicare części A są również odpowiedzialni za udział wspólny (coinsurance) w wysokości $352 za każdy dzień pomiędzy 61, a 90 dniem pobytu w szpitalu ($11 dziennie więcej niż w roku bieżącym) i $704 za dzień  w tzw. rezerwie życiowej (lifetime reserve).

Dla beneficjentów przebywających w skilled nursing facilities, dzienna dopłata za udział wspólny (coinsurance) za pobyt między dniem 21, a setnym wynosi $176 na 2020 rok.

 

Porównanie wysokości opłaty własnej i opłaty wspólnej za część A w latach 2019 i 2020 według rodzaju kosztu
2018 2019
Opłata własna za pobyt w szpitalu $1,364 $1,408
Dzienna dopłata za odpowiedzialność wspólną między 61, a 90 dniem pobytu $341 $352
Dzienna dopłata za odpowiedzialność wspólną w rezerwie życiowej $682 $704
Dzienna dopłata za odpowiedzialność wspólną Skilled Nursing Facility $170.50 $176

Dane na podstawie informacji z Medicare.gov

Osoby wchodzące w 65 rok życia, które nie wypracowały jeszcze 40 kwartałów lub nie otrzymały renty inwalidzkiej (disability) będą odpowiedzialne za miesięczna opłatę za część A Medicare. Osoby, które przepracowały nie mniej niż 30 kwartałów lub są współmałżonkami osoby, która przepracowała nie mniej niż 30 kwartałów będą odpowiedzialne za stawkę miesięczną w wysokości $252 za część A w roku 2020. Niektóre osoby w wieku powyżej 65 lat , które przepracowały mniej niż 30 kwartałów lub maksymalnie wykorzystały benefity wynikające z renty inwalidzkiej są odpowiedzialne za pełną opłatę za część A w wysokości $458 miesięcznie

Medicare Part B Premium/Deductible

Medicare Part B pokrywa częściowo koszty związane z wizytami lekarskimi, poza szpitalnymi serwisami medycznymi, niektórymi domowymi serwisami medycznymi nie pokrywanymi przez część A.

Podstawowa miesięczna stawka za Part B Medicare na rok 2020 wynosi $144.60, co oznacza, że jest wyższa o $9.10 niż w roku 2019. Roczna odpowiedzialność własna (deductible) za Part B w roku 2020 wynosi $198, $13 więcej niż w roku bieżącym.

Od 2007 miesięczna stawka z Part B jest również bazowana w zależności od poziomu dochodów beneficjenta. Grupa osób dotknięta podwyżką związaną z wysokim poziomem dochodów wynosi około 5 procent. Ceny części B Medicare dla osób o wysokich dochodach przedstawione są w poniższej tabeli.

 

Beneficjenci rozliczający się indywidualnie, z dochodami:  Beneficjenci w małżeństwie rozliczający się wspólnie, z dochodami: Dopłata ze względu na dochód Całkowita opłata za część B
Nie więcej $87,000 Nie więcej $174,000 $0.00 $144.60
Więcej niż $87,000 i nie więcej niż $109,000 Więcej niż $174,000 i nie więcej niż $218,000 $57.80 $202.40
Więcej niż $109,000 i nie więcej niż $136,000 Więcej niż $218,000 i nie więcej niż $272,000 $144.60 $289.20
Więcej niż $136,000 i nie więcej niż $163,000 Więcej niż $272,000 i nie więcej niż $326,000 $231.40 $376.00
Więcej niż $163,000 i nie więcej niż $500,000 Więcej niż $326,000 i nie więcej niż $750,000 $318.10 $462.70
$500,000 lub więcej $750,000 lub więcej $347.00 $491.60

Dane na podstawie informacji z Medicare.gov

 


Robert Sobczak-Słomczewski, MBA
Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.
Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.
Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks