REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Głosowanie

-

Na pewno wielu z nas zastanawia się na kogo głosować. Można jednak postawić sobie pytanie, który z kandydatów jest najbliżej tego, w co jako katolicy wierzymy. Niektórzy twierdzą, że obecnie najważniejszą sprawą jest uzdrowienie gospodarki. Czy sam ekonomiczny program wystarczy, gdy przy tym łamane są fundamentalne zasady moralne? Czyż nie jest to budowanie domu na piasku?

 

REKLAMA

Dyskutujemy na wiele nurtujących nas społecznych problemów takich jak np. reforma emigracyjna, ochrona środowiska naturalnego czy opieki zdrowotnej, to jednak niektóre moralne kwestie są dla nas ludzi wierzących pozadyskusyjne i nie podlegają społecznym negocjacjom. Jako katolicy zawsze powinniśmy być przeciwni aborcji, eutanazji, wszelkim eksperymentom nad wykorzystaniem ludzkich embrionów i klonowaniu oraz homeoseksualnym związkom małżeńskim. W tych kwestiach żaden moralny kompromis dla nas nie jest możliwy. Wierzymy bowiem, że te zasady moralne są fundamentami na których powinno być oparte społeczne i indywidualne życie wszystkich ludzi. Czy przez sam fakt legalizacji, te niegodne praktyki mogą stać się słuszne i moralnie dopuszczalne? Rozbijając te etyczne podstawy, tym samym podcinamy gałąź na której wszyscy siedzimy.

 

Prawo do życia nie jest przywilejem pochodzącym od woli narodu czy państwa. Nikt nie jest panem swojego ani cudzego życia i to wynika z prawa naturalnego. To prawo jest wszczepione w naturę ludzką i jest niezależne od jakiejkolwiek władzy ludzkiej. To nie ludzie dają nam prawo do życia ale Pan Bóg. Wszelkie ludzkie prawo ma być zgodne z prawem natury, inaczej będzie to prawo złe i niszczące społeczność ludzką. Nawet gdy ludzkie władze zdecydują, że mamy prawo do aborcji, to takie prawo, jako niezgodne z prawem natury, będzie niemoralne i szkodliwe. To samo gdy chodzi o prawa małżeńskie dla homoseksualistów. Z prawem do małżeństwa łączy się prawo do adopcji dzieci, co już jest zupełnie bezcelowe w przypadku tego typu związków małżeńskich. Do normalnego i zdrowego rozwoju dzieci potrzebują ojca i matki. Nawet dwóch najlepszych ojców nie zastąpi im matki.

 

Tutaj trzeba odróżnić tolerancję wobec homoseksualistów od homoseksualizmu jako stylu życia, który zawsze i wszędzie jest aktem niemoralnym. Wobec ludzi uwikłanych w tę dewiację można być tolerancyjnym, ale nie wobec tego, co czynią i żądają. Każde ustępstwo wobec nich uderza w normalne rodziny i przyczynia się do rozwiązłości i rozkładu życia społecznego. Nie jest to tylko sprawa ich osobistego wyboru i stylu życia jak niektórzy usiłują nam wmówić.

 

W trakcie polemik wierzący często powołują się na Biblię jako kryterium dobra czy zła moralnego. Są to argumenty dla wierzących, ale nie dla tych co nie wierzą lub utracili wiarę. Dla takich ludzi tylko argumenty płynące z prawa naturalnego mogą być przekonywujące. Prawo natury, ze względu na to, że wszyscy mamy tę samą naturę, jest wspólne dla wszystkich ludzi, wierzących i niewierzących. Jej prawa są nam dane bezpośrednio i są czytelne wszystkim. Szkodliwość i niemoralność aborcji, eutanazji czy homoseksualizmu są od razu widoczne.

 

Zdarzają się niekiedy sytuacje, gdzie ta oczywistość zła może być zaciemniona np. w przypadku gdy poczęte dziecko jest owocem gwałtu, albo gdy ma się urodzić chore i być ciężarem dla matki i społeczeństwa. Prawo naturalne daje nam ogólne wskazania, natomiast w szczegółowych sytuacjach może być różnie interpretowane. Być może, jak przypuszczają niektórzy ludzie, powołując sie na zdrowy rozsądek, że moralną i dopuszczalną rzeczą byłoby nie dopuścić do urodzenia takich dzieci. I tutaj drogi rozumowania wierzących i niewierzących się rozchodzą. Wierzący bowiem powołują się również na prawo pozytywne, które zostało nam objawione przez Pana Boga w Starym Testamencie, a w sposób ostateczny i doskonały przez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Prawo naturalne i prawo objawione pochodzą z tego samego źródła, Boga, dlatego też wspierają się wzajemnie. Są dla nas wierzących jakby dwiema kolumnami na których powinno się opierać nasze moralne postępowanie.

 

Objawienie Boże jeszcze bardziej wyraźnie, aniżeli prawo naturalne, ukazuje zło aborcji, homoseksualizmu i eutanazji. Co do aborcji, w żadnej sytuacji nie można zniszczyć życia niewinnej osobie. A więc przerwanie ciąży nie może być dozwolone ani jako cel ani jako środek do osiągnięcia dobrego celu. Poczęte dziecko w łonie matki, jest już istotą ludzką, równą wszystkim innym ludziom. Trafnie to ujął papież Jan Paweł II w swojej encyklice, Ewangelia życia: ‘Przykazanie „Nie zabijaj” ma wartość absolutną w odniesieniu do osoby niewinnej i to tym bardziej wówczas, gdy jest to człowiek słaby i bezbronny, który jedynie w absolutnej mocy Bożego przykazania znajduje radykalną obronę przed samowolą i przemocą innych’.

 

Jak więc głosować? Może nie wszyscy wystarczająco wysilili się, aby poznać program wyborczy kandydatów do władz federalnych czy stanowych; wszyscy jednak mieli okazję poznać z telewizyjnych debat program wyborczy kandydatów do najwyższego urzędu w naszym państwie. Na którego zagłosować? Każdy z nas w sumieniu przed Bogiem i sobą samym powinien o tym zdecydować jeszcze zanim pójdzie do wyborczej urny. Stawka jest wielka. Chodzi przecież o przyszłość nas i naszych dzieci.

 

Franciszek Girjatowicz


Anonimowych listów nie umieszczamy. redakcja zastrzega sobie prawo do skracania listów. Listy przeznaczone do umieszczenia należy pisać na maszynie z podwójnym odstępem i na jednej stronie kartki. Umieszczone poniżej opinie nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks