REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Listy do Redakcji Czekanie na Mesjasza

Czekanie na Mesjasza

-

Przecież Mesjasz już przyszedł. Od Jego narodzenia liczymy nasz czas. A więc urodził się 2012 lat temu. Założył religię, która z czasem stała się największą religią na świecie. Jego etyczna nauka jest tak wzniosła, że nikt przed Nim ani po Nim nie ogłosił nic lepszego. Ewangeliści poświadczają, że na potwierdzenie swojej misji Jezus uczynił wiele cudów. Wszystkie proroctwa o Mesjaszu spełniły się Jego Osobie. Dlaczego więc Żydzi Go odrzucili i cały czas cierpliwie czekają na innego Mesjasza?

REKLAMA

Monoteizm, czyli wiara w Jednego Boga była trudna dla Żydów. Ale jeszcze trudniejsza do zrozumienia dla nich okazała się osoba zapowiadanego przez proroków Mesjasza. W Biblii Mesjasz ukazany jest jako potężny król, tryumfator i zwycięzca. Są również teksty, które przedstawiają Go jako kogoś cierpiącego, pokonanego i w końcu zabitego. Jeżeli Mesjasz będzie tryumfował i ma założyć wieczne królestwo, to jak może być pokonany? Dlatego teksty, które mówiły o cierpieniu i śmierci Mesjasza Żydzi odnosili albo do siebie jako do narodu cierpiącego, albo jako niezrozumiałe pozostawiali na uboczu. Wieczne królestwo, które Mesjasz miał założyć rozumieli jako królestwo żydowskie, w którym inne narody będą im podporządkowane.

 

Jezus pochodził z pokolenia Judy i rodu Dawida, tak jak zapowiadali prorocy. Gdy nazywano Go Synem Dawida, kapłani nie negowali. W świątyni bowiem przechowywano genealogiczne dokumenty i jakiekolwiek roszczenia do tytułu Syna Dawida, z którego rodu miał pochodzić Mesjasz, można było sprawdzić. Co też kapłani i faryzeusze skwapliwie uczynili, dlatego też nie protestowali gdy Jezusa nazywano Synem Dawida. Niedługo po ukrzyżowaniu Jezusa, Żydzi wywołali powstanie przeciwko Rzymianom. W rezultacie miasto zostało zburzone, a świątynia spalona i wraz z nią zostały spalone wszystkie zapisy rodowe. Od tego czasu żaden pretendent na Mesjasza nie będzie już mógł udowodnić swojego dawidowego pochodzenia. Stawia to naród żydowski w dziwnej sytuacji. Jak można będzie teraz uznać kogoś za Mesjasza, skoro nie istnieją żadne rodowody, żadne genealogiczne dokumenty? Co do Jezusa, historia potwierdza, że urodził się jeszcze przed spaleniem świątyni, także On mógł rzeczywiście potwierdzić swoje dawidowe pochodzenie.

 

Kapłani i starszyzna żydowska odrzuciła Jezusa i dzisiaj Żydzi nadal Go nie uznają. Mesjasz bowiem, jak się spodziewali, miał całkowicie zlikwidować zło na ziemi. „Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. I panować będzie od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi” (Ps 72, 7-8).

 

Mesjasz przybył, a sprawiedliwości i pokoju nadal nie ma. Ponadto większość ludzi albo nie słyszała jeszcze o Chrystusie, albo nie chce uznać Jego władzy. Jak więc może panować: „aż po krańce ziemi”? Więc konkludują, że te proroctwo się nie spełniło. Stąd według nich, Jezus nie mógł być prawdziwym Mesjaszem.

 

 

Nie spełniło się za pierwszym razem, ale na pewno wypełni się przy Jego drugim przyjściu. W proroczych wizjach pierwsze i drugie przyjście Mesjasza nakładają się na siebie i mieszają. Prorocy widzieli przyszłość jakby na dwóch poziomach. Od razu nie wiadomo, które wydarzenia będą się działy podczas pierwszego przybycia Mesjasza, a które przy Jego powtórnym przyjściu.

 

Ponadto, czyż świat od czasu narodzenia Jezusa nie zmienił się na lepsze? Jakie trudne i okrutne było życie i obyczaje przed Chrystusem. Swoim nauczaniem Jezus zasiał dobre ziarno na ziemi, ale ono będzie rosło i dojrzewało przez pokolenia, aż do końca świata. W międzyczasie rzeczywistość nie będzie jeszcze idealna. Dopiero przy Jego drugim przyjściu i po Sądzie Ostatecznym proroctwa o doskonałej szczęśliwości spełnią się całkowicie: „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21, 4).

 


Franciszek Girjatowicz


Anonimowych listów nie umieszczamy. redakcja zastrzega sobie prawo do skracania listów. Listy przeznaczone do umieszczenia należy pisać na maszynie z podwójnym odstępem i na jednej stronie kartki. Umieszczone poniżej opinie nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks