REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Kultura i Rozrywka Konkurs plastyczny "Powstanie Styczniowe"

Konkurs plastyczny "Powstanie Styczniowe"

-

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku ogłaszają Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”.

Patronat Honorowy: Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”.

REKLAMA

 

• Celem  konkursu jest upamiętnienie 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz popularyzacja tego zrywu narodowego za pośrednictwem wypowiedzi plastycznej z zakresu grafiki i malarstwa we wszystkich rodzajach i technikach malarskich i graficznych.

 

Powstanie  zostało okupione krwią i cierpieniem dziesiątków tysięcy Polaków i przedstawicieli wielu  narodów, m.in. Francuzów, Włochów, Anglików, Węgrów, Litwinów, Słowaków, Rosjan i Czechów.

 

Pragnąc przywrócić należne miejsce bohaterom tego zrywu, organizatorzy poświęcają im konkurs.

 

• W konkursie mogą brać udział uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych:

–  12-15 lat,

–  16-20 lat.

 

Uczniowie nadsyłają indywidualnie lub poprzez szkołę swoje prace (maksymalnie 2) w formacie nie przekraczającym 50x70cm.

 

Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatorów. Autorzy wyrażają automatycznie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych prac w wydawnictwach związanych z utrwalaniem wiedzy o powstaniu oraz do propagowania idei konkursu.

 

• Powołane przez organizatorów jury oceni prace konkursowe oraz przyzna nagrody i wyróżnienia z malarstwa i grafiki w każdej kategorii wiekowej. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

• Prace konkursowe zaopatrzone w kartę zgłoszenia (dostępną na stronie www.possp.pl) należy nadsyłać do 30 czerwca 2013 na adres:

 

Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

ul. Zapiecek 4

87-800 Włocławek

Polska

 

Wyniki będą ogłoszone do 31 lipca 2013 r. na stronach www.solidarnosc.org.pl/oswiata i www.possp.pl w zakładce Powstanie 1863.

 

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2013 r., o czym zainteresowani zostaną powiadomieni drogą listowną i elektroniczną.

/Kc

 

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks