REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaImigracjaLoteria wizowa znów dla Polaków

Loteria wizowa znów dla Polaków

-

1 października punktualnie w samo południe czasu wschodniego rusza kolejna loteria wizowa DV-2016. Aplikacje można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 3 listopada 2014 r. W losowaniu zielonych kart znów mogą brać udział obywatele Polski. 

Zgłoszenia udziału w loterii wizowej DV-2016 muszą być złożone poprzez stronę  www.dvlottery.state.gov. Departament Stanu odradza zwlekanie do ostatniego tygodnia okresu rejestracyjnego, gdyż zwiększony napływ zgłoszeń może spowodować opóźnienia w funkcjonowaniu witryny internetowej.

REKLAMA

Departament Stanu przypomina, że zgłoszenia spóźnione lub przesłane w formie pisemnej nie będą przyjęte. Prawo zezwala na przesłanie tylko jednego zgłoszenia przez uczestnika lub w jego imieniu. Departament Stanu korzysta z technologii wykrywania wielokrotnych zgłoszeń. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia oznacza dyskwalifikację uczestnika.

Jak co roku do wylosowania jest 50 tys. wiz uprawniających do stałego pobytu i podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych. Do udziału w loterii wizowej każdego roku zgłaszają się miliony obcokrajowców. W roku ubiegłym przyjęto ponad 8 mln aplikacji. Z Polski zaakceptowano 961 zgłoszeń.

Podstawowym warunkiem udziału w loterii jest posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub przynajmniej dwóch lat doświadczenia zawodowego. Osoby, które znajdą się w gronie 50 tys. wylosowanych, przechodzą szczegółowy proces weryfikacyjny, obejmujący m.in. sprawdzanie ich niekaralności oraz stanu zdrowia.

Losowanie uczestników
Spośród poprawnych zgłoszeń komputer wylosuje uczestników zgodnie z zasadami dostępności wiz dla każdego regionu oraz kraju. Wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie DV-2016, będą musiały odwiedzić stronę Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) posługując się numerem potwierdzającym, zapisanym podczas rejestracji zgłoszenia DV-2016, aby sprawdzić, czy zostały wylosowane. Sprawdzenie Statusu
Uczestnika będzie możliwe począwszy od 5 maja 2015 na stronie E-DV www.dvlottery.state.gov.

Osoby wylosowane będą przekierowywane do stron, na których znajdą dalsze instrukcje i informacje dotyczące opłat związanych z emigracją do Stanów Zjednoczonych.

Podobnie jak to było w minionych latach, Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie dla uczestników JEDYNYM sposobem uzyskania informacji o rezultatach loterii. Departament
Stanu nie będzie wysyłał listów z zawiadomieniem ani powiadomień drogą e-mailową.

Więcej informacji w języku polskim na temat loterii znajdą Państwo na stronie Departamentu Stanu: http://travel.state.gov/content/dam/visas/DV-2016-Instructions-Translations/DV_2016_Instructions_Polish.pdf

Na listę krajów mogących brać udział w loterii Polska wróciła w roku budżetowym 2013. W związku z dużą liczbą Polaków emigrujących do USA, w poprzednich sześciu latach Polska była wykluczona z loterii przez Departament Bezpieczeństwa Kraju. (DHS).

(ak)

fot.Peter Foley/EPA

5 KOMENTARZE

REKLAMA

2122216268 views

REKLAMA

REKLAMA

2122216285 views

REKLAMA

REKLAMA

2124012605 views

REKLAMA

2122216295 views

REKLAMA

2122216301 views

REKLAMA

2122216305 views