REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaGospodarkaKE pozywa Polskę za niewdrożenie dyrektywy o likwidacji banków

KE pozywa Polskę za niewdrożenie dyrektywy o likwidacji banków

-

fot.Patrick Seeger/EPA
fot.Patrick Seeger/EPA

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce i pięciu innym krajom za niewdrożenie do krajowego prawa przepisów unijnych dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

REKLAMA

Przepisy dyrektywy BRRD, która jest zasadniczym elementem unii bankowej, mają zapewnić, by banki na skraju niewypłacalności mogły zostać poddane restrukturyzacji bez ponoszenia przez podatników kosztów ich ratowania. Przyjęto je, by zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego po ostatnim kryzysie finansowym.

Z komunikatu KE wynika, że poza Polską w tej sprawie pozwano też Czechy, Luksemburg, Holandia, Rumunia oraz Szwecja. Termin transpozycji tych przepisów do prawa krajowego upłynął 31 grudnia 2014 roku.

Regulacje te wprowadzają zasadę bail-in, czyli strat akcjonariuszy i niektórych wierzycieli w przypadku upadku i restrukturyzacji banku. Zapewniają też organom krajowym niezbędne narzędzia i uprawnienia pozwalające ograniczyć liczbę banków i dużych firm inwestycyjnych znajdujących się w trudnej sytuacji lub zmuszonych do ogłoszenia upadłości. Chodziło też o ustanowienie mechanizmów współpracy na wypadek upadłości banków transgranicznych.

Na mocy przyjętych wiosną 2014 r. przepisów banki zobowiązane są do przygotowania planów naprawy w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji finansowej. Tworzone mają być również krajowe fundusze mające gromadzić środki na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

KE wzywała nasz kraj do wdrożenia tych regulacji już w maju. Ministerstwo Finansów informowało wówczas PAP, że prowadzi intensywne prace legislacyjne zmierzające do implementacji unijnych dyrektyw, które docelowo mają znaleźć się w nowej ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

MF tłumaczyło, że w trakcie prac nad dyrektywą na szczeblu unijnym Polska wielokrotnie wskazywała na zbyt krótki termin implementacji (do 31 grudnia 2014 r.), który faktycznie wynosił nieco ponad 6 miesięcy od daty formalnego przyjęcia dyrektywy.

Wniesienie przez KE sprawy do Trybunału oznacza nałożenie przynajmniej dziennej kary pieniężnej, która będzie naliczana aż do momentu dokonania pełnej transpozycji. Jak wyjaśnia KE wysokość kar oblicza się w sposób uwzględniający zdolności płatnicze państwa członkowskiego oraz czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom. Komisja może podjąć decyzję o wycofaniu sprawy, jeżeli dane państwo członkowskie wdroży przepisy.

Resort finansów wyjaśnił w stanowisku przesłanym PAP, że dyrektywa BRR została przyjęta w 2014 roku zaledwie z kilkumiesięcznym terminem na wdrożenie. Jak wskazano, już wówczas w Polsce prowadzone były prace nad legislacją krajową w tym obszarze.

“W tej sytuacji konieczne stało się dostosowanie projektowanych przepisów krajowych do ostatecznej wersji dyrektywy. Zdecydowano również, by jednym aktem prawnym wdrożyć nie tylko przepisy dyrektywy BRR, ale również przepisy dotyczące systemów gwarancji depozytów (tzw. dyrektywy DGS), tak by oba obszary uregulować w sposób kompleksowy. Tym aktem ma być nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji” – napisano.

Według MF regulowana materia jest wyjątkowo skomplikowana, wprowadza nowatorskie, dotychczas nieistniejące w systemie prawnym rozwiązania. Poinformowano, że nowy projekt ustawy, który został przygotowany przez MF w lutym 2015 r. i przekazany w marcu 2015 r. do ponownych konsultacji społecznych, liczył ponad 327 artykułów oraz ok. 100 przepisów zmieniających inne ustawy.

W toku uzgodnień do tej wersji projektu zgłoszono ok. 500 stron uwag i odbyło się siedem konferencji uzgodnieniowych. Proces uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został zakończony dopiero w sierpniu br., a 7 października br. projekt przyjął Komitet do Spraw Europejskich oraz Komitet Rady Ministrów 22 października br.

“W następnej kolejności zostanie on skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, a następnie do przyjęcia przez Radę Ministrów. Wdrożenie tych przepisów pozostaje priorytetem dla rządu. W przypadku dokonania wdrożenia przed rozpatrzeniem sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości UE możliwe będzie podjęcie przez Komisję Europejską decyzji o wycofaniu sprawy, na co wskazała KE, ogłaszając dziś swoją decyzję” – podkreśla MF.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że problem z wdrożeniem przedmiotowych przepisów wystąpił w kilkunastu innych państwach członkowskich. 28 maja br. Komisja Europejska przesłała jedenastu państwom członkowskim tzw. uzasadnione opinie, w których wezwała je do transpozycji dyrektywy.(PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

REKLAMA

2123058950 views

REKLAMA

REKLAMA

2123058967 views

REKLAMA

REKLAMA

2124855287 views

REKLAMA

2123058977 views

REKLAMA

2123058983 views

REKLAMA

2123058987 views