REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaDziennik SportowySport w życiu młodzieży

Sport w życiu młodzieży

-

Niemal połowa polskiej młodzieży w wieku 10- 15 lat zajmuje się sportem wyczynowo, a prawie jedna czwarta gotowa jest wiązać swą przyszłość z karierą sportową – wynika z badań sopockiej Pracownia Badań Społecznych, przeprowadzonych w grudniu 2004 roku.


 


Celem badania było uzyskanie informacji na temat stopnia i rozwoju aktywności fizycznej młodzieży oraz roli sportu w jej życiu. W ankiecie uczestniczyła reprezentatywna grupa 1555 uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6) i uczniów gimnazjów (klasy 1-3).


 


Z wyników badań wynika, że sport jest jedną z ulubionych form spędzania czasu przez młodzież. Dla trzech na czterech badanych sport wiąże się z odniesieniem osobistego sukcesu. Częściej uprawia sport i znajduje w tym przyjemność młodzież ze starszych klas szkół podstawowych, niż uczniowie gimnazjów. Sportem bardziej interesują się chłopcy, niż dziewczęta. Najpopularniejszą dyscypliną sportową wśród młodzieży jest piłka nożna.


Ponadto niemal wszyscy badani (90 proc.) uważają, że sport ma ważne znaczenie w życiu. Sport nie jest ważny dla ok. 6 proc. – nieco częściej odpowiadali tak gimnazjaliści (8), niż uczniowie szkół podstawowych (5). Także niemal wszyscy (93) twierdzą, że lubią ćwiczyć lub aktywnie spędzać czas. W tym przypadku większą przyjemność z tego czerpią uczniowie podstawówek.


Badania ujawniły, że dla prawie trzech czwartych aktywność sportowa nie służy jedynie „wyszaleniu się”. Ważny jest dla nich osobisty sukces sportowy. 71 procent deklaruje posiadanie własnego sukcesu sportowego – osiągnięcia, z którego są najbardziej dumni. Częściej sukces w jakiejś dyscyplinie sportu deklarowali uczniowie młodsi (75), niż starsi (68). Ponadto częściej chłopcy (75) niż dziewczęta (68). Około 1/4 uczniów (23 proc.) wiąże swoją przyszłość z karierą sportową.


 


Badania stwierdzają, że dla większości (68 proc.) powodem aktywności sportowej jest „fajny sposób spędzania czasu”. Tylko połowa uważa, że taka forma zajęć pozwala dbać o kondycję. Uczniowie szkół podstawowych częściej niż gimnazjaliści opowiadali się za chęcią wyjazdów na zawody sportowe oraz za sympatią do instruktora. Gimnazjaliści natomiast wskazywali częściej na dbanie o figurę i budowę ciała, możliwość spotkania z kolegami a także „fajny sposób spędzania wolnego czasu”. Wskazuje to, że gimnazjaliści podchodzą do sportu bardziej racjonalnie, ich motywy wykraczają poza sportową zabawę.


Miejsca uprawiania sportu to przede wszystkim szkoła, głównie lekcje wf (tylko 3 proc. deklaruje, że nie ćwiczy), a także podwórko (60 proc.). Poza lekcjami wf aktywność sportową – jak treningi, dodatkowe zajęcia sportowe, jazda na rowerze, granie z kolegami na podwórku – deklaruje ponad 90 proc. badanych. Na dodatkowe zajęcia takie jak basen, siłownia, tenis lub taniec uczęszcza prawie co trzeci badany (29 proc.). Do szkoły na dodatkowe zajęcia chodzi 1/4 badanych. Niemal 1/5 (18 proc) wskazała, że należy do pozaszkolnego klubu sportowego. Co dwudziesty badany (5 proc.) deklarował, że ćwiczy w domu.


Niemal połowie uczniów (48 proc.) ćwiczenia sprawiają przyjemność zarówno w sali, jak i na świeżym powietrzu. Jednakże zwolenników uprawiania sportu poza salą jest nieco więcej niż amatorów ćwiczeń w zamkniętym pomieszczeniu (odpowiednio 27 proc. i 11 proc.).


 


Młodzież podejmuje aktywność sportową poza lekcjami wf przeważnie dwa-trzy razy w tygodniu (29 proc.). Co czwarty badany czyni to 4-6 razy w tygodniu, również co czwarty ankietowany wskazał, iż jest aktywny codziennie. Raz w tygodniu, poza lekcjami wf, uprawia sport około 10 proc. młodzieży, a około 3 proc. czyni to 1-2 razy w miesiącu lub rzadziej.


 


Ponad 40 proc. młodzieży zajmuje się sportem wyczynowo. Większy odsetek trenujących odnotowano wśród uczniów szkół podstawowych (50 proc.) niż gimnazjalnych (35 proc.). Częściej trenują chłopcy (52 proc.) niż dziewczęta (33 proc.). Najczęściej uprawianą wyczynowo dyscypliną sportu jest piłka nożna (35 proc.), następnie lekkoatletyka (10 proc.) i siatkówka (9 proc.).


Piłka nożna dominuje także w tzw. biernej aktywności sportowej, czyli oglądaniu imprez sportowych, głównie w telewizji. Futbol uzyskał tu aż 69 proc. wskazań, potem są skoki narciarskie (60 proc.) i siatkówka (55 proc.). Oglądaniem sportu w telewizji deklarują niemal wszyscy, bo aż 97 proc.

REKLAMA

2094170538 views
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

REKLAMA

REKLAMA

2094170822 views

REKLAMA

2095967271 views

REKLAMA

2094171072 views

REKLAMA

2094171211 views

REKLAMA

2094171352 views