REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Człowiek Roku CZŁOWIEK ROKU 2020. Związek Lekarzy Polskich w pigułce

CZŁOWIEK ROKU 2020. Związek Lekarzy Polskich w pigułce

-

„Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie. Ale pustki życia tym sposobem nie wypełni. A wypełnić życie tak, żeby w nim żadnej szczeliny, żadnej pustki nie pozostało – stanowi całą sztukę życia. I bodaj czy nie całe szczęście człowieka”. Niniejsze motto do artykułu o Związku Lekarzy Polskich w Chicago to jedna z ulubionych fraszek doktora Aleksandra Rytla, jednego z pierwszych prezesów ZLP, zaczerpnięta przez niego z „Aforyzmów” doktora Władysława Biegańskiego.

Związek Lekarzy Polskich (ZLP) Polish American Medical Society (PAMS) zrzesza lekarzy – profesjonalistów, naukowców, mentorów, prekursorów, mecenasów kultury i pasjonatów, ludzi, którzy oddali swojej organizacji część życia, wyłonioną ze swojego okrojonego wolnego czasu. Praca pro publico bono napełnia ich poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Dzięki niej oddają z nawiązką innym. W tym szczególnym roku naznaczonym pandemią są nam szczególnie bliscy, na froncie walki z wirusem, niosący nadzieję. ZLP to suma indywidualistów, która wybiera na prezesa – pierwszego między równymi – Primus inter pares. Tak właśnie przyjdzie poprowadzić tę historię ZLP w pigułce śladami prezesów. Związek jednak zawdzięcza swoją siłę zgodnej pracy kolejnych Zarządów, rozmaitych sekcji i wszystkich członków, jak również ich rodzin i przyjaciół, którzy często służyli radą i przykładali się do sukcesu imprez.

REKLAMA

2147483647 clicks

Lekarze kierują się dobrem pacjenta, humanizmem i kultem pracy. Służąc ludziom, nie zapominają o Bogu. Szanują swoje motto i przysięgę – Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić. Dają szansę młodym, ufają ludziom. Wspaniałą jest świadomość, iż tak wielu ludzi i organizacji skorzystało z ich dobroczynności. Związek Lekarzy Polskich obchodzi w roku 2021 swoje 75-lecie. Życzę wszystkim szczęśliwego brylantowego jubileuszu! Lśnicie Państwo najbardziej Swoją codzienną pracą dla naszej społeczności!

Pierwsze lata działalności związku

Początki ZLP ściśle współgrają czasowo z okresem powojennych migracji. W Chicago miejscowe stowarzyszenia lekarskie odmawiały przyjmowania nowoprzybyłych lekarzy – uchodźców, w swoje szeregi. Te wszystkie okoliczności uświadomiły im konieczność utworzenia własnej organizacji. Dzięki tej decyzji powstał w 1946 r. początkowo nieformalny Związek Lekarzy Polskich w Chicago (Polish Medical Alliance). W czerwcu 1950 r. został on przekształcony w organizację noszącą nazwę Koło Lekarzy Uchodźców. Oficjalnie wybrano zarząd, któremu przewodniczył prezes dr Bolesław Ziętak. W 1949 roku rozpoczęto druk „Komunikatu”, oficjalnego pisma ZLP. Podczas prezesury Bolesława Ziętaka związek nie miał ustalonej siedziby, a zebrania odbywały się w salach zaprzyjaźnionych organizacji polonijnych. Podczas formowania się Związku jako pierwsza przyszła mu z pomocą prezeska Związku Polek w Ameryce Adela Łagodzińska, udzielając sali na zebrania. Bolesław Ziętak był jednym z założycieli i długoletnim przywódcą duchowym w czasach najtrudniejszych dla nowo przybyłych. Określany jako dusza organizacji oddawał się pracy społecznej z ogromnym zapałem. Działalność społeczną wytrwale łączył ze zdobywaniem dodatkowych studiów, niezbędnych dla uzyskania amerykańskiego dyplomu. Po długoletnim pobycie w Chicago przeniósł się do Cleveland, skąd korespondował z zarządem.

Przez rok 1954-1955 funkcję prezesa sprawowała dr Paulina Rytel, charakteryzowana przez wielu jako serce tworzącej się organizacji. Prowadziła dom zawsze otwarty, goście Związku, młodzi lekarze i studenci znajdowali w nim spokojną przystań. Po nagłej śmierci dr Pauliny Rytel prezesem został jej mąż, Aleksander Rytel, który stał się mężem opatrznościowym i mentorem dla organizacji.

Dr Aleksander Rytel i jego rola w historii ZLP

Był człowiekiem wielu talentów, żył blisko literatury, czuł ją podskórnie i zawsze ją łączył ze swoją pracą. Nagrywał zebrania, był archiwistą wspomnień związkowych i wielokrotnie zasłynął jako bardzo hojny i wspaniałomyślny fundator. Prezesował Związkowi przez 19 lat od 1955 do 1974. Założone przez niego „The Bulletin of Polish Medical Science and History” był pierwszym pismem w historii medycyny polskiej wydawanym po angielsku. W ciągu 15 lat istnienia wydano 60 numerów, w których wydrukowano 248 oryginalnych artykułów oraz przeszło 2000 streszczeń i wyciągów, a cyrkulacja biuletynu objęła 91 krajów na całym świecie. ZLP brał wielokrotnie udział w międzynarodowych zjazdach medycznych, godnie reprezentując polską emigrację lekarską. Należy odnotować także niebagatelny wkład ZLP w organizowanie wystaw biorących udział w uroczystym uczczeniu Millennium Polski w Chicago w 1966 r. Poza tym, dzięki ogromnemu nakładowi starań prezesa ZLP i wielu członków organizacji powstał w Chicago w 1973 r. pomnik Mikołaja Kopernika, stojący do dzisiejszego dnia przed Planetarium Adlera na Solidarity Drive.

Dr Władysław Cebulski prezesował ZLP w latach od 1974 do 1989 roku, czyli przez 15 lat. Ponieważ wcześniej współpracował ściśle z dr Rytlem, jego działania były nawiązaniem do poczynań poprzednika. Spowodował utworzenie przez ZLP komitetu ochrony pomnika Kopernika. Przez wiele lat ZLP oddawał się zabiegom tworzenia izby medycyny Polski w Chicago, która miała powstać w Museum of Surgical Science. W latach 80. dr Cebulski w imieniu ZLP czynnie włączył się w organizowanie pomocy Polsce, był przewodniczącym utworzonej w tym celu Komisji Lekarskiej powołanej przez Kongres Polonii Amerykańskiej, której zadaniem było zdobywanie leków i sprzętu medycznego i przesyłanie go do Polski. Bardzo pomogła w tym rodaczka, Barbara Piasecka, właścicielka firmy Johnson and Johnson, gdyż przekazała na ten cel 100 000 dol. ZLP zajmował się zbieraniem darów i ich selekcją, a jego prezes osobiście uczestniczył w przewozie i dostawie leków. Ważnym przedsięwzięciem ZLP była akcja przeciwko dyskryminacji lekarzy etnicznych. ZLP wziął udział w poczynaniach organizacji lekarzy obcego pochodzenia pn. International Medical Council of Illinois (IMCI), zrzeszających kilkanaście lekarskich organizacji etnicznych. Wystąpienie IMCI spowodowało wprowadzenie ustaw chroniących lekarzy potencjalnie podlegających dyskryminacji. Dr Cebulski  przeprowadził ZLP przez trudne lata i wraz z żoną Marią gościli w Chicago sławnych profesorów: Grucę, Weissa, Krwawicza, brali udział w zjazdach naukowych i towarzyskich, popierali budowę Zamku Królewskiego, Centrum Zdrowia Dziecka i Domu Lekarza Seniora. Dr Cebulski za swoją pracę na rzecz ZLP otrzymał najwyższe odznaczenie Gloria Medicinae.

Dr Barbara Roniker i jej rola w zmianie oblicza związku

Funkcję prezesa pełniła od 1989 do 1993 r . W obliczu powstawania nowej polskiej demokracji stała się obliczem zmiany na nowe w ZLP. Zwiększyła prestiż ZLP na płaszczyźnie polonijnej, zaangażowała do współpracy wiele środowisk, w tym korpus dyplomatyczny i uaktywniła działalność naukową organizacji. ZLP brał czynny udział i nadawał ton wielu międzynarodowym zjazdom i konferencjom. Zachód się otworzył na Polskę i vice versa. Dzięki staraniom dr Barbary Roniker ZLP nawiązał ścisły kontakt ze swoją organizacją macierzystą American Medical Association, która dostrzegła i doceniła wybitnych specjalistów, jakich zrzeszał Związek. Dr Roniker wraz ze ściśle pracującym zespołem poczyniła wiele zmian w wewnętrznej hierarchii związku, między innymi skróciła kadencję prezesa do najwyżej dwukrotnej po dwa lata, czyli czteroletniej, ustalono także, że prezes może być wybrany powtórnie, ale jedynie po przerwie czasowej.

Zainicjowała zainteresowanie się Polonii sprawą dziecka z Polski z wrodzonymi zaburzeniami wątroby wymagającym jej przeszczepu. Stała się w ten sposób prekursorką wielu takich akcji w późniejszym czasie. Podczas prezesury dr Roniker nastąpiło znaczne zbliżenie się do siebie członków ZLP na płaszczyźnie towarzyskiej. Lekarze garnęli się do organizacji, gdyż prezes swoim zapałem i przykładem mobilizowała wszystkich członków do efektywnego działania i angażowała w pracę związkową następne pokolenie emigracji, która nazwała siebie emigracją solidarnościową. ZLP, zgodnie z tradycją pomagał potrzebującym, organizował odczyty, uroczystości i bankiety na cześć znanych osobistości. Pośród członków ZLP panuje przekonanie, że organizacja zawdzięcza właśnie dr Roniker swój obecny kształt. Spowodowała, że Związek zadebiutował na arenie polityczno-towarzyskiej i po raz pierwszy zainicjował kontakty z mediami, otrzymał pierwsze listy gratulacyjne z biura burmistrza miasta, gubernatora stanu, rozpoczęły się spotkania na najwyższym poziomie. Doroczny Bal Lekarza przeniesiono do najlepszego hotelu w mieście. ZLP zaczął pojawiać się na majowej paradzie. Przyszło nowe i w piękny sposób przekazało pałeczkę następnym działaczom.

Dr Józef F. Mazurek był dwukrotnie prezesem ZLP od 1993 do 1997 roku oraz ponownie po odstępie czasowym w latach 2009-2013.

Zarząd ZLP dzięki jego wysiłkom zaczął aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym Polonii. Jest urodzonym dyplomatą i aktywistą. W 1994 r. brał udział w organizowanej przez gabinet prezydenta Billa Clintona dyskusji dotyczącej reformy służby zdrowia. Także w 1994 r. ZLP uczestniczył w jubileuszu pięćdziesięciolecia Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, który pomógł w przemyśleniu planów na przełomowy jubileusz 50-lecia ZLP w Chicago. Ważnym i doniosłym wydarzeniem kadencji dra Mazurka było przyłączenie ZLP do Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, apolitycznej organizacji z siedzibą w Londynie, celem której jest wymiana doświadczeń, współpraca zawodowa i kontakty towarzyskie pomiędzy zrzeszonymi związkami. ZLP kontynuował działalność naukową i organizował wiele wykładów. Regularnie odbywała się noworoczna Msza święta z opłatkiem, która dalej jest tradycyjnie organizowana w dużej mierze przez Wandę Roztoczyńską-Rojcewicz. Podobnie regularnie odbywają się letnie pikniki rodzinne. W dowód uznania działalności związkowej Muzeum Polskie w Ameryce przyznało ZLP prestiżową nagrodę Ducha Polskości. ZLP także stał się jednym z pierwszych członków wieczystych MPA. ZLP wprowadził dla nowych członków sekcje: naukową, radiową i informacyjną. Sekcja sportowa pod przewodnictwem doktora Bronisława Orawca stała się lekarskim antidotum na stres. Dzięki sekcji balowej i państwu Magdzie i Markowi Gawryszom Bal Lekarza został powszechnie sklasyfikowany jako najwspanialszy bal polonijny w Chicago. Dzięki zamiłowaniu dra Mazurka do literatury i słowa pisanego zarząd ZLP zdecydował się wydać książkę pamiątkową, która po raz pierwszy przedstawiła historię organizacji. Publikacja Historia Związku Lekarzy Polskich w Chicago 1946-1996 stała się podstawą do dalszych sukcesów wydawniczych kolejnych prezesów. Jubileusz 50-lecia odbył się w maju 1996 r. w Muzeum Polskim w Ameryce. W towarzyszącym jubileuszowi zjeździe wzięło udział 280 lekarzy z 12 państw: USA, Polski, Niemiec, Szwecji, Francji, Kanady, Austrii, Belgii, Szwajcarii, Ukrainy, Litwy i Białorusi. Najliczniejszą grupę spoza Stanów Zjednoczonych stanowili lekarze z Polski, wśród gości było wielu rektorów i profesorów Akademii Medycznych, a także prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Program naukowy zjazdu był ambitny i intensywny, dyskusje panelowe, wykłady i spotkania przyciągały tłumy. Program towarzyski był równie bogaty. W uroczystym bankiecie w hotelu Sheraton uczestniczyło 530 osób. Jubileusz był sukcesem, miasto tętniło lekarzami, odbyło się wiele spotkań i przyjęć w domach prywatnych, a wspaniałe przyjaźnie nawiązane wówczas trwają do dzisiaj. W czasie jubileuszu powstał także pomysł na Fundusz Stypendialny ZLP i był inicjatywą prezesów dra Józefa Mazurka i dra Marka Gawrysza. Jego celem jest przyznawanie stypendiów lekarzom z Polski, by umożliwić im odbywanie zaawansowanego szkolenia i przeprowadzenia badań naukowych w placówkach medycznych w Chicago. Fundusz jest zarządzany przez Fundację Kościuszkowską, organizację akredytowaną przez rząd Stanów Zjednoczonych do oficjalnego prowadzenia programu takiej wymiany. ZLP stworzył sekcję dentystyczną. Sekcja weterynaryjna rozpoczęła swoją działalność po wstąpieniu do ZLP w 1996 roku dra Adama Szpindora, który zaktywizował weterynarzy należących do związku. Podczas swojej drugiej kadencji dr Mazurek wzmacniał pozycję Związku opartą na koleżeństwie i szacunku. Powstała także sekcja psychologiczno-psychiatryczna.

Dr Marek Gawrysz piastował stanowisko prezesa w latach 1997-2001. Okres jego prezesury to niezwykle intensywne prace społeczne w gronie oddanych kolegów, których łączyła wspólna profesja i szczera przyjaźń. Prestiż związku i popularność bardzo wzrosły poprzez zdemokratyzowanie działalności organizacji. Dr Gawrysz zawsze wierzył, że atmosfera bezinteresownego oddania się sprawom ZLP czyni cuda. Podczas jego prezesury ugruntowała się zasada całkowitej finansowej bezinteresowności wszystkich we wszystkim. Członkowie zarządu przeznaczali prywatne dotacje, które wzbogacały kasę związku poprzez imprezy. Chcieli prowadzić skuteczną działalność na najwyższym poziomie. Podczas kadencji dra Gawrysza odbyły się 32 regularne zebrania zarządu w jego rezydencji. Zorganizowano 16 zebrań ogólnych w pięknych rezydencjach prywatnych zaprzyjaźnionych osób. Tego typu spotkania nie obciążyły kasy organizacji. Podczas prezesury M. Gawrysza liczba członków ZLP wzrosła ze 164 do 416. Oboje z żoną Magdą byli niezwykle oddani sprawie corocznego Balu Lekarza. Zorganizowali bal aż 10 razy. Zorganizowane przez nich bale przyniosły setki tysięcy dochodu, ponieważ doroczny bal był głównym źródłem funduszy na działalność ZLP. Wartość funduszu stypendialnego wielokrotnie wzrosła. Związek gościł stypendystów z Polski. Otworzono również Fundusz Akademicki dla polonijnej młodzieży. Założono bibliotekę związkową w Chicago, koło nowoprzybyłych lekarzy, koło studentów. Wznowiono publikację Komunikatów. Razem z rozwijaniem popularności internetu nastąpiło stworzenie strony internetowej ZLP. Przeprowadzono darmowe akcje zdrowotne dla tutejszej Polonii. Ważnym dokonaniem jego kadencji było opracowanie i  zatwierdzenie wydania statutu ZLP, pierwszego od 1960 r. ZLP udzielił też pomocy finansowej dla powodzian we Wrocławiu.

Dr Anna Szpindor funkcję prezesa ZLP sprawowała od 2001 do 2005. Stworzyła w swoim gabinecie bibliotekę ZLP z materiałami do nauki dla lekarzy medycyny, weterynarii i stomatologii. Zbierała fundusze na odbudowę zniszczonej przez powódź Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Rekrutowała do Związku Lekarzy Polskich i stworzyła listy absolwentów czterech polskich akademii medycznych zamieszkałych w USA. Wprowadziła coroczne rozsyłanie listów z aplikacjami i informacją o związku do wszystkich lekarzy w Chicago i okolicach. Ważnym osiągnięciem było zorganizowanie wykładów i konferencji w czasie których uczestnicy otrzymywali kredyty CME (Continuing Medical Education). Podczas jej prezesury odbyło się 16 zebrań, w tym 12 zebrań połączonych z wykładami sponsorowanymi przez firmy farmaceutyczne i cztery zorganizowane w gościnnym domu przyjaciół Związku, państwa Cooperów. Cała rodzina dr Szpindor uczestniczyła w działalności organizacji, śp. Zdzisława Szpindor – mama, śp. John Watson – małżonek oraz dzieci – Michał, obecnie profesor ekonomii i Marysia – lekarz.

Zorganizowała cztery kolejne Bale Lekarza, była przewodniczącą komitetu balowego, a dochód wspomógł fundusz akademicki związku, Zrzeszenie Polsko-Amerykańskie, Lira Ensemble, Centrum Jezuickie i Center for Polish Studies at Loyola University. Wśród gości honorowych balów znalazło się wielu przedstawicieli organizacji medycznych, Lady Blanka Rosenstiel z Florydy i dr Eugeniusz Łazowski, bohater II wojny światowej. Odbywały się doroczne opłatki i pikniki.  Związek zaznaczył też swoją barwną obecność w paradach 3 Maja. Sprawnie przeprowadzono bezpłatne badania dla Polonii na astmę, szczepienia na grypę i badanie poziomu cholesterolu. Intensywnie rozwijała się działalność szkoleniowa i naukowa związku.

Dr Szpindor jako Polka wychowana w Stanach Zjednoczonych wielki nacisk kładła w zwiększenie prestiżu ZLP w amerykańskich środowiskach medycznych. W Chicago Medical Society stanowiła twarz ZLP. W grudniu 2004 r. z okazji siedemdziesiątej rocznicy śmierci Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się wspaniała uroczystość współorganizowana z dr Ewą Radwańską i dr Kornelią Król, podczas której dr Ewa Kuligowska, prof. radiologii z Boston University wygłosiła bardzo ciekawy wykład o życiu tej słynnej uczonej. Wykład odbył się w prestiżowym International College of Surgical Sciences. ZLP pozostawał niezwykle aktywny medialnie, pojawiały się liczne artykuły opisujące wydarzenia, reportaże telewizyjne, bardzo popularne były kolejne wydania komunikatu i znacznie rozbudowana została strona internetowa. Zacieśniono współpracę z wieloma organizacjami polonijnymi. Dr Szpindor zebrała wszelkie normy i procedury w publikacji „PAMS Procedures and Guidelines 2005”, która unormowała zasadę działania związku i była przewodnikiem dla jej następców w kwestii organizowania wydarzeń.

Rozpoczęła przygotowania do obchodów 60-lecia Związku poprzez zorganizowanie komitetu honorowego. Dr Szpindor przy pomocy doktor Ewy Radwańskiej i doktora Bronisława Orawca zorganizowała ponad 40 godzin szkoleń, które umożliwiły zdobywanie kredytów akademickich dla lekarzy uczestniczących w tych szkoleniach. Zorganizowała spotkanie na którym pogratulowała wielokrotnej wiceprezes Związku, dr Ewie Radwańskiej nadania jej Doktoratu Honoris Causa przez Akademię Medyczną w Warszawie. Członkowie Związku brali bardzo aktywny udział w konferencjach organizowanych przez Światowe Kongresy Polonii Medycznej i występowali jako prelegenci.

Dr Bronisław Orawiec prezesował ZLP w latach 2005-2009. Miał ogromny wpływ na sportowe oraz wydawnicze wzmocnienie działalności  ZLP. Zorganizował jubileusz 60-lecia ZLP, w nim bardzo ciekawe dwudniowe sympozjum naukowe w Muzeum Polskim w Ameryce, w którym wzięli udział reprezentanci świata medycznego z 7 stanów USA i kilku krajów świata. Wynikiem jubileuszu była publikacja „Sześćdziesięciolecie Związku Lekarzy Polskich w Chicago 1946-2006”. Rozszerzył sekcje Związku, był wspaniałym archiwistą dokumentującym osiągnięcia i odznaczenia dla członków ZLP. Za czasów dra Bronisława Orawca kontynuowane były odczyty, publikacje i sekcja sportowa. ZLP odgrywał kluczową rolę w ruchu polskiej emigracji medycznej świata, pozostał członkiem Chicago Medical Society, Kongresu Polonii Amerykańskiej, Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Bardzo starannie organizował pikniki oraz narciarskie i tenisowe zawody sportowe, uczestniczył w lokalnych akcjach na rzecz Polonii chicagowskiej, był naczelnym lekarzem Związku Podhalan w Ameryce Północnej, a przede wszystkim jednoczył i koordynował środowiska lekarzy medycyny, stomatologii i weterynarii. Z zamiłowaniem do literatury polskiej i gwary podhalańskiej organizował Posiady Doktora Orawca.  W roku 2013 był Wielkim Marszałkiem chicagowskiej parady 3 Maja.

W czasie jego kadencji ZLP został członkiem wieczystym Muzeum Polskiego w Ameryce. Pozostawił po sobie znaczną liczbę publikacji, kontynuował tym samym tradycję wydawniczą dra Rytla. Stworzył „Fundusz Kardiologiczny dr. B. Orawca”. Organizował doroczne Polonijne Mistrzostwa Lekarzy w Tenisie Ziemnym, Narciarstwie Alpejskim, prowadził klasyfikację tytułu Sportowca Roku wśród lekarzy polonijnych. Od 1998 roku prężnie działała „Fundacja Sportowa Orawca”, opublikował książki X lat Klubu Sportowego „Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago, ZLP w latach 2005-2009 oraz XV-lecie KS „Bronek” ZLP w Chicago. 

Dr Kornelia Król 2013-2018

Po zaistnieniu w chicagowskim świecie medycznym i sprawdzeniu się w rozmaitych komitetach związkowych niespożyta energia dr Kornelii Król zjednała jej niemałe poparcie i objęła tym samym stanowisko prezesa na dwie kadencje. Jej dom stał się rezydencją jednoczącą ludzi i przyjmującą gości z daleka zupełnie jak za czasów Państwa Rytlów. Znajdowali w nim schronienie studenci, goście honorowi, koledzy z całego świata i rozmaite sławy. Zawsze skuteczna, pomocna i dyskretna uratowała wiele sytuacji kryzysowych, reprezentowała ZLP na wielu polach. Niezmordowanie brała udział w licznych komitetach i spotkaniach, stała się sercem tej organizacji. Podczas wspaniałych kolacji i spotkań zawsze miała czas na to, aby jednoczyć osoby o podobnych zainteresowaniach, służyć im radą i pomocą. Dla wielu osób stała się ikoną dobroczynności i mentorką. Ważne dla niej było utrzymanie stabilnej egzystencji Związku, poprawienie jego sytuacji finansowej, kontynuowanie tradycji, podnoszenie prestiżu i dbanie o jego medialny wizerunek. Poprzez szereg konferencji i imprez zwiększała zaangażowanie w sprawy ZLP studentów i młodych lekarzy, oferowała im wsparcie mentorskie. Podczas jej kadencji współpraca z organizacjami w USA i Polsce zacieśniła się znacznie, miała ogromny wpływ na integrację członków ZLP, aktywne w nim członkostwo, wzmocnienie jego pozycji poprzez mianowanie Członków Honorowych organizacji. Polepszenie stanu finansów było bardzo widoczne, ZLP utworzyło nowe fundacje: Roguska-Kyts-Król Fund, Eva Buch Fund, Alan Krashesky Fund. ZLP także poczynił oszczędności – do których doprowadziły prywatne finansowanie i skrupulatna kontrola. Założono drugi Fundusz w Fundacji Kościuszkowskiej 100 000 dol. Jej dom tętnił życiem, odbywały się w nim zebrania, na których detalicznie planowane były bale, opłatek, parada, piknik rodzinny, dochodowe pokazy mody, wykłady o tematyce medycznej i charakterze biznesowym, spotkania w MPA poprzedzające Bale Lekarzy, które były szansą dla młodego pokolenia na wysłuchanie wykładów i zapoznanie się ze sławami medycznymi podczas nich występującymi, pobyty w Konsulacie Polskim, zwiedzanie Chicago. Na organizowanych podczas jej kadencji balach pojawiali się wybitni goście honorowi i prowadzili je profesjonalni MC: Alan Krashesky, Piotr Adamczyk, Candice Jordan z ,,Chicago Tribune”.

Zaangażowała się i zorganizowała wraz z zarządem bardzo prestiżowe obchody 70-lecia ZLP, które odbyły się w legendarnym University Club of Chicago we wrześniu 2016 roku. Trwały przez 3 dni, wzięło w nich udział bardzo wielu gości, wygłoszono ciekawe i odkrywcze referaty. Wraz z dr Ewą Radwańską zredagowała książkę „70th Anniversary. Polish American Medical Society”. Działalność wydawnicza zaowocowała także książką dr Ewy Radwańskiej „Pomagając kobietom i Matce Naturze”, w której autorka poświęca wiele miejsca działalności ZLP, a dr Król napisała do niej piękny rozdział.

Podczas jej prezesury została zmodernizowana i uproszczona strona internetowa ZLP, idąc za potrzebami czasu stworzono stronę na Facebook, wzrosła obecność związku w mediach. Widoczny był udział ZLP w spotkaniach na szczeblu stanu Illinois, wydarzeniach polonijnych i w Polsce oraz zwiększyła się działalność ZLP w Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Dzięki bliskiej współpracy z konsulatem przyznano wiele odznaczeń dla ZLP i jego członków. Zasięg ZLP stawał się globalny, pomogło temu trzymanie ręki na pulsie wydarzeń, uczestnictwo w Radzie Polonii Świata w Pułtusku w 2013 r., w 25. Światowym Forum Ekonomicznym w Krynicy w 2015 roku, I Forum Polonii Amerykańskiej w Rzeszowie w 2016 roku. Na gali Polskiego Towarzystwa Lekarskiego otrzymała medal Gloria Medicinae w 2017 roku. Poza tym udział w wydarzeniach specjalnych, zaprzysiężeniu gubernatora w Springfield, spotkania w posiadłości gubernatora, spotkanie z ambasadorem USA w Polsce, udział w spotkaniu przedstawicieli Polonii w Senacie US i w Białym Domu w 2015. W 2019 r. wiele osób z ZLP pracowało przy organizacji X Kongresu Polonii Medycznej w Gdańsku. Profesor Maria Siemionow, pierwsza chirurg w Ameryce, która dokonała całkowitego przeszczepu twarzy, opisanego w książce ,,Face to Face” była Przewodniczącą Komitetu Naukowego, wielu członków przygotowywało sesje naukowe i im przewodniczyło, a dr Król była wiceprzewodniczącą Komitetu Organizacyjnego. ZLP sponsorował odnowienie jednego z pomników zmarłych lekarzy polskich na Cmentarzu Na Rosie w Wilnie, współdziałając z Polskim Towarzystwem Medycznym na Litwie.

Zostały powołane Fundusze Stypendialne im. Doktora Rytla i Doktora Cebulskiego pozyskane dzięki staraniom dra Orawca, dr Szpindor i dr Król, przekazali pieniądze dla ZLP w spadku, na stypendia, które są ich imienia.

Doktor Kornelia Król wykazywała ogromne zaangażowanie w sprawy studentów i młodych lekarzy poprzez stypendia, szkolenia podyplomowe lekarzy z Polski, staże, organizowanie konferencji medycznych dla młodej generacji, a także goszczenie ich na rozmaitych koncertach i otwieranie przed nimi drzwi.

Przygotowała także miejsce dla swojego następcy i niezmordowanie pomagała mu w działaniach.

Dr Marek Rudnicki 2018-2020

Zarząd pod kierownictwem nowego prezesa podjął działania w kierunku poprawy informacji o działalności ZLP poza lekarskim środowiskiem oraz zdecydowanego odmłodzenia i przekazania kierownictwa organizacji przedstawicielom młodszej generacji lekarzy polskiego pochodzenia.  Kontynuowano wszelkie dotychczasowe formy działalności organizacyjnej w postaci spotkań naukowych, zebrań poświęconych dyskusjom zawodowym, integracji rodzin lekarskich podczas corocznych pikników, opłatków, zawodów sportowych, pochodów, balów i innych spotkań dla lekarzy.  Wspierano stypendiami studentów pochodzących z naszego środowiska, jak i młodych lekarzy, przejeżdżających po naukę do USA z Polski. Poprzez przyznane wielotysięczne granty pokazano w środowisku dorobek zespołu Wici oraz trud renowacji i utrzymania Schroniska dla Bezdomnych ANAWIM.

Związek był niezwykle widoczny, lekarze uczestniczyli we wszystkich istotnych uroczystościach na terenie Chicago, Illinois i również w Polsce.

Środowisko dowiedziało się niekiedy po raz pierwszy, jak wielką rolę pełni ZLP Chicago, jak wiele środków i możliwości przeznacza na rzecz innych organizacji i całego środowiska, wypracowanych m.in. poprzez organizację jednych z najpiękniejszych balów w mieście Chicago, a które służą jednocześnie celom charytatywnym Związku.

Związek Lekarzy Polskich w Chicago był mocno wyeksponowany w latach 2010 – 2016, gdy dr Rudnicki pełnił funkcję Prezydenta Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych i organizatora kolejnych trzech Kongresów Polonii Medycznej.  To właśnie w tamtych czasach Polonia medyczna, a ZLP jako jej główny filar, zyskiwały renomę jako profesjonalna organizacja lekarzy polonijnych.  W ciągu ostatniej kadencji, o ZLP Chicago i prawie 70-letnim dorobku organizacji zaczęto mówić więcej w Polsce, zarówno w kręgach akademickich dzięki sukcesom naukowym członków organizacji, wśród polityków i lekarzy, jak i wśród ludzi oglądających częste programy telewizyjne z udziałem naszych przedstawicieli bądź też słuchających stacji radiowych w Polsce lub w ośrodkach polonijnych (Wielka Brytania, Niemcy).  Związek stał się nośnikiem przykładowej aktywności promującej Polonię, organizacją działającą na jej rzecz w imię interesów nie tylko środowiska, które reprezentuje, ale również w imię kraju swojego działania jak i kraju pochodzenia swoich członków.  Do Związku w charakterze Członków Honorowych zostali przyjęci kolejni wybitni lekarze – naukowcy z Polski, Europy i USA, a konferencje i bale zaszczycili przedstawiciele władz Polski, stanu Illinois jak i bratnich organizacji medycznych z Polski i Europy.

W ramach tych inicjatyw z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowano I Światową Konferencję „Patriotyzm, Dziedzictwo i Medycyna” poświęconą lekarzom, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości Polski.  Rok później, dla upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 75. rocznicy Powstania Warszawskiego w II konferencji o takim samym tytule uczestniczyli naukowcy z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Polski.  To były unikatowe spotkania, inicjujące pewien kierunek w działalności organizacji polonijnych, w ramach troski o pamięć i szacunek dla naszych, niekiedy nieznanych bohaterów.

Na wielu istotnych kongresach i zjazdach, wykraczających poza medycynę, prezes ZLP uczestniczył w panelach dyskusyjnych z udziałem najpoważniejszych polityków państwa (np. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, czy podczas Kongresów 60 Milionów w Miami czy Buffalo).  Niezwykłym uznaniem dla ZLP było zaproszenie jego prezesa do Białego Domu w ramach wizyty Prezydenta Dudy, udziału w państwowych uroczystościach z okazji stulecia odzyskania niepodległości, zaproszenie do prac w 16-osobowej Polonijnej Radzie Konsultacyjnej jako jednego z dwóch reprezentantów Polonii w USA, czy ostatnio wybór do Rady Patronackiej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Nie można też zapomnieć, że dr Rudnicki jako jedyny Polak z zagranicy, został nominowany jako kandydat na senatora RP w wyborach w 2019 roku.

Związek nie zapominał o swojej najbardziej istotnej roli w środowisku – dbałości o zdrowie pacjentów. Przykładem mogą być testy alergiczne lub na cholesterol bądź też działająca od prawie 20 lat Amber Coalition (Bursztynowa Koalicja), która oprócz profilaktyki i badań związanych z rakiem piersi, zajmuje się promocją edukacji medycznej wśród młodzieży polonijnej.

We wczesnym okresie walki z COVID-19, to właśnie ZLP Chicago, jako jedna z pierwszych organizacji w całym kraju zainicjowała infolinię dla polskojęzycznych pacjentów 1-855-WIRUS19, uruchomiono informowanie internetowe i radiowe dla pacjentów i lekarzy po polsku i po angielsku.  Efektem współpracy z CDC i Illinois Department of Public Health są polskojęzyczne tłumaczenia materiałów wydawanych przez te organizacje.   Związek współdziałał w opracowaniu i realizacji Polskiej Medycznej Misji Wojskowej w Chicago, współpracując z agendami rządowymi Polski i USA w tym zakresie.   Kontynuując swą misję docierania poza Chicago zorganizowano webinary, w których uczestniczyli lekarze i pacjenci z Polski i środowisk polonijnych na całym świecie.

Pomimo COVID-u, udało się przeprowadzić wybory i zgodnie z planem, przekazać kierownictwo Związku w ręce młodszej generacji lekarzy polskiego pochodzenia z życzeniami kontynuacji owocnej i pięknej 70-letniej działalności Związku.

Na obecną pozycję ZLP Chicago, osiągnięcia i renomę organizacji składa się praca i wizje setek osób, lekarzy, którzy pracowali nie tylko na rzecz Związku, ale również na rzecz środowiska polonijnego w którym i dla którego Związek Lekarzy Polskich funkcjonuje przez 70 lat.

Dr Piotr Brukasz 2020-

Nowo wybrany zarząd ZLP jest grupą wspaniale rozumiejących się kolegów, którzy poważnie traktują pracę pro publico bono i poświęcają swój czas i wysiłek dla osiągnięcia wspólnego sukcesu. Siła tkwi w jedności. Pod nowym przewodnictwem, z estymą i wdziękiem, ZLP będzie świętować kilka wspaniałych kamieni milowych. Podczas uroczystości jubileuszu 75. rocznicy utworzenia i z okazji 70. jubileuszowego Balu Lekarza będzie okazja na umocnienie organizacji. ZLP podejmuje koordynację zdalną za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, wirtualnych pokazów i spotkań. Pod ich egidą pandemia nie jest taka straszna. Osiągną razem jeszcze więcej czerpiąc ze swoich wzajemnych doświadczeń i budując wspólną przyszłość.

Nagroda Człowieka Roku Dziennik Związkowego przypada w tym trudnym historycznym okresie właśnie im! I choć wielu z lekarzy mogłoby zostać Człowiekiem Roku – w podkreśleniu Związku Lekarzy Polskich jest właśnie Jego siła. Siła Związku

Autor: Małgorzata Kot

we współpracy z doktorami: Ewą Radwańską, Markiem Rudnickim, Anną Szpindor, Kornelią Król, Józefem Mazurkiem, Bronisławem Orawcem i Piotrem BrukaszemCzłonkowie honorowi Związku Lekarzy Polskich w Ameryce:
dr  Ewa Elenberg, nefrolog z Houston w Teksasie; dr Krystyna Grabowska z Harare w Zimbabwe, dr Michał Hibner ginekolog z Phoenix w Arizonie, dr Roman Jaeschke, internista z Ontario w Kanadzie; dr Andrzej Jakubowiak onkolog i szef programu Multiple Myeloma Research Center na University of Chicago; Śp. dr Krzysztof Krawczyński, immunopatolog CDC Atlanta, Georgia; dr Jerzy George Król neuroradiolog, Nowy Jork; dr Ewa Kuligowska radiolog z Boston University, Massachusetts; dr Eugeniusz Lazowski, pediatra z Chicago, bohater II Wojny Światowej; dr Jarosław Maciejewski, hematolog z Cleveland Clinic, Ohio; dr Marek Majewski kardiochirurg z Paryża; dr Andrzej Matyja, chirurg z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej; dr Józef Mazurek, ginekolog z Chicago; dr Mirosława Mielczarek-Landowska, laryngolog, pilot LOTu; dr Jacek Lech Mostwin, urolog z Johns Hopkins University w Baltimore, Maryland; dr Kazimierz Nowak, chirurg z Londynu, założyciel Polskiego Towarzystwa Medycznego w Londynie; dr Bogdan Nowicki, ginekolog z Nashville, Tennessee, dr Stella Nowicki, immunolog z Nashville Tennessee; dr Maria Ogonowska Wiśniewska z Lusaka w Zambii; dr Grzegorz Opala, neurolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, były Minister Zdrowia; dr Ryszard Poręba ginekolog, ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; dr Mariusz Ratajczak, patolog z University of Louisville, Kentucky; dr Jadwiga Roguska-Kyts, nefrolog z Northwestern University; dr Arieh Shalhav, urolog z University of Chicago; dr Maria Siemionow, słynna chirurg transplantolog z University of Illinois w Chicago, dokonała pierwszego w Ameryce przeszczepu twarzy; dr Bronisłava Sivicka internista z Wilna, wieloletnia prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Wilnie; dr Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, radiolog z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, śp. dr Kazimierz Szolc, internista z Chicago; dr Mirosław Wielgoś ginekolog, były rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, dr Jerzy Woy-Wojciechowski, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie; dr Halina Życzyński uroginekolog z McGee University w Pittsburghu.

REKLAMA

2131843365 views

REKLAMA

REKLAMA

2131843380 views

REKLAMA

REKLAMA

2133639700 views

REKLAMA

2131843390 views

Maya Woroszyło

Lusia Planica

Zuzanna Ochwat

Alexander Kubiak

Maximilian Ostrowski

REKLAMA

2131843393 views

Patrick Jerabek

Mateusz Boksa

Hubert Dybiński

Sebastian Skoczeń

Patrycja Szot

REKLAMA

2131843397 views