REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Chicago Wykroczenia policji można zgłosić przez Internet

Wykroczenia policji można zgłosić przez Internet

-

Prokuratura stanowa wprowadziła możliwość zgłoszenia  przez Internet niewłaściwych zachowań policji: użycia nadmiernej siły, zastraszeń i kradzieży. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz online.

Mieszkańcy Chicago oraz pozostałej części powiatu Cook mogą zgłaszać incydenty z udziałem policji takie jak użycie nadmiernej siły, zastraszanie oraz kradzieże wypełniając formularz online. Formularz wymaga opisu incydentu, podania nazwisk i numerów odznaki funkcjonariuszy oraz udostępnienia wszelkich zdjęć lub filmów wideo, jeśli takie zostały zrobione. Prokuratorzy dokonają przeglądu zgłoszeń i ustalą, do której agencji śledczej należy skierować skargę. Po podjęciu decyzji przez prokuratorów, skarżący otrzyma wiadomość e-mail z dodatkowymi informacjami.

REKLAMA

Wdrożenie systemu pozwalającego na złożenie skargi online ogłosiła Kim Foxx, prokurator stanowa powiatu Cook.

Incydenty z udziałem policji chicagowskiej można też zgłaszać do Cywilnego Biura Odpowiedzialności Policji (Civilian Office of Police Accountability, COPA) miejskiego Biura Inspektora Generalnego (Office of the Inspector General) oraz do Wydziału Spraw Wewnętrznych Departamentu Policji (CPD Bureau of Internal Affairs).

(kk)

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks