REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaChicagoWyborcy z Illinois zdecydują o zmianie w konstytucji dot. praw pracowniczych

Wyborcy z Illinois zdecydują o zmianie w konstytucji dot. praw pracowniczych

-

W listopadowych wyborach powszechnych mieszkańcy Illinois zdecydują o losach Workers’ Rights Amendment – poprawki do stanowej konstytucji. Poprawka dotyczy praw pracowników i pojawi się w listopadzie na liście wyborczej jako pytanie referendalne.

Wyborcy zostaną zapytani w referendum, czy chcieliby ustanowić konstytucyjne prawo pracownicze do organizowania się w związki zawodowe i prowadzenia zbiorowych negocjacji, a konkretnie do negocjowania „płac, godzin i warunków pracy oraz ochrony dobrobytu ekonomicznego i bezpieczeństwa w pracy”.

REKLAMA

Poprawka miałaby zostać dodana do Artykułu 1 Konstytucji Illinois, znanego jako Bill of Rights – Karta Praw. Poprawka przewiduje też, że „nie zostaną uchwalone żadne przepisy, które zakłócają, negują lub zmniejszają prawo pracowników do organizowania się i prowadzenia zbiorowych negocjacji dotyczących ich płac, godzin i innych warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy.”

Bill of Rights w stanowej konstytucji odzwierciedla Bill of Rights w Konstytucji Stanów Zjednoczonych i zapewnia jednocześnie ochronę w innych obszarach, m.in. zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, niesprawność fizyczną lub umysłową.

Poprawka zmieniłaby również Artykuł 7 stanowej konstytucji, który określa wytyczne dla uprawnień nadawanych lokalnym samorządom w kwestiach pracowniczych.

Poprawka o prawach pracowniczych, Workers’ Rights Amendment, jest jednym z następstw porażki innej, wcześniej proponowanej poprawki – dotyczącej stanowego progresywnego podatku od dochodu (Graduated Income Tax), którą odrzucili głosujący w referendum podczas wyborów w 2020 roku.

Najnowsza poprawka – o prawach pracowniczych – zyskała poparcie związków zawodowych, w tym potężnego Chicagowskiego Związku Zawodowego Nauczycieli (Chicago Teachers’ Union) oraz Service Employees International Union (SEIU), związku pracowników sektora usługowego. Za poprawką opowiedział się również gubernator J.B. Pritzker oraz czołowi politycy demokratyczni z Illinois.

Projektowi sprzeciwiają się republikanie i grupy biznesowe, w tym Izba Gospodarcza (Chamber of Commerce) i stanowe Stowarzyszenie Producentów (Illinois Manufacturer’s Association), choć niektórzy republikańscy ustawodawcy wyrazili poparcie dla poprawki.

Przeciwnicy poprawki twierdzą, że jej zatwierdzenie może pośrednio wpłynąć na podwyższenie rachunków za podatek od nieruchomości z powodu dodatkowych korzyści, jakie potencjalnie dawałaby związkom zawodowym w zbiorowych negocjacjach.

Aby konstytucja Illinois mogła zostać zmieniona, potrzebne jest co najmniej 60-procentowe poparcie wyborców głosujących w sprawie poprawki lub ponad 50 procent wszystkich głosujących w wyborach.

Wybory powszechne w Illinois odbędą się 8 listopada.

(jm)

REKLAMA

2100039553 views

REKLAMA

REKLAMA

2100039786 views

REKLAMA

REKLAMA

2101836178 views

REKLAMA

2100039929 views

REKLAMA

2100040030 views

REKLAMA

2100040140 views