REKLAMA

2130354409 views

REKLAMA

2130354408 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaChicagoPrzestrzeganie zasady „zostań w domu” jest proste: zostań w domu!

Przestrzeganie zasady „zostań w domu” jest proste: zostań w domu!

-

Gubernator J.B. Pritzker, bazując na opiniach ekspertów medycznych i naukowców podjął decyzję o wprowadzeniu w Illinois zarządzenia „Stay-at-home”. Weszło ono w życie w sobotę, 21 marca, o godz. 5 po południu.

REKLAMA

Rozporządzenie „Stay-at-home”, podpisane w piątek, zakazuje organizowania publicznych i prywatnych zgromadzeń dowolnej liczby osób, z wyjątkiem wykonywania „niezbędnych czynności”.

Co, w myśl rozporządzenia, jest „czynnością niezbędną”?

– Zadania istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa – w tym: gromadzenie środków medycznych, lekarstw, przedmiotów potrzebnych do pracy w domu.

– Zakup artykułów gospodarstwa domowego, żywności i środków czyszczących.

– Aktywność na świeżym powietrzu pod warunkiem zachowywania odpowiedniego dystansu od innych osób, tzw. dystansowania społecznego.

– Opieka nad członkiem rodziny lub zwierzęciem domowym.

– Wykonywanie pracy dla kluczowego przedsiębiorstwa.

Pełna lista kluczowych przedsiębiorstw i instytucji znajduje się na stronach stanowych, są to:

– zakłady opieki zdrowotnej i usług w zakresie zdrowia publicznego, w tym usługi weterynaryjne, natomiast z wyłączeniem siłowni, uzdrowisk, salonów, fryzjerów, salonów tatuażu i podobnych obiektów,

– firmy i instytucje związane z usługami na rzecz ludzi: każdy podmiot finansowany przez DHS, DCFS lub Medicaid; placówki opieki długoterminowej dla dorosłych i dzieci, przedsiębiorstwa zapewniające żywność, schronienie i usługi socjalne oraz inne artykuły pierwszej potrzeby życiowe dla osób potrzebujących – z wyłączeniem ośrodków opieki dziennej, domów opieki dziennej, grupowych domów opieki dziennej i ośrodków opieki dziennej posiadających licencję,

– podstawowa infrastruktura: produkcja, dystrybucja i sprzedaż żywności; budownictwo; zarządzanie i konserwacja budynków; obsługa lotnisk; obsługa i konserwacja obiektów użyteczności publicznej, w tym wody, kanalizacji i gazu; elektryka; centra dystrybucyjne; rafinacja ropy naftowej i biopaliw; drogi, autostrady, koleje i transport publiczny; porty; bezpieczeństwo cyberprzestrzeni; ochrona przeciwpowodziowa; zbiórka i usuwanie odpadów stałych i recykling; oraz systemy internetowe, wideo i telekomunikacyjne

– sklepy i apteki

– produkcja żywności, napojów i konopi indyjskich oraz rolnictwo

– organizacje świadczące usługi charytatywne i społeczne

– media

– stacje benzynowe i przedsiębiorstwa potrzebne do transportu

– instytucje finansowe

– sklepy sprzętowe i zaopatrzeniowe

– kluczowe branże, w tym hydraulicy, elektrycy, tępiciele, personel sprzątający i sprzątający nieruchomości komercyjnych i rządowych, pracownicy ochrony, inżynierowie eksploatacji, HVAC, usługi malarskie, ruchome i relokacyjne oraz inni usługodawcy, którzy utrzymują bezpieczeństwo, higienę i podstawowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych, podstawowe działania oraz podstawowe biznesy i operacje.

– usługi pocztowe, pocztowe, spedycyjne, logistyczne, dostawcze i odbiorcze

– instytucje edukacyjne, w celu ułatwienia kształcenia na odległość, prowadzenia krytycznych badań lub pełnienia podstawowych funkcji

– usługi pralnicze

– restauracje (konsumpcja poza lokalem przedsiębiorstwa)

– dostawy do pracy z domu

– dostawy dla podstawowych działalności i operacji

– transport, do celów niezbędnych podróży

– opieka i usługi w domu

– obiekty mieszkalne i schronienia

– profesjonalne usługi

– ośrodki opieki dziennej dla pracowników zwolnionych na mocy niniejszego rozporządzenia wykonawczego

– produkcja, dystrybucja i łańcuch dostaw dla produktów i branż krytycznych

– najważniejsze funkcje związków zawodowych

– hotele i motele, w zakresie, w jakim są wykorzystywane do zakwaterowania i dostaw lub świadczenia usług gastronomicznych

– usługi pogrzebowe

 Dlaczego tak się dzieje?

Intencją tego zarządzenia jest to, aby jak największa liczba osób pozostała w miejscu swojego zamieszkania, co pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Gdzie obowiązuje to zarządzenie?

Zarządzenie obowiązuje w całym Illinois.

Czy mogę opuścić swój dom?

Każdy jest zobowiązany do pozostania w domu, z wyjątkiem zaopatrywania się w żywność, opieki nad bliskimi, uzyskania niezbędnej opieki zdrowotnej lub pójścia do pracy w przedsiębiorstwie, które nie zostało wyłączone z działania zarządzeniem. Nadal można wychodzić na zewnątrz na indywidualne zajęcia rekreacyjne, ale zawsze z zachowaniem dystansu społecznego.

Co stanie się, jeśli wyjdę na zewnątrz?

Jeśli wyjdziesz na zewnątrz, musisz dostosować swoje zachowanie do reguły tzw. „społecznego dystansu”, a więc nie zbliżać się do innych osób na odległość mniejszą niż 2 m (6 stóp).

Czy osoby starsze mogą wychodzić z domu?

Osoby w podeszłym wieku lub wymagające opieki medycznej są proszone o pozostanie w swoim miejscu zamieszkania, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do uzyskania opieki medycznej.

Jakie placówki nadal będą otwarte?

Ludzie nadal będą mogli opuścić swój dom aby udać się do sklepów spożywczych, aptek, gabinetów medycznych, szpitali i stacji benzynowych. Restauracje nadal będą oferować klientom możliwość zakupu „drive-thru” i dostawy.

Co może się stać, jeśli złamię zarządzenie „stay-at-home”?

Stanowe i lokalne organy ścigania mogą egzekwować ten nakaz. W czasie konferencji gubernator mówi, że pierwszym sposobem interwencji będzie rozmowa, ale rozporządzenie przewiduje możliwość skierowania sprawy do sądu za „reckless conduct misdemeanor”. (wykroczenie polegające na nieodpowiedzialnym postępowaniu). Na przykład w Chicago osoba chora, która wyjdzie z domu podlega grzywnie w wysokości od 100 do 500 dol. Za drugie wykroczenie grozi jej kara tysiąca dolarów.

(KK)

Grafiki: CDC.gov, Chicago Department of Public Health, JB Pritzker Illinois Governor/Facebook, CHicago Mayor’s Office/Facebook

REKLAMA

2126278796 views

REKLAMA

REKLAMA

2126278813 views

REKLAMA

REKLAMA

2128075133 views

REKLAMA

2126278823 views

REKLAMA

2126278827 views

REKLAMA

2126278831 views