REKLAMA

2118680524 views

REKLAMA

2118680522 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaChicagoPrawybory 2020 w Illinois. Dlaczego powinniśmy głosować? / Why should we vote?

Prawybory 2020 w Illinois. Dlaczego powinniśmy głosować? / Why should we vote?

-

Frank J. Spula, prezes ZNP/PNA

Głosowanie to przywilej, a jednocześnie oddanie głosu na wybranego kandydata to nasz obowiązek.
Dlaczego głosować – zastanawiamy się. Jeśli nie głosujesz, rezygnujesz ze swojego prawa jako obywatel. Jeśli nie głosujesz, doprowadzasz do koncentracji władzy przez innych.
Głosując utrzymujesz demokrację przy życiu. Nasi praojcowie walczyli i umierali za to, żeby ludzie tacy jak ty mogli wybierać dziś swoich liderów i reprezentantów. Przykładem niech będzie generał Tadeusz Kościuszko i generał Kazimierz Pułaski, którzy walczyli w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie głosujesz, decyduje za nas mniejszość.
Głosując nie tylko popierasz konkretnego kandydata, lecz także dajesz wyraz swoim poglądom.
Urzędnicy publiczni mają nam służyć. Ich pracę możemy oceniać tylko poprzez głosowanie.
Jeżeli nie głosujesz w wyborach i nie obchodzą cię podatki, edukacja czy bezpieczeństwo publiczne, to nie masz prawa narzekać. Jeżeli jednak chcesz coś zmienić, musisz podjąć działanie, a jest nim udział w wyborach.
W ciągu ostatnich paru tygodni przez biura „Dziennika Związkowego” przewinęło się wielu kandydatów. Dzielili się z nami swoimi programami i platformami wyborczymi. Wszyscy kandydaci przedstawieni na następnych stronach tego wydania gazety są warci twojej uwagi, bez względu na to, czy głosujesz we wczesnym głosowaniu, drogą pocztową, czy też oddasz głos osobiście 17 marca.
W nadchodzących prawyborach musisz zadeklarować swój głos, czy to republikański, czy demokratyczny.
Bez względu na to, którego kandydata poprzesz, głosując upewniasz się, że twój głos się liczy.
Dlatego głosuj i dokonuj zmian!

REKLAMA

Frank J. Spula
wydawca „Dziennika Związkowego”
prezes Kongresu Polonii AmerykańskiejWhy should we vote?

Voting is a privilege and our civic responsibility to cast our ballot for a candidate of our choice.
We ask ourselves why vote? By not voting you are giving up your right as a citizen. When you don’t vote, the people create a power vacuum.
By having people vote, you keep democracy alive. Our forefather fought and died so people like you could choose their leaders or representatives, an example is General Thaddeus Kosciuszko and General Kazimierz Pulaski who fought in the Revolutionary War. By not voting the minority has the sway.
By casting your vote, you show support for a preferred candidate, also, you stand up for what you believe in.
Public official are public servants. The way you can judge their performance is through elections.
If you don’t vote in election and don’t care about taxes, education or public safety you have no reason to complain. If you want things to change, you must take action and that by voting.
In the last few weeks the offices of the Polish Daily News were visited by various candidates, who spent time with us voicing their concerns and platforms. All the candidate displayed in the next few pages are worth of your consideration, whether you do early voting, by mail or in person on March 17th.
In this primary election you need to declare the ballot you desire, whether it Republican or Democrat.
Whichever candidate you choose, make certain you vote and be counted.
Please vote and make a difference!

Frank J. Spula
Publisher of „Dziennik Związkowy”
President of Polish American Congress

 

REKLAMA

2118010883 views

REKLAMA

2118011020 views

REKLAMA

REKLAMA

2119807379 views

REKLAMA

2118011106 views

REKLAMA

2118011179 views

REKLAMA

2118011246 views