REKLAMA

2127105872 views

REKLAMA

2127105871 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaChicagoLabirynt edukacyjny. Podręcznik polonijnego rodzica

Labirynt edukacyjny. Podręcznik polonijnego rodzica

-

fot.cherylt23/pixabay.com
fot.cherylt23/pixabay.com

W najbliższy wtorek 8 września rozpoczyna się w Chicago nowy rok szkolny. Uczniowie powrócą do klas w systemie oświatowym, który obejmuje jedne z najlepszych i najgorszych szkół w kraju oraz dużą różnorodność ofert programowych. Niejeden polonijny rodzic gubi się w tym labiryncie edukacyjnym i nie mając wiedzy na temat funkcjonowania Chicago Public Schools (CPS), zaprzepaszcza szanse pokierowania swojego dziecka do placówki z dobrym poziomem nauczania. Dlatego warto uważnie popatrzeć na system oświatowy, by mądrze zaplanować edukację swoich dzieci.

REKLAMA

W obrębie CPS oprócz szkół dzielnicowych (ang. neighborhood schools), przyjmujących uczniów według rejonizacji (adresu zamieszkania), działają szkoły selektywnego naboru (ang. selective enrollment schools) i czarterowe (ang. charter schools). Dodatkowo 15 liceów publicznych oferuje odpowiednim kandydatom ambitny program tzw. międzynarodowej matury (ang. International Baccalaureate Diploma Programme, IB).

Szkoły dzielnicowe

Szkoły dzielnicowe mogą różnić się od siebie poziomem nauczania z przyczyn demograficznych i socjologicznych. Np. im więcej do danej placówki uczęszcza dzieci z rodzin patologicznych i o niskich dochodach, tym trudniejsze zadanie przed pedagogami, by sprostać obowiązującym standardom nauczania. I odwrotnie − szkoły, do których chodzą uczniowie z normalnych rodzin, utrzymujących kontakty z nauczycielami, mają dobre rezultaty. Dane demograficzne i wyniki poszczególnych szkół są do sprawdzenia na witrynie Chicago Public Schools. Wielu rodziców w Wietrznym Mieście wybiera miejsce zamieszkania w granicach rejonu dobrej szkoły dzielnicowej (ang. school attendance area), aby do niej trafiło dziecko. Informacje nt. szkół dzielnicowych można znaleźć pod adresem: cps.edu (należy wybrać opcję „School Profile Pages” i „School Locator”).

Szkoły selektywnego naboru

Szkoły selektywnego naboru uczniów, podstawowe i średnie, legitymują się znakomitymi osiągnięciami edukacyjnymi, ale trudno jest się do nich dostać. Liczba chętnych zwykle znacznie przekracza liczbę dostępnych miejsc. Kandydaci do szkół podstawowych z programami dla dzieci uzdolnionych (ang. gifted) lub o specjalnym profilu zainteresowań (ang. classical, language, international etc.) muszą zdać egzaminy wstępne; tylko dzieci z najlepszymi wynikami wezmą udział w loterii przesądzającej ostatecznie o przyjęciu do szkoły. Informacje nt. szkół podstawowych i dwuletnich gimnazjów (ang. academic centers) o selektywnym naborze można znaleźć pod adresem internetowym: cpsoae.org.

Licea selektywnego naboru przygotowują uczniów do studiów na renomowanych uniwersytetach. Kandydaci, aby się dostać do wymarzonego liceum, muszą na to pracować praktycznie od początku szkoły podstawowej, a szczególnie w siódmej klasie, ponieważ wysoką frekwencją i dobrymi stopniami mogą zarobić dodatkowe punkty, które wesprą wyniki egzaminu wstępnego i zwiększą szanse kandydata. Pod uwagę brana jest również okolica, w której mieszka dziecko. Jeśli jest to część miasta słabo rozwinięta ekonomicznie, gdzie średnia zarobków mieszkańców jest niska, uczeń otrzyma dodatkowe punkty preferencyjne. W ostatecznym rozrachunku przyjęci zostaną ci z najlepszymi wynikami. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 1000. W zeszłym roku jedenaście najlepszych liceów „selektywnych” nie przyjmowało kandydatów z wynikami poniżej określonego kryterium punktowego. Oto kryteria pięciu szkół średnich, które mogą interesować polonijnych uczniów i rodziców, a do których uczęszcza spora liczba młodzieży polskiego pochodzenia: Walter Payton Prep − 879, Northside Prep − 869, Jones Prep − 857, Whitney Young Magnet − 854, Lane Tech Prep − 809 oraz Hancock − 733. Rokrocznie największą popularnością cieszy się liceum Whitney Young Magnet; o jedno miejsce zabiega zwykle około siedmiu kandydatów − najwięcej spośród wszystkich liceów selektywnego naboru. Podania od kandydatów przyjmowane są od 1 października do 11 grudnia 2015 roku. Informacje nt. liceów o selektywnym naborze są dostępne na stronie internetowej: cpsoae.org.

Najlepsze w USA i Illinois

W krajowym rankingu najlepszych szkół średnich znalazło się kilka chicagowskich liceów publicznych. Najlepszą szkołą w Illinois jest – według zestawienia przygotowanego przez magazyn „U.S. News and World Report” – Northside College Preparatory. Szkoła znajdująca się w północno-zachodniej dzielnicy North Park zajęła także 15. miejsce wśród najlepszych w USA.

Według tej samej klasyfikacji dziesięć najlepszych szkół w Illinois to: 1. Northside College Prep High School, 2. Walter Payton College Prep High School, 3. Jones College Prep HS, 4. Whitney M. Young Magnet HS, 5. Adlai E. Stevenson HS, 6. Lane Tech Prep HS, 7. Deerfield HS, 8. Highland HS School, 9. Prospect HS, 10. Lincoln Park HS.

Szkoły czarterowe

Witryna internetowa kuratorium Chicago Public Schools definiuje szkoły czarterowe, podstawowe i średnie, jako szkoły publiczne otwarte dla wszystkich dzieci, podlegające pod kuratorium, ale działające niezależnie od niego. Każda szkoła czarterowa, choć finansowana przez podatnika, jest instytucją prywatną, ma własny program nauczania, harmonogram i kalendarz. Jednak rozliczana jest z wyników nauczania tak jak wszystkie inne szkoły w obrębie CPS. Znakomita większość szkół czarterowych nie ma rejonizacji (ang. attendance area) i mogą o przyjęcie do niej ubiegać się, po złożeniu podania, kandydaci z całego Chicago. Jeśli liczba chętnych jest większa niż dostępnych miejsc, dyrekcja placówki przeprowadza losowanie podań. Choć szkoły czarterowe reklamują swój „wysoki poziom nauczania”, to w rzeczywistości ich wyniki są mieszane, podobnie jak w przypadku szkół dzielnicowych. Na poziom nauczania w szkołach czarterowych, tak samo jak w dzielnicowych, mają wpływ czynniki demograficzne i ekonomiczne. Każda placówka wymaga rzetelnego sprawdzenia, zanim rodzice podejmą decyzję o posłaniu do niej swojego dziecka. Informacje nt. szkół czarterowych, podstawowych i średnich można znaleźć na witrynie: cps.edu (należy wybrać opcje „School Profile Pages” i „School Locator”).

Międzynarodowa matura (IB)

Program tzw. międzynarodowej matury (International Baccalaureate Diploma Programme, IB) oferuje w Chicago aż 15 liceów publicznych i ubiega się o niego kolejnych siedem. Program IB, podobnie jak licea selektywnego naboru, przeznaczony jest dla uczniów zdolnych, pracowitych i ambitnych, planujących studia wyższe. O udział w programie mogą ubiegać się uczniowie z wysoką średnią ocen w klasie siódmej i wysokimi wynikami testów (NWEA). Najwięcej uczniów polskiego pochodzenia korzysta z programu IB w liceach: Taft High School i Lincoln Park High School w północnej części miasta i Curie High School w południowej. Podania o udział w programie IB przyjmowane są od 1 października do 11 grudnia 2015 roku. Informacje dotyczące kryteriów i procedur w internecie: : cpsoae.org.

Trudne decyzje rodzinne

Rodzice podejmują decyzje edukacyjne za małe dzieci idące do przedszkola i szkoły podstawowej, ale na wyższych poziomach nauczania musi być to rodzinny dialog i zaangażowanie młodego człowieka. Celem wysiłków całej rodziny powinna być optymalizacja szans na uzyskanie jak najlepszej edukacji. Wiedza i środowisko szkolne kształtują osobowość, stymulują intelekt, rozbudzają zainteresowania i tworzą podwaliny na resztę życia.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

REKLAMA

2121050115 views

REKLAMA

REKLAMA

2121050141 views

REKLAMA

REKLAMA

2122846463 views

REKLAMA

2121050154 views

REKLAMA

2121050164 views

REKLAMA

2121050168 views