REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaChicagoKonsul Paulina Kapuscińska żegna się z Chicago

Konsul Paulina Kapuscińska żegna się z Chicago

-

Konsul Paulina Kapuścińska fot.msz.gov.pl
Konsul Paulina Kapuścińska fot.msz.gov.pl

Pełniąca funkcję Konsula Generalnego RP w Chicago Paulina Kapuścińska 30 stycznia rozstaje się z Wietrznym Miastem. O odwołaniu ze stanowiska  po trzech latach konsul poinformowała w emailu przesłanym we wtorek do mediów. 

Paulina Kapuścińska funkcję Konsula Generalnego RP w Chicago pełniła od jesieni 2012 roku. Pięcioletnia zazwyczaj kadencja została w jej przypadku skrócona. Konsul Kapuscińska o odwołanu ze stanowiska poinformowała oficjalnie w emailu przeslanym m.in. do naszej redakcji we wtorek po południu.

REKLAMA

Konsul nie podaje w nim powodu wcześniejszego odwołania z placówki.

Zmiany w szeregach polskiej dyplomacji od kilku tygodni zapowiadane były przez szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego.

Pytany w listopadzie ubiegłego roku o to, czy planuje szerzej zakrojone zmiany personalne w MSZ i w korpusie dyplomatycznym, minister Waszczykowski ocenił, że stanowiska ambasadorskie czy rządowe „nie są stanowiskami pracy chronionej”. „To są stanowiska wysokiego zaufania, zarówno politycznego, jak i odnośnie kompetencyjności, i tutaj nie można obiecać, że ktoś, kto objął stanowisko, obejmuje je na wiele lat albo na zawsze. To wszystko zależy od zmieniających się celów, taktyki, strategii” – zaznaczył szef MSZ.

Paulina Kapuścińska funkcję Konsula Generalnego RP w Chicago pełniła od września 2012 roku.

Konsul Kapuścińska urodziła się w Warszawie. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1997 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Drugi dyplom uzyskała na Podyplomowych Studiach Bezpieczeństwa Narodowego w roku 1999, organizowanych przez Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ambasadę USA w Warszawie. Trzeci kierunek ukończyła w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz francuskiej Ecole Nationale d’Administration, otrzymując w roku 2003 dyplom Studiów Integracji Europejskiej.

Pracę zawodową rozpoczęła jako dziennikarz, zaś do administracji publicznej wstąpiła w maju 1999 r., podejmując pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako asystent Rzecznika Prasowego Rządu, a potem w Zespole Doradców PRM, gdzie zajmowała się obsługą medialną Premiera.

W 2001 r. odbyła konieczne szkolenia oraz zdała egzaminy i została mianowana urzędnikiem służby cywilnej.

W 2002 roku rozpoczęła pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Departamencie Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych. Była odpowiedzialna za obsługę prasową Głównego Negocjatora RP z Unią Europejską.

W latach 2004 – 2007 piastowała stanowisko konsula ds. kultury, prasy, edukacji i Polonii w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles.

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych RP Anny Fotygi w dniu 15 września 2007 r. została mianowana na stanowisko Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles.

Po powrocie do Warszawy, w styczniu 2010 r. podjęła pracę w Departamencie Współpracy z Polonią.

W styczniu 2011 r., po postępowaniu konkursowym, objęła stanowisko dyrektora Biura Rzecznika Prasowego MSZ.

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego w dniu 01 września 2012 roku została mianowana na stanowisko Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago w stopniu Radcy-Ministra.

Oto treść listu przesłanego przez konsul Kapuścińską, informującego o odwołaniu ze stanowiska:

 

Szanowni Państwo,

z dniem 30 stycznia kończę swoją pracę w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago.

Pragnę wyrazić podziękowanie za zaszczyt współpracy z Państwem w minionych trzech latach na rzecz Polski, Polaków i Polonii.

Społeczność polska i polonijna okręgu konsularnego w Chicago stanowi największą liczebnie grupę osób polskiego pochodzenia oraz Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Chicago jest przede wszystkim społecznością polonijną najbogatszą w liczne organizacje, wspaniale i prężnie działające na rzecz środowiska i skutecznie promujące Polskę. Jestem wdzięczna, iż miałam możliwość poznania wielu z Państwa i mogłam doświadczyć Państwa entuzjazmu oraz niezłomnej pracowitości w swoich działaniach z pożytkiem dla Polski.

Chicago to także przepiękne miasto, będące bardzo ważnym ośrodkiem intelektualnym i gospodarczym w USA. Źródłem satysfakcji są projekty, które miałam szansę zrealizować z moimi amerykańskimi partnerami.

Proszę przyjąć moje szczere życzenia zachowania tego zapału oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych w przyszłości.

Życzę również jak najczęstszych okazji do wizyt w Polsce.

Z wyrazami szacunku,

Paulina Kapuścińska
Konsul Generalny RP w Chicago

mp/PAP

REKLAMA

2103264569 views

REKLAMA

2103264802 views

REKLAMA

2105061194 views

REKLAMA

2103264945 views

REKLAMA

2103265045 views

REKLAMA

2103265154 views