REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Chicago Język polski – język obcy

Język polski – język obcy

-

W Chicago odbył się egzamin certyfikatowy z języka polskiego

Uczennice polskich szkół sobotnich przed egzaminem z języka polskiego jako obcego
Uczennice polskich szkół sobotnich przed egzaminem z języka polskiego jako obcego

REKLAMA

W Chicago po raz ósmy odbył się w państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. W miniony weekend, w dniach 13-14 kwietnia, przystąpili do niego uczniowie i absolwenci szkół polonijnych, którzy chcieli sprawdzić poziom znajomości języka polskiego i uzyskać państwowy certyfikat. Egzamin odbył się w salach wydziału prawa Uniwersytetu Loyola przy 25 East Pearson Street, organizatorem i gospodarzem tegorocznej edycji było Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. 

Egzamin przeprowadziła i nad jego przebiegiem czuwała Państwowa Komisja Egzaminacyjna w składzie: prof. Urszula Żydek-Bednarczuk (przewodnicząca) z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Jolanta Aulak (sekretarz) z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Anna Dunin-Dudkowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dr Agnieszka Karolczuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patronatem honorowym egzamin objął Konsulat Generalny RP w Chicago.

Do egzaminu przystąpiło 48 osób, które w sobotnie popołudnie zgromadziły się w murach Uniwersytetu Loyola. Wszystkich zdających oraz towarzyszących im rodziców przywitali: przewodnicząca komisji, prof. Urszula Żydek-Bednarczuk, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Ewa Koch, konsul Konrad Zieliński i Waldemar Warzecha, który zapoczątkował ideę egzaminu w Chicago w 2005 roku.

Egzamin trwał dwa dni i odbywał się na trzech poziomach zaawansowania językowego: B1 (poziom podstawowy), B2 (średni ogólny), C2 (zaawansowany). Pytania dotyczyły sytuacji życia codziennego oraz odwoływały się do doświadczeń zwykłych ludzi. Egzamin, który kilka razy w roku odbywa się w różnych ośrodkach na świecie, nie dotyczy wiedzy z historii, geografii i literatury polskiej. Jego ideą jest sprawdzanie sprawności językowej osób uczących się języka polskiego jako obcego w Polsce i innych krajach świata.

Egzamin zakończył się w niedzielny wieczór. Jego wyniki znane będą za sześć tygodni, gdy sprawdzone i zaprotokołowane zostaną wszystkie części pisemne. Przewodnicząca komisji, prof. Żydek-Bednarczuk, była pod wrażeniem wysokiego poziomu zdających i stwierdziła, iż świadczy to o wytężonej pracy uczniów i nauczycieli, którzy pomagają swym podopiecznym przygotować się do egzaminu. Profesor zauważyła również, iż wśród młodej Polonii podnosi się świadomości rangi egzaminu oraz celu, jaki mu przyświeca. Ideą państwowego egzaminu jest uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na danym poziomie, respektowanego na całym świecie. Certyfikat uzyskany po zdaniu państwowego egzaminu jest ważnym elementem podnoszącym wartość pracownika na rynku pracy (znajomość języka polskiego staje się silnym atutem), jest niezbędny do uzyskania polskiego obywatelstwa (15 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa o obywatelstwie polskim) i studiowania w Polsce w języku polskim. Jest również wymagany od cudzoziemców starających się o pracę w Polsce, którzy zajmować będą stanowiska wymagające sprawnego posługiwania się polszczyzną, między innymi w służbie zdrowia czy służbach cywilnych. Za posiadanie certyfikatu niektóre uczelnie w USA przyznają studentom punkty kredytowe.

W Chicago egzamin certyfikatowy odbywa się od 2005 roku (na świecie od 2004). Jego ideę zaszczepił pan Waldemar Warzecha, wieloletni dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana III Sobieskiego i ABCD Academy of Business and Career Development. Dzięki jego wysiłkom egzamin wszedł na stałe do kalendarza ważnych wydarzeń polonijnych. Od 2013 roku organizatorem egzaminu jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Anna Rosa

Rzecznik prasowy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA