REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaChicagoIllinois ograniczy krępowanie i izolowanie dzieci w „pokojach ciszy”

Illinois ograniczy krępowanie i izolowanie dzieci w „pokojach ciszy”

-

Parlament stanu Illinois w czasie ostatniej sesji ograniczył karanie dzieci poprzez odosobnienie w „pokojach ciszy” i siłowe krępowanie twarzą do podłogi.

Izba jednogłośnie przyjęła ustawę (Restraint/seclusion Bill) zabraniającą pracownikom szkół zamykania dzieci w odosobnieniu i ograniczające stosowanie jakiejkolwiek izolacji lub fizycznego przytrzymywania. Środki takie szkoła będzie mogła zastosować jedynie w sytuacji, gdy istnieje „bezpośrednie zagrożenie krzywdą fizyczną”. Nowe przepisy wymagają, aby szkoły, które otrzymują fundusze stanowe, przygotowały plan ograniczenia i całkowitego wyeliminowania tych praktyk w ciągu najbliższych trzech lat. Szkoły, które opracują plany szybciej, otrzymają pierwszeństwo w uzyskaniu nowych dotacji na szkolenia personelu.

REKLAMA

W myśl nowej ustawy (House Bill 219), wcześniej zatwierdzonej przez Senat Illinois, unieruchomienie ucznia poprzez przytrzymywanie twarzą do dołu przy podłodze byłoby dozwolone w tylko w przypadku dzieci objętych programami nauczania specjalnego, które wyraźnie zezwalają na tego rodzaju środki nadzwyczajnego postępowania. Będą one jednak ograniczone czasowo do roku szkolnego 2021-22.

Ustawa trafiła do podpisu do gubernatora J.B. Pritzkera, który nazwał izolowanie dzieci „przerażającym” i potwierdził, że ustawę podpisze.

Karanie fizyczne poprzez krępowanie ruchów i przytrzymywanie twarzą w dół przy podłodze oraz odosobnienie były legalne w stanie Illinois przez dziesięciolecia. Obowiązujące prawodawstwo pozwalało pracownikom szkół na takie praktyki, gdy istnieje obawa o bezpieczeństwo innych osób.

Prace nad ustawą rozpoczęły się po słynnym dziennikarskim dochodzeniu „Chicago Tribune” i ProPublica z 2019 r., w którym ujawniono, że niektóre szkoły rutynowo zamykały dzieci w przypominających szafy pokojach odosobnienia, aby zmusić uczniów do ukończenia zadania, a także za brak szacunku do pracowników lub za przewinienia tak drobne, jak rozlanie mleka. Wewnątrz małych pomieszczeń dzieci płakały, drapały ściany, a czasem moczyły się, gdy odmawiano im możliwości skorzystania z toalety. Efektem śledztwa było również wprowadzenie obowiązku raportowania przez szkoły do Stanowej Rady Edukacji (ISBE) wszystkich incydentów krępowania i odosobnienia w ciągu 48 godzin od zdarzenia. Zgodnie z nową ustawą ISBE będzie miała za zadanie karać szkoły, które nadużywają tych praktyk.

W ciągu ostatnich 10 miesięcy aż 15 tys. razy krępowano 2400 uczniów. Ponad 90 proc. z nich było niepełnosprawnych, 8 na 10 uczniów to chłopcy, jedna czwarta wszystkich ukaranych dzieci była czarnoskóra, zaś 2 na 10 uczniów to uczniowie przedszkola, zerówki lub pierwszej klasy.

Starania o przyjęcie podobnej ustawy (Keeping All Students Safe Act) prowadzone są w Kongresie USA.

REKLAMA

2122844837 views

REKLAMA

REKLAMA

2122844853 views

REKLAMA

REKLAMA

2124641173 views

REKLAMA

2122844863 views

REKLAMA

2122844869 views

REKLAMA

2122844873 views