REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Chicago Dekrety Raunera: zmiany w wymiarze sprawiedliwości, związkach zawodowych

Dekrety Raunera: zmiany w wymiarze sprawiedliwości, związkach zawodowych

-

Gubernator Bruce Rauner podpisał kolejne dekrety. Jeden z nich ma na celu reformę wymiaru sprawiedliwości, drugi ograniczenie wpływów związków zawodowych.

Na mocy zarządzenia o reformie wymiaru sprawiedliwości została ustanowiona komisja złożona z ekspertów prawnych, którzy przeanalizują strukturę stanowego wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem systemu kar. Celem jest wypracowanie reformy mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

REKLAMA

Komisja ma prześledzić wszystkie etapy funkcjonowania systemu penalnego, od momentu osadzenia w więzieniu, przez resocjalizację i powrót do życia w społeczeństwie.

– Illinois pilnie potrzebuje reformy wymiaru sprawiedliwości. Więzienia są przepełnione i zbyt wielu karanych do nich powraca, dlatego potrzebujemy kompleksowego i holistycznego podejścia do wymiaru sprawiedliwości – stwierdził Rauner w komunikacie prasowym, powtarzając postulat ze swego orędzia o stanie stanu.

Stanowy Departament Więziennictwa (Illinois Department of Corrections, IDOC) podaje, że populacja osadzonych w zakładach karnych przekracza aż o 150 proc. oryginalną pojemność tych placówek, co stwarza niebezpieczne warunki zarówno dla samych więźniów, jak i personelu. Wielu karanych szybko powraca do więzień; wskaźniki recydywy oscylują na poziomie 50 procent. 

Wiele kontrowersji i emocji wzbudza dekret gubernatora ograniczający wpływy związków zawodowych. Dekret znosi  obowiązek płacenia składek członkowskich przez pracowników stanowych, którzy nie są członkami związków, ale są zatrudnieni na zasadach wynegocjowanych przez związki, określonych zbiorowym kontraktem.

Zgodnie z dekretem gubernatora pracownicy niezrzeszeni mogą korzystać z takich samych zarobków  i świadczeń, jak związkowcy. Zarządzenie eliminuje więc potrzebę wstępowania do związków i zmniejsza ich dochody ze składek  członkowskich.

Gubernator twierdzi, że dekret jest sprawiedliwy i korzystny dla pracowników. Innego zdania są związki zawodowe ASCME i SEIU, które zrzeszają pracowników administracji stanu. Ich zdaniem sytuacja pracowników nie poprawi się, a związki zawodowe ulegną poważnemu osłabieniu.

Ponadto Rauner utrzymuje, że jego zarządzenie jest prawomocne i powołuje się na precedensowe wyroki w podobnych sprawach. Jednak  eksperci prawni nie są zgodni w tej kwestii. Również Senat Illinois ma wątpliwości, czy przepisy Raunera nie naruszają konstytucji stanowej.

(ao)

Bruce Rauner fot.Dariusz Lachowski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks