REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Chicago Dan Patlak: poszkodowani będą podatnicy

Dan Patlak: poszkodowani będą podatnicy

-

Przewodniczący Rady Rewizyjnej ds. Podatków, Dan Patlak wyraża rozczarowanie, że pozostali członkowie tej rady nie poparli jego wniosku ws. odpowiedniej liczby zatrudnianego personelu. Z tego powodu, zdaniem Patlaka, poszkodowani będą podatnicy.

W korespondencji do naszej gazety Patlak ubolewa, że pozostali dwaj członkowie Rady Rewizyjnej ds. Podatków w powiecie Cook oddalili jego wniosek. Dotyczył on równego podziału zasobów ludzkich między biurami wszystkich trzech członków tej rady.
Według Patlaka, oddalenie jego wniosku będzie miało negatywne konsekwencje dla funkcjonowania i przyszłości agencji, a przez to dla jej zdolności do służenia podatnikom.
Jak przypomniał, Rada Rewizyjna ds. Podatków została utworzona przez parlament stanowy po to, by zapewnić podatnikom sprawiedliwe rozpatrzenie ich apelacji od podatków od nieruchomości, aby nie musieli płacić fiskusowi zbyt dużo, ale tylko tyle, ile powinni.
Jeśli każda agencja rozpatrująca odwołania od podatków będzie dysponowała odpowiednimi zasobami ludzkimi, to obsługa petentów będzie efektywna. W przeciwnym razie będą poszkodowani i zapłacą więcej fiskusowi – wyjaśnia Patlak i dodaje: – Mój plan zapewnia każdemu komisarzowi taką samą liczbę personelu i takie same możliwości sprawnego rozpatrywania wniosków petentów, a wszystkie inne opcje nie są sprawiedliwe.
W trzyosobowej Radzie Rewizyjnej ds. Podatków Patlak jest jedynym republikaninem. Reprezentuje on 1. okręg ds. apelacji podatkowych. Pozostali dwaj członkowie to demokraci – Michael Cabonargi reprezentujący okręg 2. i Larry R. Rogers z 3. okręgu.
Patlak próbuje od grudnia przekonać  Cabonargi i Rogersa, aby poparli rezolucję o zatrudnieniu takiej samej liczby pracowników we wszystkich trzech oddziałach  Rady Rewizyjnej ds. Podatków w powiecie Cook, ale obaj demokraci odmawiają współpracy.
W grudniu ubiegłego roku, Rada Powiatu Cook – zdominowana przez demokratów – przeznaczyła w swoim budżecie fundusze na personele trzech komisarzy Rady Rewizyjnej ds. Podatków. Zgodnie z nowym budżetem powiatu, personele Cabonargi i Rogersa zwiększyły się o pięciu pracowników, a Patlaka tylko o jedna osobę. W tym roku może on zatrudniać w swoim biurze tylko 23 pracowników. Natomiast Cabonargi – 26 i Rogers – 32.
Patlak ciągle nie rezygnuje z zabiegów o równomierny podział zasobów ludzkich między trzema biurami rady rewizyjnej, mimo opozycji demokratów.

REKLAMA

Alicja Otap
a.otap@zwiazkowy.com

Na zdjęciu: Dan Patlak fot.Citizens to Elect Dan Patlak/Facebook

1 KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications    Ok No thanks