REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaChicagoBezpłatna pomoc prawna dla zagrożonych eksmisją 

Bezpłatna pomoc prawna dla zagrożonych eksmisją 

-

Po wygaśnięciu moratorium na eksmisje wzrosła liczba spraw sądowych związanych z usuwaniem zadłużonych najemców. Miasto Chicago chce pomóc tym, którym grozi utrata mieszkania i nie stać ich na prawników. Do takich osób skierowany jest najnowszy program finansowany z pieniędzy federalnych. 

Co najmniej 90 proc. właścicieli mieszkań i domów w sprawach o eksmisję ma przedstawicielstwo prawne. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja po drugiej stronie. Tylko 10 proc. osób wynajmujących mieszkania, którym grozi eksmisja, ma prawników.

REKLAMA

Miejski Departament Mieszkalnictwa wybrał w poniedziałek dwie organizacje pozarządowe, które zapewnią bezpłatną pomoc prawną lokatorom o niskich dochodach zagrożonym lub podlegającym eksmisji w Chicago.

Lawyers Committee for Better Housing będzie współpracował z agencjami partnerskimi – Legal Aid Chicago oraz Coordinated Advice and Referral Program for Legal Services. Druga grupa będzie prowadzona przez Beyond Legal Aid.

Trzyletni miejski program pilotażowy będzie finansowany z 8 milionów dol. pochodzących z federalnych funduszy Emergency Rental Assistance Program 2 przeznaczonych na stabilizację rynku mieszkalnictwa.

„Projekt ten pozwoli nam i naszym partnerom na rozszerzenie bezpłatnych usług prawnych i pomocniczych, które pomagają ustabilizować sytuację lokatorów o niskich dochodach, którzy w przeciwnym razie mogliby stać się bezdomni” – stwierdził w oświadczeniu dyrektor wykonawczy Lawyers Committee for Better Housing Mark Swartz. Podkreślił, że podobne programy wprowadziły inne duże miasta, w tym Nowy Jork, San Francisco i Filadelfia.

Aby zakwalifikować się do tej pomocy prawnej, mieszkańcy Chicago muszą spełniać następujące warunki:

– wynajmować lokal przeznaczony na cele mieszkaniowe,

– posiadać dochód równy 80 proc. średniego dochodu w danym rejonie lub niższy,

– pomoc skierowana jest do osób i rodzin, w których ktoś doświadczył zmniejszenia dochodów gospodarstwa domowego, poniósł znaczne koszty lub doświadczył innych trudności finansowych podczas pandemii koronawirusa albo w jej wyniku pośrednio lub bezpośrednio,

– pomoc skierowana jest do osób i rodzin, w których ktoś jest zagrożony bezdomnością lub niestabilnością mieszkaniową,

Kryteria te mogą z łatwością spełniać mieszkańcy do tej pory chronieni przez moratorium na eksmisję, które było wielokrotnie przedłużane, ale obecnie wygasło.

„Pracujemy nad tym, by osoby narażone na eksmisję miały zapewnioną reprezentację prawną, która pomoże im pozostać w ich domach” – powiedziała komisarz miejskiego departamentu ds. mieszkalnictwa Marisa Novara. „Cieszę się, że możemy kontynuować to nieocenione partnerstwo, aby chronić chicagowskich lokatorów przed niepotrzebnymi eksmisjami”.

W czasie pandemii Lawyers’ Committee for Better Housing oraz Beyond Legal Aid pomogły wielu mieszkańcom utrzymać warunki mieszkaniowe.

W ciągu nadchodzących tygodni miasto ma opublikować więcej informacji dotyczących programu.

REKLAMA

2105385816 views

REKLAMA

2105386049 views

REKLAMA

2107182441 views

REKLAMA

2105386192 views

REKLAMA

2105386292 views

REKLAMA

2105386401 views