REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Chicago 9 mln dolarów na rozwój laboratoriów w Illinois

9 mln dolarów na rozwój laboratoriów w Illinois

-

Gubernator J.B. Pritzker ogłosił, że Illinois przeznaczy aż 9 mln dolarów na rozwój tzw. mokrych laboratoriów w stanie. Celem nowej inicjatywy jest rozszerzenie dostępu do przestrzeni laboratoryjnej i badawczej m.in. dla firm na wczesnym etapie rozwoju.

Gubernator J.B. Pritzker i Departament Handlu stanu Illinois (Department of Commerce and Economic Opportunity, DCEO) ogłosili rozpoczęcie programu Rebuild Illinois Wet Lab Capital Program, nową inicjatywę mającą na celu dofinansowanie przestrzeni laboratoryjnej niezbędnej dla startupów i firm z sektora nauk przyrodniczych na wczesnym etapie rozwoju. Stan udostępni 9 milionów dolarów w ramach programu Notice of Funding Opportunity (NOFO), żeby ułatwić dostęp do przestrzeni laboratoryjnej inkubatorom, korporacjom, badaczom uniwersyteckim i nowym firmom.

REKLAMA

Nowa inicjatywa administracji Pritzkera ma promować Illinois jako stan przyjazny i przygotowany na działalność firm z branży nauk przyrodniczych o kluczowym znaczeniu. „Illinois jest światowym liderem w dziedzinie nauk przyrodniczych od prawie stu lat i posiada jedne z najlepszych szpitali i instytucji badawczych w kraju” – powiedział gubernator J.B. Pritzker. „Sektor nauk przyrodniczych w stanie Illinois jest już potężną siłą napędową gospodarki stanu, a te inwestycje pozwalają na skok w przyszłość. (…) Szansa ta jest tym bardziej kluczowa, że Illinois nadal odczuwa skutki trwającej pandemii COVID-19 i jest to czas, gdy nauka, badania i innowacje są kluczowe dla zdrowia i dobrobytu naszych społeczności”.

Mokre laboratoria, czyli laboratoria ze specjalistyczną wentylacją i przyłączami mediów, umożliwiające badania substancji chemicznych i materiałów, to miejsca, w których prowadzone są najnowocześniejsze badania w dziedzinie nauk przyrodniczych. Nauki przyrodnicze są coraz ważniejszym sektorem zapewniającym bezpieczeństwa społeczności. Ich klaster przemysłowy obejmuje biotechnologię, farmaceutyki i leki, urządzenia medyczne i diagnostykę, organizacje badawcze i produkcyjne oraz doradztwo w zakresie nauk przyrodniczych. Łącznie branże te obejmują 58 tys. firm zlokalizowanych w stanie Illinois.

„Jako lider w dziedzinie badań i rozwoju z dostępem do najbardziej zróżnicowanej i utalentowanej siły roboczej w kraju, Illinois jest przygotowane do wspierania dalszego rozwoju i innowacji branży nauk przyrodniczych” – powiedziała Erin Guthrie, Dyrektor Departamentu Handlu (DCEO). „Inwestycje gubernatora Pritzkera mające na celu stymulowanie dodatkowego wzrostu przemysłu doprowadzą do zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy i przyczynią się do poprawy stanu naszych lokalnych gospodarek, a w rezultacie postawią firmy działające w stanie Illinois w czołówce firm dokonujących przełomowych odkryć naukowych zmieniających życie”.

Illinois jest drugie pod względem koncentracji firm biofarmaceutycznych w kraju, również tutejsze uniwersytety plasują Illinois w pierwszej piątce uczelni w kraju pod względem badań i rozwoju w dziedzinie chemii – te dwa czynniki tworzą bardzo dobre warunki do przyciągania nowych firm z branży life science. Przestrzeń laboratoryjna jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju firmy na wczesnym etapie.

Od czasu objęcia urzędu przez gubernatora Pritzkera w sektorze nauk przyrodniczych powstało 1200 miejsc pracy. W oparciu o obecne trendy wzrostu, branża jest gotowa na stworzenie w nadchodzących latach kolejnych 80 tys. miejsc pracy w samym tylko stanie Illinois. Fundusze dedykowane w ramach Rebuild Illinois mają pobudzić dalszy rozwój branży. Pieniądze z funduszu mogą być wykorzystane na modernizację lub rozwój nowych mokrych laboratoriów w stanie Illinois, ale wnioskodawcy muszą wykazać, że obiekt, który zostanie dofinansowany wypełni lukę w regionie. Pierwszeństwo będą miały projekty wykazujące partnerstwo z inkubatorami, uniwersytetami i szkołami wyższymi, placówkami medycznymi i przedsiębiorstwami potrzebującymi przestrzeni dla laboratoriów mokrych. Niezbędnym warunkiem kwalifikacji jest również to, że laboratorium musi być przestrzenią przeznaczoną dla wielu najemców, dostępną dla inkubatorów, korporacji, naukowców uniwersyteckich i startupów. Przestrzeń zajmowana przez jedną firmę nie kwalifikuje się do programu.

Zwiększanie możliwości rozwoju przemysłu nauk przyrodniczych jest zgodne z 5-letnim planem wzrostu gospodarczego dla stanu Illinois, w którym priorytetowo traktuje się inwestycje w branżach o wysokim potencjale wzrostu i zatrudnienia. Szacuje się, że przemysł nauk przyrodniczych daje obecnie 717 tys. miejsc pracy w stanie, a płace w tym sektorze są 120 proc. wyższe niż średnia płaca w stanie Illinois.

Więcej informacji na temat warunków kwalifikacji i samego wniosku można znaleźć na stronie internetowej DCEO. Wnioski do Rebuild Illinois Wet Lab Capital Program NOFO można składać do 27 stycznia.

Katarzyna Korza

k.korza@zwiazkowy.com

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA