REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Chicago (Inf. wł.) – Po dwóch latach nieobecności w wieloletniej siedzibie Konsulatu Generalnego przy 1530 Lake Shore Drive nad jeziorem Michigan, w miniony poniedziałek – 16 czerwca powróciliśmy do naszego przepięknego budynku – wyznał konsul generalny Zygmunt Matynia podczas rozmowy, którą z nim przeprowadziłem podczas pierwszego dnia przyjmowania petentów....
Prezydent Obama Ogłasza Nową Procedurę Imigracyjną   Rozporządzenie Prezydenta z dnia 15 czerwca wprowadziło w życie wiele postanowień tzw. Dream Act. Nowe zmiany przewidują wstrzymanie deportacji ok. 800,000 młodych ludzi przebywających w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, zarówno tych, których proces deportacyjny jest w toku, jak i tych, którzy obawiają się, że...
Brak w ciągu ostatnich jedenastu lat nowych radykalnie zmieniających istniejącą niekorzystną sytuację osób pozostających w USA bez uregulowanego statusu sprawia, iż w wielu mediach polinijnych pojawiają się regularnie różnego rodzaju sensacyjne nadinterpretacje lub wręcz mylące wypowiedzi dotyczące różnych administracyjnych decyzji Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (US DHS) skierowane do polsko-języcznego...
Senatorowie podkreślają kluczowe zagadnienia projektu nowej ustawy. Wzmożone egzekwowanie prawa oraz reforma systemu imigracyjnego (REPAIR) Kilku prominentnych senatorów (Reid, Durbin, Schumer, Leahy, Feinstein oraz Menendez) przed kilkoma dniami ogłosiło nowy plan reformy sytemu imigracyjnego REPAIR, który to plan jest „zarysem stabilnych rozwiazań, co do których zgadzają się przedstawiciele obu partii”....
W ramach dokonywania rewizji istniejących przepisów imigracyjnych dokonano niedawno istotnych zmian przepisów dotyczących sytuacji imigracyjnej osób, które na skutek śmierci współmałżonka obywatela amerykańskiego traciły dotychczas wszelkie przywileje imigracyjne.Według obowiązujących przepisów wdowy i wdowcy po obywatelach amerykańskich mogą otrzymać pobyt stały po śmierci współmałżonka pod warunkiem, że ich związek małżeński...
Nowy Jork (Reuter) – Od cudzoziemców przybywających do Stanów Zjednoczonych pobierane już są odciski dziesięciu palców, co stanowi część systemu wykrywania terrorystów i oszustów wizowych – poinformowali przedstawiciele Urzędu Ceł i Ochrony Granic.Do tej pory urzędnicy imigracyjni pobierali od obcokrajowców odciski tylko dwóch palców."Ta zmiana umożliwi naszemu urzędnikowi łatwiejszą...
W ostatnich latach rzadko zdarza się okazja wypowiadać się pozytywnie o jakichś pozytywnych decyzjach USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services). Wprowadzona w czerwcu br. decyzja o przyznaniu wdowom i wdowcom po obywatelach amerykańskich tzw. "deferred action", tzn. przyznania czasowego statusu, pomimo, że nie mogą oni otrzymać obecnie pobytu stałego...
Ludzie przemieszczają się od zarania dziejów i będą to czynić. Zmieniają się tylko kraje wyjścia, kraje docelowe, czy powody i okoliczności temu towarzyszące. Jednym z niewielu krajów, jeśli nie jedynym będącym od dziesiątków lat celem emigracji ludzi ze wszystkich niemal kontynentów, są Stany Zjednoczone. O skali tego zjawiska świadczy...
Według dotychczas obowiązujących przepisów stały rezydent USA podlegał tylko rutynowej kontroli imigracyjnej, mającej na celu sprawdzenie, czy nie powracał do tego kraju po spędzeniu za granicą więcej niż 180 dni. Nie podlegał on wymogowi robienia mu zdjęcia, składania odcisków palców i innych danych biometrycznych. Ale dla Department of Homeland...

REKLAMA

2145114795 views

REKLAMA

2145114787 views