REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Polacy na stałe mieszkający zagranicą, często zostawiają w Polsce swój majątek. Niekiedy jest to majątek pozostający we współwłasności. Współwłasność może wynikać np. ze spadkobrania, czy też stanowić dawny majątek małżeński. Co więcej, ze względów osobistych często z takiego majątku na co dzień korzystają inni współwłaściciele lub członkowie rodziny.  W polskim...
W chwili obecnej istnieją dwie możliwości uznania za skuteczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznych wyroków rozwodowych, a wybór jednej z nich zależy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego w kraju jego wydania. Datą od której uzależniamy sposób uznania orzeczenia za skuteczne na terenie Polski jest dzień 1 lipca 2009 roku,...
Emigracja wiąże się często z osłabieniem więzi rodzinnych z rodzicami i rodzeństwem w Polsce. Pozostałe w Polsce rodzeństwo często doprowadza do sytuacji, w której rodzice dokonują na ich rzecz darowizny swych nieruchomości, względnie też – do spadku powołują tylko pozostałą w Polsce część rodziny. Niekiedy, argumentując to brakiem kontaktów...

W pirackiej sieci

Co łączy areszt śledczy w Warszawie-Białołęce z serwerownią w budynku Chicago Board of Trade? To Artem Voulin, aresztowany w Polsce w lipcu 2016 r. właściciel pirackiego giganta internetowego. Ściganemu przez amerykański wymiar sprawiedliwości Ukraińcowi zarzuca się przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich. Najogólniej mówiąc, poszło o udostępnianie i ściąganie....

Testament i fundusz spadkowy

Dzień, kiedy dowiemy się o śmierci członka rodziny: rodzica, współmałżonka, siostry lub brata będzie oznaczać obowiązek zajęcia się majątkiem zmarłej osoby. Czy jesteśmy na to przygotowani? Sąd spadkowy Jeśli ktoś w stanie Illinois posiada nieruchomość albo inny majątek niezabezpieczony przed sądem spadkowym, a mający wartość powyżej 100 tys. dol., przekazanie tego...
Nowa ustawa daje nadzieję na włączenie Polski i innych sojuszników USA do Programu Ruchu Bezwizowego (VWP). Senacka komisja budżetowa uchwaliła w czwartek budżet Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) na rok 2015, a wraz z nim przepis zezwalający na wprowadzenie zmian do programu – ogłosiła przewodnicząca komisji Barbara Mikulski. Przepis odzwierciedla ustawę...
Sąd Najwyższy USA wydał kolejną prawną „perełkę”. W sprawie rozstrzygającej spór między kobiecą organizacją zwalczającą aborcję, Susan B. Anthony List (SBA List), a demokratą z Ohio, byłym kongresmanem Stevem Driehausem, sędziowie jednomyślnie uznali, że oczernianie politycznego przeciwnika jest w pełni dopuszczalne. W ten sposób nie tylko obalono stanowe prawo w...

REKLAMA

REKLAMA