REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona główna Życie Organizacyjne Polonii Biskupi przypominają o obowiązku uczestniczenia w życiu politycznym

Biskupi przypominają o obowiązku uczestniczenia w życiu politycznym

-

Instytut Dziedzictwa Polskiego w Chicago informuje, że Rada Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze wydała komunikat, w którym jeden z punktów został poświecony relacji Kościoła do życia publicznego. Poniżej przedstawiamy ten zapis:

 

REKLAMA

“Biskupi diecezjalni przypominają najważniejsze zasady dotyczące relacji Kościoła do sfery życia publicznego. Jest to przypomnienie szczególnie ważne w przededniu wyborów parlamentarnych. Oczekiwanie, że Kościół stanie się “wielkim milczącym” na czas kampanii nie ma uzasadnienia w nauce społecznej Kościoła. Zarówno duszpasterze, biskupi i kapłani, a zwłaszcza katolicy świeccy mają prawo, a nawet obowiązek uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym, gdyż są częścią tego społeczeństwa. Kościół nie identyfikuje się z żadną konkretną partią, albowiem jego przesłanie jest skierowane do wszystkich, niezależnie od przekonań politycznych. Obowiązkiem katolika jest jednak wybieranie ludzi i środowisk, którzy gwarantują obronę godności człowieka i życia od poczęcia do naturalnej śmierci; wybieranie osób, które będą prowadzić sprawy państwa tak, by troska o rodziny była na pierwszym miejscu; głosowanie na ludzi zdolnych podjąć trudne sprawy i reformy, konieczne dla dobra Ojczyzny. Polska potrzebuje ludzi sumienia, sprawdzonych i gotowych jej służyć, zarówno w trosce o jej historię, o jej dziś, a szczególnie o jej przyszłość.

 

W tym kontekście biskupi apelują do wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli o odpowiedzialność i roztropną troskę o Polskę i o dobro wspólne. Najważniejszy wkład Kościoła w życie społeczne, nigdy nie do przecenienia, to formowanie ludzi i ich sumień, w kierunku zaangażowania się dla innych w duchu powołania chrześcijańskiego, rodzinnego i społecznego”.

 

Podpisali: Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze. Uroczystość Najświętszej Maryji Panny Częstochowskiej, 26. VIII. 2011 r.

 

A. M. Karwowski, prezes IDP

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Enable Notifications.    Ok No thanks