0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Kolejny kryzys?

-

Rekordowo wysokie pożyczki, zaciągnięte przez studentów, którzy po otrzymaniu dyplomu nie znaleźli pracy, mogą prowadzić do następnego kryzysu finansowego, ostrzega raport Moody´s Analytics.

 

REKLAMA

“Istnieją uzasadnione obawy, że wielu studentów zaciąga pożyczki na rzeczy niepotrzebne. Pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy mają nierealistyczne oczekiwania, co do przyszłych zarobków”. Moody zwraca uwagę na fakt, że w czasie recesji, zamiast ograniczyć się, studenci zaciągnęli więcej pożyczek. Zjawisko to tłumaczy się między innymi faktem, że wobec słabej perspektywy zatrudnienia więcej młodych ludzi zmienia kierunek studiów lub decyduje się na zdobycie wyższego stopnia wykształcenia.

 

Zapotrzebowanie na pożyczki ma ścisły związek z rosnącymi kosztami nauki. Od 2000 roku czesne i wszystkie opłaty za naukę wzrosły ponad dwukrotnie.

 

Młodzież zmuszona jest do zaciągania pożyczek również dlatego, że rządy stanowe zmniejszyły fundusze na naukę w publicznych instytucjach. Różnicę studenci muszą pokryć z własnej kieszeni.

 

Studenckie długi przekroczyły obecnie długi na kartach kredytowych. W tym roku zadłużenie absolwentów szkół wyższych średnio wynosiło 27,200 dolarów.

 

Bezrobocie wśród ludzi poniżej 24 roku życia jest znacznie wyższe niż wśród Amerykanów innych grup wiekowych. To znaczy, że na spłaty pożyczek trzeba będzie poczekać. Tym bardziej że w ustawie zezwalającej na podniesienie pułapu zadłużeń państwa znalazła się klauzula o ograniczeniu federalnych subsydiów na pożyczki studenckie.

 

(HP – eg)

REKLAMA

2127102294 views

REKLAMA

REKLAMA

2127102311 views

REKLAMA

REKLAMA

2128898631 views

REKLAMA

2127102321 views

REKLAMA

2127102325 views

REKLAMA

2127102329 views