REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaMateriał partneraUpoważnienie innej osoby do kupna polisy OC - czy to możliwe

Upoważnienie innej osoby do kupna polisy OC – czy to możliwe

-

Mimo że obowiązek objęcia samochodu ubezpieczeniem OC spoczywa na właścicielu i to on odpowiada za ewentualny brak aktualnej polisy, istnieje możliwość zlecenia tego zadania innej osobie. Wymaga to jednak sporządzenia upoważnienia, o którym szerzej piszemy w poniższym artykule.

Upoważnienie do kupna OC
Funkcjonujące w Polsce prawo nakłada na właścicieli samochodów obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nie wywiązując się z niego, trzeba mieć świadomość ryzyka wysokiej grzywny, którą można otrzymać z tytułu braku aktualnego OC. Kary są na tyle dotkliwe finansowo, że niewykupywanie polisy staje się zupełnie nieopłacalne. Nie zmienia to jednak faktu, że w razie potrzeby właściciel może upoważnić inną, dowolnie wybraną przez siebie osobę do kupna OC w swoim imieniu.
Możliwość ubezpieczenia samochodu przez kogoś innego niż właściciel została zawarta w obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z ich brzmieniem, ubezpieczającym, czyli osobą, która wykupuje polisę, nie musi być formalny posiadacz pojazdu – może nim być dosłownie każdy, kto otrzymał od właściciela odpowiednie upoważnienie. Należy jednak dopilnować, aby w razie zmiany towarzystwa na inne ubezpieczający pamiętał o wypowiedzeniu wcześniejszej polisy, co pozwoli na uniknięcie posiadania dwóch ubezpieczeń jednocześnie. Przeczytaj więcej na ten temat i sprawdź, co to jest podwójne OC.

REKLAMA

Wymagane formalności
Powierzając innej osobie wykupienie obowiązkowej polisy od odpowiedzialności cywilnej, należy pamiętać o formalnościach, jakie się z tym wiążą. Aby transakcja w ogóle doszła do skutku, osoba upoważniona musi mieć dostęp do danych osobowych właściciela i parametrów ubezpieczanego pojazdu, które znajdują się m.in. w dowodzie rejestracyjnym. Konieczne jest podanie takich informacji jak:

– imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, liczba dzieci, wykonywany zawód właściciela auta,
– marka, model, pojemność silnika, rok produkcji, typ nadwozia, rodzaj paliwa, zamontowane zabezpieczenia, kolor samochodu.

Wszystkie te dane są potrzebne do wyliczenia składki, a następnie podpisania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym w imieniu właściciela przez osobę, która została do tego upoważniona. Czy jeszcze jakieś dokumenty są wymagane do wykupienia OC przez kogoś innego niż właściciel? Tak – wspomniane o upoważnienie stanowiące podstawę do legalnego i bezpiecznego przeprowadzenia transakcji. Dowiedz się więcej na ten temat i zobacz, kiedy jest potrzebne upoważnienie do ubezpieczenia samochodu oraz jak je przygotować.

Forma upoważnienia
Forma upoważnienia zależy od sposobu wykupienia OC. Podczas gdy w przypadku zakupu w placówce stacjonarnej wymagany jest papierowy dokument, w którym właściciel upoważnia wskazaną osobę do kupna polisy, przy kupnie ubezpieczenia przez Internet należy podać dane kontaktowe do prawowitego właściciela. Dzięki nim firma ubezpieczeniowa może się skontaktować z posiadaczem pojazdu, aby upewnić się, że rzeczywiście scedował kupno OC na inną osobę. W ten sposób zostaje zagwarantowane pełne bezpieczeństwo procedury.

Co istotne, fakt wykupienia ubezpieczenia przez osobę trzecią nie powoduje, że to ona będzie uprawniona do uzyskania odszkodowania w razie jego przyznania z tytułu szkód powstałych w pojeździe. Odszkodowanie zawsze należy się właścicielowi, jednak jednocześnie trzeba podkreślić, że zniżki za bezszkodową jazdę niektóre towarzystwa naliczają również osobie upoważnionej do ubezpieczenia pojazdu.

Ponadto upoważnienie może obejmować nie tylko samo kupno OC, ale również rozliczenie szkody. Właściciel pojazdu nie musi więc samemu zajmować się wszystkimi formalnościami z tym związanymi – jeśli chce, może powierzyć je osobie trzeciej, która wyraża na to zgodę.


Dziennik Związkowy – Polish Daily News i Alliance Printers and Publishers Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za treść artykułów sponsorowanych publikowanych na www.dziennikzwiazkowy.com

REKLAMA

2107396027 views

REKLAMA

2107396259 views

REKLAMA

2109192650 views

REKLAMA

2107396400 views

REKLAMA

2107396499 views

REKLAMA

2107396607 views