REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaMateriał partneraSkarby Małopolski. Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Skarby Małopolski. Muzeum Archeologiczne w Krakowie

-

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE

ul. Poselska 3, Kraków

Muzeum Archeologiczne w Krakowie to najstarsza tego typu placówka w Polsce. Powołano ją jako Muzeum Starożytności, w lutym 1850 roku. Obecnie w zbiorach Muzeum znajduje się ponad pół miliona zabytków. Liczącą się grupę stanowią unikatowe zabytki ofiarowane do Muzeum przez odkrywców, kolekcjonerów i zbieraczy. Jednak podstawą zbiorów są materiały pozyskane drogą badań archeologicznych. Muzeum prowadzi stale badania odkrywcze, mające na celu pozyskiwanie zabytków, które przechowuje, konserwuje i upublicznia na wystawach i w publikacjach. Od 1967 roku główną siedzibą Muzeum jest zabytkowy kompleks budynków przy ul. Senackiej 3.
Na stałych ekspozycjach w Muzeum znajdują się wystawy pt. „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”, „Bogowie starożytnego Egiptu”, „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, „Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”. W Muzeum prezentowane są również wystawy czasowe. Ponad to Muzeum oferuje szeroki pakiet zajęć edukacyjnych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

REKLAMA


Muzeum Archeologiczne w Krakowie, PODZIEMIA KOŚCIOŁA ŚW. WOJCIECHA, Rynek Główny, Kraków
Kościół św. Wojciecha jest jedną z najstarszych budowli sakralnych w Krakowie. Zbudowano go ok. roku 1000. Według legendy św. Wojciech (956 – 997) – biskup, męczennik, patron Polski, miał wygłaszać tu swoje kazania. Budynek wielokrotnie był przebudowywany.
W podziemiach kościoła św. Wojciecha można oglądać wystawę poświęconą historii krakowskiego Rynku, a także – z uwagi na miejsce ekspozycji – dziejom kościółka p.w. św. Wojciecha.


Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ODDZIAŁ NOWA HUTA-BRANICE, ul. Sasanek 2A, Kraków
Branice w dokumentach pisanych pojawiają się w roku 1250, gdy książę Bolesław Wstydliwy przyznał prawo połowu bobrów na tych terenach wojewodzie krakowskiemu Klemensowi. Założenie dworsko-parkowe składa się z dwóch dworów, parku i częściowo zachowanych budynków folwarcznych. Starszy dwór, późnorenesansowa wieża mieszkalno-obronna, pochodzi zapewne z XVI wieku a ostateczny kształt uzyskał ok. roku 1603. Drugi, klasycystyczny dwór został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku.
Wystawy stałe w Oddziale to: „Garncarstwo prahistoryczne”, „Nowa Huta. Archeologia, ludzie, epoka”. W Oddziale prezentowane są również wystawy czasowe oraz prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

OGRÓD MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE zajmuje przestrzeń pomiędzy budynkiem, a Plantami. Został zrekonstruowany w typie późnorenesansowym szachownicowym. Stanowi przedłużenie ogrodów śródmieścia Krakowa, sąsiadujących z krakowskimi Plantami z pięknym widokiem na Wawelskie Wzgórze. W dawnym wirydarzu znajduje się niewielki ogród wewnętrzny – zawiera kwadratową kwaterę na środku dziedzińca przeciętą ścieżkami, z wyodrębnionym kolistym środkiem, obsadzony starodrzewiem, krzewami, bylinami i trawą.

PLANTUŚ – archeologiczny ogród zabaw. Miejsce to, nazwane kilka lat temu przez mieszkańców Krakowa „Plantusiem”, to niezwykły punkt na mapie placów zabaw dla dzieci w Krakowie.
W odizolowanym od miejskiego zgiełku ogrodzie zabaw znajdują się na pozór typowe dla miejsca zabaw urządzenia, nawiązują one jednak tematycznie do eksponatów, które można zobaczyć na wystawach Muzeum Archeologicznego m.in.: drewniany pagórek do wspinania się jako jaskinia, zjeżdżalnie jako szałasy, piaskownica na wzór chaty. Na placu zobaczyć można wymalowane na murze muzealne eksponaty, które posiadają tabliczki z krótkimi, przystępnymi dla dzieci opisami, np. szpila z epoki brązu, pierwsze przedstawienie wozu z wazy z Bronocic, kościany grzebień czy plakietka w kształcie głowy byka. Także roślinność w ogrodzie została specjalnie zaaranżowana, np.: przy „jaskini” i „szałasach” znajdują się rośliny leśne, a przy „chacie” miejsce z trawami (jako łany zbóż i polnych kwiatów). Dominującym materiałem, z którego wykonano urządzenia do zabawy jest drewno. Zastosowane w ogrodzie barwy mają z kolei nawiązywać do kolorów Miasta Krakowa.

Więcej informacji +48 12 422 71 00
oraz http://ma.krakow.pl
i FB: @MAKmuzeum

REKLAMA

2100026604 views

REKLAMA

REKLAMA

2100026837 views

REKLAMA

REKLAMA

2101823229 views

REKLAMA

2100026980 views

REKLAMA

2100027081 views

REKLAMA

2100027191 views