REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaMateriał partneraJak uchronić firmę przed upadłością? - specjalista radzi

Jak uchronić firmę przed upadłością? – specjalista radzi

-

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa w wielu przypadkach dla właścicieli firm może być początkiem poważnego kryzysu gospodarczego i wizerunkowego. Niewiele osób zdaje sobie, jednak sprawę z tego, że ogłoszenie całkowitej upadłości przedsiębiorstwa jest ostatecznym krokiem podejmowanym przez odpowiednie organy prawne. W wielu sytuacjach można uchronić firmę przed upadłością. Co ważne, można zrobić to tylko i wyłącznie z pomocą profesjonalnej kancelarii prawnej. Jakie działania należy podjąć, by zabezpieczyć firmę przed upadkiem?

Upadłość przedsiębiorstwa-czym jest?

O upadłości przedsiębiorstwa zazwyczaj mówi się w sytuacjach, gdy właściciel danej firmy nie jest w stanie spłacić zaciągniętego zadłużenia. Kwestia ta może mieć, jednak dużo bardziej skomplikowane powody oraz rozwiązania. Według prawa upadłość to rodzaj postępowania cywilnego, które skierowane jest wobec całego majątku dłużnika. Ma formę egzekucji  uniwersalnej. Upadłość przedsiębiorstwa wiąże się z dochodzeniem praw przez każdy podmiot będący wierzycielem właściciela firmy. Bezpośrednio z procesem upadłości firmy związane jest pojęcie masy upadłościowej. W najprostszym rozumieniu jest to majątek upadłego, który służy usatysfakcjonowaniu jego wierzycieli. Prawo upadłościowe stanowi, iż masa upadłościowa to ogół aktywów przysługujących danemu podmiotowi. Powstaje w dniu ogłoszenia przez przedsiębiorstwo upadłości.

Postępowanie restrukturyzacyjne jako rozwiązanie dla przedsiębiorców

W przypadku wielu firm ogłoszenie upadłości nie musi być, jednak koniecznością. Coraz częściej wykorzystywaną przez dłużników metodą rozwiązywania problemów upadłościowych jest wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Proces ten jest procedurą sądową związaną z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. W porozumieniu z nimi dłużnik opracowuje tzw. plan układowy. Może zakładać on między innymi: redukcję zadłużenia, ochronę przeciwegzekucyjną,  wstrzymanie wypowiedzenia umów, czy rozłożenie rat spłaty. Postępowanie restrukturyzacyjne jest możliwe tylko wtedy, gdy jego warunki zostają zaakceptowane przez stronę oczekującą na spłatę zobowiązania.

Kto posiada zdolność restrukturyzacyjną?

REKLAMA

Zdolność restrukturyzacyjna przedsiębiorstwa oceniania jest na podstawie wielu czynników. O tym, czy dany podmiot kwalifikuje się do udzielenia mu pomocy zmieniającej dług, decyduje licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Jego aprobata jest niezbędna do uzyskania zgody sądu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności, na wszczęcie konkretnego postępowania restrukturyzacyjnego. Według ustawy doradca zobowiązany jest do przeprowadzenia dokładnej analizy oraz oceny działania danego przedsiębiorstwa. Wiele najlepszych kancelarii prawniczych wykonuje takie czynności w sposób nieodpłatny.

Warunki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne nie uratuje, jednak wszystkich zadłużonych firm. Wniosek o jej rozpoczęcie może zgłosić przedsiębiorstwo spełniające kilka ważnych warunków. Są to:

  • aktywność działalności gospodarczej;
  • odniesienie do firmy, a nie do osoby fizycznej;
  • aktualność problemu niewypłacalności;
  • pomysł na spłacenie zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli;
  • zagrożenie niewypłacalności. 

Postępowanie restrukturyzacyjne, a upadłość

Postępowanie restrukturyzacyjne może uchronić firmę przed koniecznością ogłoszenia upadłości. Kluczową rolę w takich przypadkach odgrywa zatrudniona kancelaria adwokacka oraz reprezentujący ją doradca restrukturyzacyjny. Jego rolą jest zapoznanie się z wszelkimi ważnymi dokumentami, listą osób czekających na spłatę zobowiązania oraz spisem majątku. Po ustaleniu tych kwestii składa on w sądzie odpowiedni wniosek. Ważnymi organami w całym procesie są również wierzyciele. Jeżeli większość z nich zgodzi się na zaproponowane warunki, do sądu trafia pismo zatwierdzające układ.

Dziennik Związkowy – Polish Daily News i Alliance Printers and Publishers Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za treść artykułów sponsorowanych publikowanych na www.dziennikzwiazkowy.com

REKLAMA

2102957033 views

REKLAMA

2102957266 views

REKLAMA

2104753658 views

REKLAMA

2102957409 views

REKLAMA

2102957509 views

REKLAMA

2102957618 views