REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaMateriał partneraFormy opodatkowania a PIT. Który formularz złożyć?

Formy opodatkowania a PIT. Który formularz złożyć?

-

Składanie rozliczeń i opłacanie podatków jest obowiązkiem każdej pojedynczej osoby, a także i firmy. Założenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z koniecznością podjęcia wielu różnych decyzji. Jedną  z nich jest konieczność wyboru formy opodatkowania. Od tego zależą terminy składania deklaracji, a także terminy, w jakich powinniśmy uiścić nasze zobowiązania względem urzędu skarbowego. Jakie są dostępne formy opodatkowania? Który formularz należy złożyć w każdej z nich?

Konieczność wyboru formy opodatkowania

Rozliczenie z fiskusem może przysporzyć wielu trudności.  Kalkulacje dochodu, podatku należnego, czy uznanie ulgi, to jedna część, którą podatnik powinien wypełnić. Oprócz tego konieczny jest także wybór odpowiedniego formularza PIT, który jest przypisany do wybranej przez nas formy opodatkowania. Wybór właściwej dla naszej działalności formy opodatkowania nie jest dowolny. Przedsiębiorca przed podjęciem decyzji, powinien wziąć pod uwagę dwa aspekty, po pierwsze rodzaj wykonywanej działalności (niektóre działalności mają ograniczony wybór form opodatkowania właściwy do jej charakteru). Drugim aspektem,  jest rachunek ekonomiczny, czyli wybór takiej formy opodatkowania, która będzie dla przedsiębiorstwa najkorzystniejsza.

Który formularz PIT należy wybrać?

REKLAMA

PIT 28 w 2020/2021, PIT-36L 2020/2021 czy PIT 16 2020/2021 to tylko kilka z dostępnych formularzy, które przedsiębiorcy mają obowiązek, dostarczyć do urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy wybierają spośród różnych form opodatkowania, a wybór określonej formy niesie ze sobą konsekwencje w postaci przypisanego do niej formularza PIT. Konieczne jest także prawidłowe prowadzenie pozostałej dokumentacji księgowej, która jest obowiązkowa do wybranej formy opodatkowania.

Najpopularniejsze formy opodatkowania wybierane przez przedsiębiorców

Do najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form opodatkowania zaliczyć można:

  • zasady ogólne,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt,
  • karta podatkowa.

Skala podatkowa, czyli zasady ogólne

Przedsiębiorcy niezmiennie od lat najczęściej wybierają zasady ogólne jako formę opodatkowania. Jej cechą charakterystyczną jest opodatkowanie nie przychodu, a dochodu (dochód jest przychodem, pomniejszonym o poniesione koszty). Konieczne jest także prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, a także sporządzanie spisu z natury na koniec każdego roku kalendarzowego.

Podatek liniowy

Rozliczając się na podstawie podatku liniowego, obowiązują nieco inne zasady. Tutaj opodatkowaniu podlega dochód. Stawka podatku jest niezmienna bez względu na wysokość dochodu, wynosi zawsze 19 proc. Przy tej formie opodatkowania także konieczne jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ryczałt

W przypadku ryczałtu przedsiębiorca nie ma możliwości odliczania poniesionych kosztów. W zamian za to jednak podatnik ma możliwość skorzystania z relatywnie niskich stawek ryczałtu. Jej wysokość może wynosić: 20 proc., 17 proc., 12,5 proc., 10 proc., 8,5 proc., 5,5 proc., 3 proc., 2 proc..

Karta podatkowa

Przy karcie podatkowej wysokość regularnie wpłacanego na konto urzędu skarbowego podatku, nie ma nic wspólnego z wysokością przychodów, jakie osiąga firma. Kartę podatkową można więc zaliczyć do form opodatkowania, które są zryczałtowane. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym określa jakie rodzaje działalności mogą przyjąć tę formę opodatkowania.

Prowadzenie firmy jest związane z koniecznością podjęcia wielu decyzji. Wybór formy opodatkowania jest bardzo istotny, ponieważ po części od niego uzależniona jest wysokość podatku, jaki firma musi odprowadzić.

Dziennik Związkowy – Polish Daily News i Alliance Printers and Publishers Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za treść artykułów sponsorowanych publikowanych na www.dziennikzwiazkowy.com

REKLAMA

2105417950 views

REKLAMA

2105418182 views

REKLAMA

2107214573 views

REKLAMA

2105418324 views

REKLAMA

2105418424 views

REKLAMA

2105418532 views