REKLAMA

2119032790 views

REKLAMA

2119032789 views
0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaArchiwumWigilijna modlitwa

Wigilijna modlitwa

-

Polska Wigilia to piękny i znaczący wieczór, który przez stulecia przekształcił się w wydarzenie bogate w wyjątkowe modlitwy, muzykę, potrawy i rytuały jednoczące nasze rodziny, społeczności i naród. Wiele polskich zwyczajów wigilijnych w Polsce, w Ameryce i wśród Polonii jest przekazywanych z pokolenia na pokolenie w postaci ustnej tradycji. Mimo upływu czasu i wielu wojen, tradycje te są wciąż żywe, nadal stanowiąc nieodłączną część polskiej kultury.

 

REKLAMA

Jednym z najpiękniejszych kultywowanych zwyczajów wigilijnych jest łamanie się opłatkiem. Gospodarz Wigilii łamie się opłatkiem ze wszystkimi członkami swej rodziny oraz gośćmi, składając sobie wzajemnie życzenia. Ten ponadczasowy rytuał jest wyrazem najgłębszych wartości kultury katolickiej Polaków: miłości, skruchy, przebaczenia, jedności, szacunku dla zmarłych i żyjących, dla nienarodzonych, odnowy związków rodzinnych, obecnych i tych utraconych, troski o biednych i potrzebujących, tęsknoty za wiecznością i radosnego potwierdzenia ufności obudzonej przez Dzieciątko, którego narodzenie przyniosło promyk nadziei całemu światu.

 

Wigilia to piękna celebracja polskiej tradycji, która ożywia ludzkiego ducha. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

 

Steve H. Tokarski

wydawca

 


A Wigilia prayer

A Polish Christmas Eve is a beautiful and meaningful day which over the centuries have evolved into a rich tapestry of worship, music, food and ritual that unites our families, community, and nation. The many Polish customs during Wigilia have been passed from generation to generation as part of an oral tradition in Poland, America, and throughout worldwide Polonia. Despite the passage of time and wars, even these traditions have been kept fresh and are a part of Polish culture today.

 

One of the most beautiful and revered Wigilia custom is the breaking of the opłatek. The host breaks the opłatek with each of his family and guests present where good wishes are exchanged. The enactment of this timeless and living ritual signifies the deepest values of our Polish Catholic culture: Love, repentance, forgiveness, unity, the honored dead, the living, the yet unborn, the renewal of the family ties, both present and absent, concern for the poor and unfortunate, a profound longing for eternity and joyful affirmation of hope awakened by the Holy Child whose birth brings light to a hopeful world.

 

Wigilia is a beautiful celebration — a Polish tradition — that revives the human spirit. Wesolych Świat Bożego Narodzenia.


Steve H. Tokarski,

publisher

REKLAMA

2118092955 views

REKLAMA

2118093089 views

REKLAMA

REKLAMA

2119889448 views

REKLAMA

2118093173 views

Kto pyta, nie błądzi

Sebastian Szmurło

Krystyna Tarchala

Władysław Świerczyński

REKLAMA

2118093245 views

REKLAMA

2118093311 views