REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaAmerykaPoseł Zbigniew Gryglas w siedzibie ZNP

Poseł Zbigniew Gryglas w siedzibie ZNP

-

Poseł Zbigniew Gryglas (PiS) podczas swojej roboczej wizyty w USA odwiedził także siedzibę Związku Narodowego Polskiego. Rozmowy dotyczyły tematów ważnych dla chicagowskiej i amerykańskiej Polonii – m.in. podwójnego opodatkowania amerykańskich emerytur oraz projektu przyznania Karty Polaka Amerykanom polskiego pochodzenia.

1 marca z wizytą w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Chicago przebywał poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Gryglas – wiceprzewodniczący Zespołu Parlamentarnego Polska-Stany Zjednoczone oraz członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą. W spotkaniu z posłem udział wzięli: Sekretarz Krajowa ZNP Alicja Kuklińska, skarbnik ZNP Steve Tokarski, wicekonsul RP Piotr Semeniuk, dyrektor generalny „Dziennika Związkowego” Łukasz Dudka, dyrektor generalny Radia WPNA 103.1 FM Jacek Niemczyk i niżej podpisany. Poseł Zbigniew Gryglas przebywał w USA z wizytą roboczą, a Chicago było ostatnim, po Waszyngtonie i Nowym Jorku przystankiem jego amerykańskiej wizyty. W Waszyngtonie poseł Gryglas wziął udział w uroczystości inauguracji budowy pomnika upamiętniającego żołnierzy walczących i poległych w operacji Pustynna Burza, a więc również żołnierzy polskich, którzy przyczynili się do wyzwolenia Kuwejtu. Odbył szereg spotkań z amerykańskimi kongresmenami, m.in. z Dennym Heckiem, Joe Wilsonem i Stevem Cohenem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, w tym energetycznego – Nordstream II, budowy Fortu Trump oraz inicjatywy Trójmorza. Spotkał się także z przedstawicielami organizacji polonijnych. W Nowym Jorku poseł Gryglas spotkał się z tamtejszą Polonią, w tym z obrońcami Pomnika Katyńskiego.

REKLAMA

W siedzibie ZNP dyskusja z posłem Gryglasem była rzeczowa i dotyczyła tematów istotnych dla chicagowskiej i amerykańskiej Polonii. Poseł Gryglas podkreślił istotność angażowania się Polonii w sprawy polskie i godnego reprezentowania Rzeczpospolitej na obczyźnie. W tym kontekście rozmowa dotyczyła polsko-amerykańskiej wymiany akademickiej i wciąż rosnącej oferty polskich uczelni wyższych dla polonijnej młodzieży. Przedstawiciele polonijnych mediów zwrócili uwagę parlamentarzysty na niedostateczną popularyzację i niewielką dostępność w USA materiałów dotyczących studiów w Polsce, a także potencjalnych możliwości pracy i kariery w kraju po ich ukończeniu. Poseł podkreślił, że Polska jest krajem dynamicznie się rozwijającym i oferującym młodym ludziom coraz szersze perspektywy i rosnący poziom życia. „Dziennik Związkowy” i Radio WPNA 103.1 FM, jako połączone platformy medialne docierające do tysięcy Polaków mieszkających w aglomeracji chicagowskiej zaproponowały pomoc w popularyzacji polskiej oferty akademickiej dla polonijnych studentów.

Następnym ważnym tematem było podwójne opodatkowanie amerykańskich emerytur. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że tego typu opodatkowanie jest krzywdzące dla osób, które po wielu latach pracy w USA jesień życia planują spędzić w Polsce. Obowiązujące przepisy podatkowe w wielu przypadkach nie pozwalają na realizację tych planów. Poseł Gryglas zapewnił, że strona polska zdaje sobie sprawę z istnienia problemu podwójnego opodatkowania emerytur oraz podejmuje kroki w kierunku rozwiązania tej kwestii. Poseł ze zrozumieniem podszedł do sprawy powrotu emerytów do Polski i powiedział, że należy uczynić wszystko, aby je umożliwić i ułatwić. Jednocześnie poprosił o przekazanie Polonii zaproszenia do powrotu do kraju oraz zapewnił, że strona polska oferuje powracającym emigrantom szereg rozwiązań pomocowych, mających ułatwić powrót do kraju i funkcjonowanie w polskiej rzeczywistości. Powiedział, że Polska jest krajem o wielkich możliwościach, niezapominającym o swoich obywatelach, również tych przebywających na emigracji.

Kolejnym tematem była tzw. Karta Polaka, do tej pory przyznawana Polakom mieszkających na Wschodzie, w krajach byłego bloku sowieckiego. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę posła Gryglasa na potencjał drzemiący w dziesięciomilionowej Polonii Amerykańskiej, której członkowie, z reguły niemówiący po polsku potomkowie imigrantów z Polski, wciąż żywo interesują się historią kraju przodków, a polska tożsamość jest dla nich bardzo ważna. Umożliwienie Amerykanom polskiego pochodzenia zdobycia Karty Polaka wraz ze związanymi z jej posiadaniem przywilejami byłoby niezwykle ważnym gestem. Odpowiedź posła Zbigniewa Gryglasa była zaskakująca. Okazało się, że w Polsce trwają zaawansowane prace nad umożliwieniem uzyskania Karty Polaka każdemu, kto jest w stanie udowodnić swoje polskie pochodzenie, bez względu na kraj zamieszkania. W niedalekiej przyszłości Kartę Polaka będą mogli więc uzyskać wszyscy chętni emigranci, mieszkający w takich polonijnych skupiskach, jak Brazylia czy Stany Zjednoczone. Wszyscy dyskutanci byli zgodni, że będzie to niezwykle potrzebne symboliczne uznanie przez polskie władze narodowej tożsamości osób, które wciąż czują wieź z polskimi korzeniami, polską kulturą i spuścizna historyczną. Wprowadzenie Karty Polaka dla Amerykanów polskiego pochodzenie może być także świetnym sposobem na konsolidację Amerykańskiej Polonii, a w dalszej perspektywie zdecydować o jej społecznym i politycznym znaczeniu w USA. Sekretarz krajowa ZNP Alicja Kuklińska, która pełni także funkcję redaktor naczelnej kwartalnika „Zgoda” zaproponowała posłowi Gryglasowi zamieszczenie w periodyku kampanii informacyjnej promującej Kartę Polaka. Pomysł spotkał się z żywym zainteresowaniem polskiego parlamentarzysty.

Na koniec obie strony podkreśliły istotność współpracy pomiędzy Polską a Polonią Amerykańską – współpracy, na której można tylko skorzystać. – Dla mnie nie jesteście Państwo Polonią, jesteście Polakami. Dziękuję za to, że godnie reprezentujecie Polskę – powiedział poseł Zbigniew Gryglas.

Grzegorz Dziedzic

Zdjęcia: Łukasz Dudka

  • DZW_2376
  • DZW_2374
  • DZW_2377
  • DZW_2373
  • DZW_2372
  • DZW_2370
  • DZW_2368

1 KOMENTARZ

REKLAMA

2109498407 views

REKLAMA

REKLAMA

2109498639 views

REKLAMA

REKLAMA

2111295030 views

REKLAMA

2109498780 views

REKLAMA

2109498879 views

REKLAMA

2109498987 views