REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaAmerykaWizy dla Kubańczyków, wizy dla Polaków

Wizy dla Kubańczyków, wizy dla Polaków

-

Polaków irytuje amerykańska polityka wizowa, dyktowany nią obowiązek ubiegania się o wizy na wyjazd turystyczny do USA i marne- jak na razie- szanse na objęcie Polski programem bezwizowym.  Jeszcze gorzej mają Kubańczycy, ale ich sytuacja ulega powolnej poprawie. Nie chodzi  o uchodźców politycznych z Kuby, bo to odrębny rozdział, ale o zwykłych obywateli, pragnących udać się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, by odwiedzić rodzinę, poddać się zabiegowi medycznemu, lub po prostu wybrać się na wycieczkę turystyczną. Za każdym razem muszą  występować do Sekcji Interesów Amerykańskich w Hawanie, zajmującej się sprawami amerykańskimi na Kubie, o przyznanie tymczasowej wizy B-2. Dotychczas oczekiwanie na rozmowę z konsulem trwało od dwóch do trzech lat i dlatego niektórzy Kubańczycy zaraz po powrocie z odwiedzin u rodziny w USA występowali ponownie o wizę, wiedząc, że oczekiwanie na nią będzie bardzo długie.

fot. Wikimedia
fot. Wikimedia

Na początku sierpnia władze amerykańskie oznajmiły o korzystnych dla Kubańczyków zmianach w przepisach wizowych. Przede wszystkim wizy,  przyznawane obywatelom kubańskim na tymczasowy pobyt w USA, będą ważne pięć lat, a nie jak dotychczas 6 miesięcy i będą upoważniały do wielokrotnego przekraczania granicy, a nie do jednorazowego, jak było dotychczas. Gdy porównać pod tym względem Polaków i Kubańczyków to Polacy są w lepszej sytuacji, gdyż jeżeli wizę dostaną, obowiązuje ona przez 10 lat, a oczekiwanie na rozmowę  w konsulacie USA w Warszawie czy Krakowie  trwa zazwyczaj nie dłużej niż kilka dni.

REKLAMA

W związku ze zmianami w polityce wizowej w stosunku do Kuby Departament Stanu oświadczył, że  administracja prezydenta Baracka Obamy jest przekonana, iż podjęte kroki zwiększą częstotliwość  kontaktów międzyludzkich  między obu krajami, odbiją się korzystnie na społeczeństwie kubańskim i przyczynią się do zwiększenia wolnego przepływu informacji między Kubańczykami. Zmiany wizowe usuną obciążenia proceduralne i  finansowe, jakie ponosili dotychczas Kubańczycy udający się z wizytą do USA.

Oczekuje się, że nowa polityka  zmniejszy obciążenie sprawami wizowymi  Sekcji Interesów Amerykańskich w Hawanie i skróci oczekiwanie na rozmowę z pracownikiem konsularnym. Obecnie wyczekiwanie na rozmowę trwa około pół roku, a więc nieporównywalnie dłużej niż w Polsce.

Jednocześnie władze amerykańskie podkreśliły, że nowe przepisy  nie oznaczają zmiany kryteriów, jakim musi sprostać obywatel kubański ubiegający się o wizę B-2.  Do wiz nie kwalifikują się, jak dotychczas, ci Kubańczycy, którzy pragną udać się do USA, by pozostać na stałe, lub podjąć pracę. Pod tym względem w konsulatach USA w Polsce jest podobnie. Cień podejrzenia, że aplikant chce pracować w USA, pozostać dłużej niż przewiduje termin powrotu na wizie, oznacza  decyzję odmowną i przepadek słonej opłaty wizowej.

W praktyce wizy B-2 otrzymują głównie emeryci kubańscy, lub ci Kubańczycy, którzy są w stanie udowodnić, że wiążą ich z Kubą  silne więzy, gwarantujące, że z wizyty do USA powrócą i to w terminie.

Preferencyjnie traktowani są uchodźcy z Kuby. Od 1966 roku, kiedy prezydent Lyndon Johnson podpisał Cuban Adjustment Act,  kubańscy uchodźcy otrzymują automatycznie prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Kubańczycy są jedyną grupą imigrantów, którym ten przywilej  przysługuje bezterminowo.

Wojciech Minicz

REKLAMA

2109273720 views

REKLAMA

2109273952 views

REKLAMA

REKLAMA

2111070343 views

REKLAMA

2109274093 views

REKLAMA

2109274192 views

REKLAMA

2109274300 views