Wieczna młodość na wyciągnięcie ręki

Wieczna młodość na wyciągnięcie ręki

Naukowcy z University of California w Berkeley stworzyli lek małocząsteczkowy, który odmładza starzejący się mózg i tkankę mięśniową myszy poprzez przydawanie żywotności starym komórkom macierzystym zlokalizowanym w wymienionych organach.

Środek ten zaburza aktywność czynnika wzrostu, tzw. transformującego czynnika wzrostu beta 1 (TGF-beta1), który, jak wykazała wielokrotnie w okresie ostatnich dziesięciu lat prof. Irina Conboy (ekspert w dziedzinie bioinżynierii z University of California), obniża zdolność różnych typów komórek macierzystych do odnawiania tkanek.

Starzenie się jest częściowo przypisywane temu, że dojrzałe komórki macierzyste nie są w stanie generować komórek, które zastąpiłyby uszkodzone komórki, a tym samym naprawiłyby tkanki organizmu. Uczeni wykazali, że ta obniżona aktywność komórek macierzystych jest w dużej mierze skutkiem szkodliwego oddziaływania na nie związków chemicznych, które trafiają do ich środowiska na skutek odpowiedzi układu odpornościowego na chroniczny stan zapalny, który sam w sobie jest cechą charakterystyczną starzenia się.

Pięć lat temu dr David Schaffer, który zajmuje się badaniem macierzystych komórek nerwowych w mózgu, połączył siły z prof. Conboy i razem zaczęli przyglądać się aktywności TGF-beta1 w hipokampie, który jest obszarem mózgu odpowiedzialnym za pamięć i proces uczenia się (oznaką postępującego procesu starzenia są m.in. słabsza pamięć, osłabienie zdolności kognitywnych i obniżenie efektywności uczenia się). W ostatnim badaniu wykazali, że w hipokampach starych myszy występuje podniesiony poziom TGF-beta1 i że jest on podobny do tego we krwi i innych starzejących się tkankach. By zahamować aktywność rzeczonego białka, wprowadzili do mózgów gryzoni blokery genetyczne (Alk5). Pod ich wpływem komórki macierzyste hipokampów zaczęły zachowywać się jak te, które obserwuje się u młodych myszy – oznaką tego było generowanie przez nie nowych komórek nerwowych. Podobne efekty uzyskano przy zastosowaniu takiej terapii w mięśniach.

Wyniki badań zostały opublikowane w magazynie Oncotarget.

Dorota Feluś

fot.AdinaVoicu/pixabay.com

Categories: Zdrowie

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*