Stany Zjednoczone – liderem w diagnostyce oraz metodach leczenia chorób żył

Artykuł sponsorowany

Chicago Vein Care Center znajduje się w czołówce placówek oferujących najlepszą diagnostykę i metody leczenia chorób żył w Chicago. Pacjenci mają do wyboru dwie lokalizacje: 5544 W. Belmont Ave. w Chicago oraz 7437 N. Harlem Ave. w Niles. W klinikach tych pacjenci nie tylko będą mogli porozumieć się w swoim ojczystym języku, ale także spotkają profesjonalną i przyjacielską kadrę medyczną, która zawsze służy pomocą na każdym etapie leczenia – począwszy od testów, wyjaśnienia diagnozy oraz sposobu leczenia, po informacje dotyczące ubezpieczenia i opłat. Kliniką kieruje doświadczony flebolog, dr Ramon J. Castro.

Panie doktorze zacznijmy od krótkiej prezentacji Pana osoby

dr Ramon J. Castro: Jestem lekarzem flebologiem, specjalistą chorób żył. Posiadam certyfikaty American Board of Venous & Lymphatic Medicine, jestem również członkiem American College of Phlebology. W tym zawodzie pracuję już od wielu lat, więc miałem szansę zajmować się często bardzo skomplikowanymi przypadkami. W moich klinikach Chicago Vein Care Center wspierają mnie wspaniali współpracownicy, dzięki czemu śmiało mogę powiedzieć, że to co nas wyróżnia, to przede wszystkim najwyższej jakości opieka, pomoc nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach oraz wielojęzyczna kadra mówiąca w trzech językach – angielskim, hiszpańskim i polskim. Oczywiście ze względu na nasze usytuowanie, w sercu tzw. „polskiej dzielnicy” większość naszych pacjentów stanowią osoby polskojęzyczne i aby zapewnić im komfort oraz swobodę podczas całego procesu, zaczynając od rejestracji, a kończąc na zabiegach, moje współpracownice porozumiewają się w ich ojczystym języku. Sam jestem dwujęzyczny, mówię po angielsku i po hiszpańsku. Języka polskiego nie opanowałem jeszcze do perfekcji, ale cały czas uczę się tego pięknego, choć dość trudnego języka. Oprócz tego jest jeszcze jeden bardzo osobisty powód. Otóż zawsze byłem zafascynowany Polską. Potem poznałem moją wspaniałą żonę – Polkę, dzięki której postanowiłem zacząć uczyć się języka polskiego. W naszym domu mówimy po polsku, kultywujemy polskie tradycje oraz przekazujemy je naszym dzieciom. Tak więc czuję bardzo silne więzi z Polską, fascynuje mnie jej historia, wydaje mi się, że dzięki temu zaczynam coraz lepiej rozumieć Polaków, a to z kolei pomaga mi w mojej praktyce lekarskiej.

Kim są pacjenci odwiedzający kliniki?

– Moimi pacjentami są osoby w każdym wieku, kobiety jak i mężczyźni, wykonujący przeróżne zawody. Są to osoby, które pojawiły się u nas, gdyż zauważyły u siebie jakieś niepokojące symptomy lub takie, które szukały już pomocy w innych klinikach, u innych lekarzy, ale dopiero u nas zostały odpowiednio zdiagnozowane i znalazły pomoc.

No właśnie, jakie symptomy powinny zwrócić uwagę pacjentów?

– Symptomy, które powinny budzić zaniepokojenie to: bóle nóg, zmęczenie, poczucie ociężałości, bolesne skurcze mięśni, opuchlizna, zespół niespokojnych nóg (RLS), swędzenie, nieestetyczne i bolesne owrzodzenia. Oprócz tego workowate lub wrzecionowate poszerzenia żył widoczne na całej długości nóg nie powinny być lekceważone. Zdecydowanie wymagają konsultacji z lekarzem specjalistą. Przecież każdy z nas wie, że nieleczone i zaniedbane symptomy są przyczyną rozwoju poważnych problemów i schorzeń żył, czyli żylaków oraz zakrzepów, owrzodzeń czy ogromnego bólu. Nasze hasło brzmi: „Zdrowe nogi, zdrowy Ty!”, więc jeszcze raz podkreślę, że w przebiegu procesu leczenia ważne jest, by w porę zwrócić się po pomoc i cieszyć się zdrowiem i pięknymi nogami.

Kto częściej cierpi z powodu żylaków?

– Kobiety są bardziej podatne, choć mężczyźni również uskarżają się na problemy z żyłami. Składa się na to kilka faktów. Przede wszystkim zmiany hormonalne, które zachodzą w ich ciele podczas ciąży. Inna częsta przyczyna to problemy z wagą, częste jej zmiany, zwłaszcza tycie jest niezdrowe dla kondycji naszych żył, następnie – wykonywany zawód, długotrwałe siedzenie lub stanie. Cóż, zapewne także wiek, na żylaki skarżą się częściej ludzie starsi. Nie możemy także zapomnieć, że tendencje do zapadania na choroby żył dziedziczymy od naszych przodków. Większość ludzi z genetycznymi predyspozycjami do chorób żył rodzi się z osłabionymi ściankami żył i z upływem czasu przypadłość ta pogarsza się. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: kobiety wcześniej i częściej szukają pomocy specjalisty, gdyż chcą wyglądać lepiej. Co można w tym przypadku robić, to prowadzić zdrowy tryb życia, nie palić i starać się dbać o nasze żyły i nogi poprzez marsze, ćwiczenia, zrzucenie wagi, a w momencie pojawienia się pierwszych symptomów, umówić się na konsultację z lekarzem flebologiem.

Jakie metody diagnostyczne oraz jakie zabiegi wykonuje Pan w Chicago Vein Care Center?

– Proces diagnozowania i leczenia zaczynam od rozmowy z pacjentem, podczas której zbieram informacje na temat występujących w rodzinie chorób żył lub innych schorzeń, takich jak cukrzyca, problemy z krążeniem oraz zakrzepy, specyfiki wykonywanej pracy oraz od przeprowadzenia badania ultrasonograficznego. Ultrasonografia żył (ang. venous duplex ultrasound) jest jedną z metod diagnostyki obrazowej, pozwalającej nam na zidentyfikowanie niewydolnej żyły, jej kształtu i rozmiaru oraz lokalizacji. W mojej klinice wykonuję następujące zabiegi flebologiczne: minimalnie inwazyjną endoliniową ablację laserową (endovenous laser ablation, EVLA) oraz skleroterapię wspomaganą ultrasonografem. Sposób, w jaki żyły są leczone polega na zniszczeniu ścian żył i zamknięciu chorych żył poprzez użycie energii cieplnej (endothermic ablation) lub przy pomocy środków chemicznych (skleroterapia). Wszystkie te zabiegi wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych, przy znieczuleniu miejscowym, a pacjent może już na drugi dzień powrócić do pracy i do swoich zajęć. Oczywiście zalecam także moim pacjentom pończochy uciskowe. Dodatkowo wykonujemy leczenie laserowe żył pająkowych i mniejszych żył.

Jak przedstawiają się koszty leczenia chorób żylnych?

– W moich klinikach w przypadkach medycznych koszt zabiegów pokrywany jest przez ubezpieczenia. Akceptujemy Medicare, PPO oraz większość powszechnie znanych ubezpieczeń. Pacjenci mogą także płacić gotówką. Ponadto dwa razy w miesiącu oferujemy pacjentom w obu lokalizacjach darmowe prześwietlenia USG w celu sprawdzenia układu żylnego nóg i wykrycia możliwych chorób. Każdemu, kto ma problem z dotarciem do nas zapewniamy również darmowy transport.

Jeżeli osoba mówiąca po polsku, cierpiąca z powodu chorób żył waha się, nie jest zdecydowana do którego specjalisty się wybrać, jakiego argumentu użyłby Pan, aby ją przekonać?

– Przede wszystkim żadnych symptomów nie można lekceważyć. W przypadku ich wystąpienia nie można odwlekać wizyty. Wczesna, odpowiednia diagnoza jest kluczem do sprawniejszego przebiegu procesu leczenia oraz szybszego powrotu do zdrowia. Moi współpracownicy to wielojęzyczni profesjonaliści z długoletnią praktyką, którzy zawsze starają się pomóc pacjentowi. Specjalnością naszej kliniki jest udzielanie pomocy nawet w skomplikowanych przypadkach. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat Chicago Vein Care Center, zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.yourveinexpert.com. Znajdą tam Państwo ciekawą publikację w języku polskim opisującą przypadek moich pacjentów –>> ZOBACZ, oraz będą mieli Państwo okazję zobaczyć nagranie wyjaśniające zakres naszych specjalizacji ->> ZOBACZ.

Na koniec jeszcze jedno, osobiste pytanie. Dlaczego wybrał Pan tę właśnie profesję?

– Zawsze chciałem wykonywać zawód, który nie tylko pozwoli mi na niesienie pomocy, ale także na ciągłą naukę, którą następnie wykorzystuję w praktyce. Ale najważniejszym aspektem jest dla mnie to, że efekty leczenia są widoczne niemal od razu. Ból znika i moi pacjenci czują upragnioną ulgę. U osób starszych poprawia się mobilność i są one mniej narażone na upadki, kobiety mogą cieszyć się nie tylko zdrowymi, ale także dobrze wyglądającymi nogami, a to z kolei odbudowuje ich poczucie atrakcyjności oraz pewność siebie. Mężczyźni mogą od razu powrócić do wykonywanych zajęć. Jeżeli miałbym podsumować to w jednym zdaniu: największą satysfakcję sprawia mi to, że moi pacjenci czują się lepiej, a więc są zdrowsi, zadowoleni z efektów leczenia oraz odzyskują radość życia.

Dziękuję za rozmowę.

Z dr. Ramonem J Castro rozmawiała I. Biernacka


Chicago Vein Care Center

 

5544 W. Belmont Ave. w Chicago

(773) 283–7887

 

7437 N. Harlem Ave. w Niles

(847) 983–0445

 

www.yourveinexpert.com


The United States is the world leader offering best diagnostics and treatment of vein diseases. In Chicago among the best is Chicago Vein Care Center, which for the convenience of patients has two locations at 5544 W. Belmont Ave, Chicago IL 60641 and 7437 N. Harlem Ave, Niles IL 60714. In both clinics patients not only will be able to communicate in their native language but will also meet very professional and friendly medical staff who is always available to help with every step of the treatment, from testing diagnosis and treatment to explanation of insurance benefits and financial responsibilities. The clinic is headed by Dr. Ramon J Castro, an experienced phlebologist.

Doctor Castro let’s start with a brief introduction.
I am a phlebologist, a specialist in venous diseases. I’m certified by the American Board of Venous & Lymphatic Medicine and member of the American College of Phlebology. In this profession I’ve been practicing phlebologist for many years, so I have experience with many complicated cases. I’m happy to say that what distinguishes Chicago Vein Care Center among others is the highest quality care, assistance even in the most complex cases and multi-lingual devoted staff speaking in three languages ​ English, Spanish and Polish. Of course because of our location in the middle of “Polish District” most of our patients are Polish-speaking people and to provide them with comfort during the whole process, starting with the registration and ending with the treatments my co-workers communicate in their native language. I am bilingual, I speak English and Spanish. Polish is a skill I have not mastered yet, but I’m still working and learning this beautiful, though quite difficult language. In addition, there is another very personal reason. I was always fascinated by Poland. Then I met my wonderful polish wife and she was a reason, why I decided to learn Polish. In our house we speak Polish, we celebrate Polish traditions and we pass them to our children. So I feel very strong ties with Poland, polish history fascinates me and I think that is the reason why I start to understand the Poles more and more, which also helps me in my medical practice.

How would you describe the patients visiting your clinics?
My patients are people from all walks of life, people of all ages, both men and women. These are the people who visited us because they noticed some disturbing symptoms or those who were already looking for help in other clinics or other doctors, but they weren’t properly diagnosed until they came to us.

You mention disturbing symptoms, what symptoms should draw the attention of patients?
Symptoms that should raise anxiety include: leg pain, fatigue, feeling heaviness, painful muscle spasms, swelling, restless legs syndrome (RLS), itching and painful ulcers. In addition varicose veins (most common in the superficial veins of the legs), veins that have become enlarged and twisted visible over the entire length of the legs should not be disregarded and definitely required to consultation with a vein specialist. After all, we all know that untreated and neglected symptoms are the cause of the development of serious problems and diseases of the veins, blood clots, ulcers or severe pain. Our slogan is: „Healthy legs you healthy!”, so once again I want to emphasize that in the course of treatment it is important to seek help in time and enjoy good health and beautiful legs.

 

Who often suffer from varicose veins?
Women are more likely to have problems with their veins, however, there also common in men. There are several reasons. First of all, the hormonal changes that occur in their body during pregnancy. Another common cause is circulation problems are weight changes, especially obesity is common case for bad condition of our veins, then the occupation, long-term sitting or standing. Then next reason will be the age, varicose vein occur later in life (as we getting older). We also can’t forget that the tendency to succumb to diseases is inherited from our ancestors. Most people with genetic predisposition to venous diseases are born with weaker veins wall and with time (develop varicose vein) this condition worsens. I would like to draw attention to one more aspect, women earlier and more often seek expert help, because they want to look better. What can you do if you are at risk? Lead a healthy life style, don’t smoke and try to take care of your legs by walking, exercising, losing weight, and when the first symptoms appear, have a consultation with a specialist.

What diagnostic methods and procedures do you perform at the Chicago Vein Care Center?
The diagnosis process starts with consultation during which I collect information about family-acquired venous diseases or other conditions such as diabetes, cardiovascular problems and blood clots and work related conditions (specificity of work). Then I’m conducting a ultrasound. Venous duplex ultrasound is one of the diagnostic imaging methods that allows me to identify venous insufficiency, malfunction veins (vascular malformation), there shape and size, and location of the vein. At my clinic I perform the following phlebological treatments: minimally invasive endovenous laser ablation (EVLA) and ultrasound guided sclerotherapy. Sclerotherapy is a procedure used to treat blood vessel malformations and small size veins. The idea of treatment is to destroy vein walls and varicose veins by chemically destroying the vein walls. All these procedures are performed in ambulatory settings under local anesthesia. Patients are alert and awake throughout procedures. They go home immediately after procedure and vast majority go to work the next day. Of course, I also recommend to my patients compression stockings. In addition we also perform superficial laser treatment of spider veins and smaller veins

What are the cost of varicose treatment?
In medical cases, the cost of treatment is covered by most major insurance. We accept Medicare, PPO and most known insurance. Patients can also pay in cash. But that’s not all, twice a month we offer patients in both locations free ultrasound scans to check venous and detect possible diseases. We also provide free transport.

If a Polish-speaking person suffering from varicose vein is hesitant, is not determined which specialist to choose, what argument would you use to convince her?
First of all, I will repeat again you can not underestimate any symptom (no symptom should be taken lightly, should be underestimate). If they occur, you can’t delay the visit. Early diagnosis is the key to better treatment, faster progression and speedy recovery. My coworkers are multi-lingual professionals with long practice. They always try to provide the best service for our patients. The specialty of our clinic is to provide help even in complicated cases. If you would like to find out more about the Chicago Vein Care Center, please visit our website www.yourveinexpert.com. You will find there useful information and publication in Polish describing the very interesting case of my patients: http://www.yourveinexpert.com/populacja-polakow-w-chicago-narazona-na-smiertelne-choroby-zyl/
You also have the opportunity to see a video describing (scope of) specialization of our clinic
http://www.yourveinexpert.com/video-polish/

Finally, one more personal question. Why did you choose this particular profession?
I always wanted to do a job that allows me to help. Besides, I continue to learn and gain experience, which I then use in my practice. But the most important aspect for me is that the effects of treatment are visible almost immediately. The pain disappears and my patients feel relief. In older people their mobility is improved and they are less likely to fall. In women personal satisfaction is important. They may enjoy not only healthy but also good looking legs, which rebuilds their sense of attractiveness and confidence. Men can immediately return to work. If I were to sum it up in one sentence: the greatest satisfaction is that my patients feel better, so they are healthier, happy with the effects of the treatment, and recover the joy of life.

Thank you
Thank you very much.

Categories: Zdrowie

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*