O tym powinny wiedzieć młode matki

O tym powinny wiedzieć młode matki

Wiele badań przeprowadzono nad wpływem karmienia piersią na dziecko i jego rozwój. Stwierdzono m.in., że mleko matki zwiększa odporność organizmu i zapobiega otyłości na późniejszych etapach życia. Wyniki najnowszych badań wskazują na związek funkcji poznawczych i tradycyjnej metody karmienia.

fot. Ferdinand Reus/Wikimedia

fot. Ferdinand Reus/Wikimedia

Dzieci karmione mlekiem matki mogą być bardziej bystre i inteligentne niż dzieci karmione odżywką z butelki. Raport z badania opublikowanego w JAMA Pediatrics stwierdza, że dzieci karmione piersią mają wyższy iloraz inteligencji, niż dzieci, które nie były tak karmione.

Badacze z Uniwersy1etu Harvarda przeprowadzili ankietę wśród 1300 nowych matek, w której pytali o sposoby karmienia noworodków, a gdy dzieci miały 3 i 7 1at poddali je testom na inteligencję,

Okazało się, że  dzieci, które były karmione piersią, miały lepsze umiejętności werbalne oraz uzyskiwały lepsze wyniki na skali niewerbalnej testu na inteligencję. Uczeni wyrażają przekonanie, że matki które karmią piersią do roku, mogą wpłynąć na podwyższenie o kilka punktów wyników testu na inteligencję swoich dzieci.

***

Nie ulega wątpliwości, że Kate Middleton, matka przyszłego następcy tronu brytyjskiego, miała wspaniałą opiekę medyczną w połogu. Zrezygnowała jednak z środków przeciwbólowych i urodziła dziecko tradycyjną metodą.

Poród trwal 11 godzin, Przy księżnej był przez cały czas jej mąż książę William, a ich potomka przychodzącego na świat odbierało kilka położnych.

Księżna zrealizowała swój plan całkowicie  naturalnego porodu, ale okoliczności tego wydarzenia utrzymywane są w zupełnej tajemnicy.

***

Zadławienie to najczęstsza przyczyna obrażeń u dzieci zwłaszcza w grupie wiekowej do 4 lat stwierdza raport z badań w piśmie Pediatrics.

Przeanalizowano tysiące przypadków dzieci, które w okresie 2001-2009 trafiły na ostry dyżur do szpitala z niezagrażającym życiu zadławieniem pokarmowym.

Badacze zauważyli, że około 15 tys. dzieci w wieku do 15 lat otrzymuje pomoc medyczną w szpitalu po zadławieniu jedzeniem. To około 34 dzieci dziennie. Najczęstszą przyczyną zadławień są cukierki, kości i mięso.

***

Planowany poród, wygodny dla ciężarnej i jej lekarza, wychodzi już z mody z powodów zdrowotnych dziecka i matki.

Coraz więcej kobiet optuje – z własnej inicjatywy lub za poradą lekarza − za donoszeniem do końca ciąży lub przynajmniej do 39 tygodni. W poprzedniej dekadzie częściej niż obecnej  nie czekano na naturalne rozwiązanie, ale przyspieszono poród lub przeprowadzono cesarskie cięcie, z różnych powodów, m.in. na prośbę kobiety zmęczonej ostatnim etapem ciąży.

Obecnie wcześniejszy poród musi być uzasadniony poważnymi względami medycznymi. Przybywa wyników badań wskazujących, że dzieci urodzone przed 39 tygodniem ciąży mogą mieć problemy rozwojowe ora trudności w oddychaniu i przyjmowaniu pokarmu. Ponadto wywoływanie porodu lub cesarskie cięcie mogą być ryzykowne dla zdrowia matki.

(ao)

Categories: Zdrowie

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*