Zwolnienia nieuniknione

Przewodnicząca Rady Powiatu Cook Toni Preckwinkle doszła do wniosku, że dalsze zwolnienia z pracy są nieuniknione. Przewodnicząca i jej zespół usiłują zlikwidować $300-milionową lukę między planowanymi wydatkami, a dochodami.

 

W maju Preckwinkle przewidywała niedostatek funduszy między $250 a $300 milionów.

 

Teraz okazuje się, że braki pieniędzy przekroczyły $300 milionów, lecz nie są tak wysokie, jak w ub. roku fiskalnym, gdy zabrakło $487 milionów. Rada zwolniła wówczas blisko 500 pracowników, a pozostałych zmusiła do wzięcia serii bezpłatnych, wolnych dni pracy.

 

Według przewodniczącej, kłopoty finansowe są wynikiem spadku dochodów powiatowego systemu opieki medycznej i mniejsze od przewidywanych wpływy z powiatowego podatku od sprzedaży.

 

Przed zwolnieniami Preckwinkle spotka się z liderami związków zawodowych, by omówić ewentualne metody opóźnienia lub odwołania zwolnień.


(CST – eg)

Categories: Z Chicago i Illinois

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*